Prisändring 1 augusti 2021

2021-04-30

Transportstyrelsen kommer att ändra priserna den 1 augusti 2021 för samtliga tjänster.

Prisändring 1 augusti 2021

Transportstyrelsen avser att höja avgifterna för samtliga tjänster inom försäljningsverksamheten den 1 augusti 2021. Myndighetens verksamhet för informationsförsäljning ska ta ut avgifter som innebär full kostnadstäckning. Transportstyrelsen genomförde en prissänkning år 2015 som har inneburit ett underskott under den senaste perioden, varför priserna nu kommer att höjas. Prisjusteringen avser följande tjänster.

  • Direktanmälan och direktåtkomst
  • Informationspaket fordonsbestånd
  • Informationspaket ny- och avregistrerade fordon
  • Tilläggstjänsten Adressurval
  • Standardiserade informationspaket

Specifik information om Standardiserade informationspaket

Vad gäller prisjusteringen för tjänsten Standardiserade informationspaket kommer Transportstyrelsen under maj månad påbörja uppdatering av bilagorna till respektive avtal. Ändringen av bilagan kommer inte att behöva undertecknas av varken er som kund eller Transportstyrelsen. Enligt avtalet äger ni som kund rätten att säga upp avtalet från och med datumet för prisjusteringens ikraftträdande, varför myndigheten inte kommer att kräva in något undertecknande. 

Vi har som målsättning att nå ut med uppdaterade avtalsbilagor för tjänsten Standardiserade informationspaket till samtliga kunder under maj månad 2021.

Övriga tjänster

Justerade prislistor har publicerats på intressentsidorna för de övriga tjänsterna den 30 april.

Vid eventuella frågor ber vi er att kontakta oss via e-post på kundansvarigTRA@transportstyrelsen.se.

Till toppen