Ändrad tid för aviserat servicefönster den 20 september

2020-09-10

Söndagen den 20 september mellan kl.08.00 till 20.00 har vi ett förlängt servicefönster.

Det kan innebära driftstörningar under dagen.

Till toppen