Förändringar på registreringsskyltarna

Svenska registreringsskyltar förändras från och med 2014, men äldre skyltar är fortfarande giltiga och behöver inte bytas ut.

Nya fordon får skyltar med det nya utseendet och även de som beställer en ersättningsskylt vid förlust eller skada. Materialet kommer precis som idag att vara aluminium. 

Transportstyrelsen har gjort en översyn av alla skyltar för att 

  • se till att Sverige har de skylttyper som behövs i dagens trafik
  • de ska ha så standardiserade mått och utseende som möjligt – det blir billigare för både fordonsägarna och Transportstyrelsen
  • skyltarna ska vara lätta att läsa av både för ögat och för kameror. 

Här är förändringarna

Mindre mellanrum

På de nya skyltarna har mellanrummet minskats mellan bokstäver och siffror (där kontrollmärket tidigare satt), eftersom kontrollmärket inte längre finns. Men ett visst mellanrum behövs för att registreringsnumret ska vara lätt att läsa av. 

Olika typer av klistermärken fästs idag i mellanrummet, men det många inte känner till är att det är olagligt med alla typer av märken på skyltarna. Se 7 kap. 8 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. 

Nytt typsnitt förenklar

Även typsnittet är nytt, men förändringen är inte så stor för ögat. Det kommer till exempel att vara lättare att skilja på en nolla och bokstaven O, vilket kommer att minska antalet fel vid avläsning av hastighets- och trängselskattekameror. 

Identifieringsmärkning och fabrikatskod på skyltarna

Skyltarna är märkta med fordonets hela identifieringsmärkning (chassinummer), det vill säga 17 tecken istället för de sista 11 tecknen som idag. Även fabrikatskoden finns med på skylten. Alla fordon i vägtrafikregistret har en fabrikatskod. Det kommer till exempel att stå VO för Volvo och TO för Toyota direkt på skylten. Detta är ett led i att öka säkerheten.

Inga skruvar följer med skyltarna

Enligt undersökningar använder väldigt få personer de skruvar som följer med dagens skyltar. De allra flesta har en skylthållare och slänger skruvarna, vilket inte är bra för miljön. Skruvpaketet (skruvar, muttrar och plasthättor) tas därför bort helt. 

Skruvar och muttrar kan man istället köpa i en järnhandel vid behov. Skruven bör täckas med en plasthätta i samma färg som skylten.  

EU-symbol på skyltarna

Alla skyltar får en EU-symbol – det gäller även taxi- och saluvagnsskylt.  Det innebär att EU-symbolen kommer att finnas på alla skyltar med några undantag: beskickningsskylt (diplomat), självhäftande skylt för terrängmotorfordon, tillfällig registreringsskylt och provisorisk skylt.  

Därför har vi EU-symbolen på skylten: 

  • Sverige är ett EU-land.
  • Användandet av bil och motorcykel utomlands ökar – symbolen visar vilket land den kommer från.
  • Vår skylt utan EU-symbol och S-märke liknar några andra länders skyltar – det är svårt att skilja dem åt i trafiken och i fartkameror och trängselskattepassager.
  • Det minskar antalet varianter – utseendet blir enhetligt och det håller skyltkostnaderna på en rimlig nivå för svenska fordonsägare.   

Mindre MC-skyltar

Den tvåradiga skylten för motorcykel- och moped klass I blir något mindre i det nya utförandet. Diskussioner med MC- branschen och slopandet av kontrollmärkena har möjliggjort den minskningen. Det nya måttet kommer att vara 170 x 150 mm.

Ansökan krävs för USA-skylt

De mindre skyltarna, så kallade USA-skyltarna, med måtten 300 x 110 mm har hittills utfärdats i begränsad omfattning. Det  blir något enklare att få den mindre skylten vid till exempel ombyggnation då en vanlig skylt inte längre får plats. Fortfarande ska en skrivelse med foton skickas in till Transportstyrelsen för att ansöka om att få en USA-skylt. 

Registreringsskyltarnas mått och färg från 2014

 

skylt-

färg

tecken

-färg

storlek  storlek  storlek  storlek
Ordinarie skyltar vit svart 520 x 110 mm 300 x 110 mm    
Personlig skylt vit svart 520 x 110 mm 300 x 110 mm 170 x 150 mm  260 x 70 mm

Motorcykel och

moped klass 1

vit svart 170 x 150 mm      
Taxiskylt gul svart 520 x 110 mm 300 x 110 mm    

Personlig skylt

för taxi

gul svart 520 x 110 mm 300 x 110 mm     
Saluvagnsskylt grön svart 520 x 110 mm 170 x 150 mm    

Beskickningsskyltar

(diplomat)

blå svart 520 x 110 mm 170 x 150 mm 300 x 110 mm  

Terrängmotor-

fordonsskylt

vit svart 260 x 70 mm      
Tävlingsskylt orange svart 300 x 110 mm 170 x 150 mm    

Tillfällig

registreringsskylt

röd vit 520 x 110 mm 170 x 150 mm     
Provisorisk skylt gul svart 445 x 120 mm      

Relaterad information