Felaktig fordonsskatteuppgift på vissa bilar

2020-10-13

Vägtrafikregistret visar en felaktig fordonsskatteuppgift på vissa bilar. Det rör bilar som har så kallad malusskatt, alltså en förhöjd fordonsskatt under de första tre åren OCH när den upphör någon gång inom det närmaste året.

Nya bensin- eller dieseldrivna personbilar som har ett koldioxidutsläpp som överstiger 95 g/km vid blandad körning har sedan 1 juli 2018 fått betala en förhöjd fordonsskatt – malus. Den förhöjda fordonsskatten ska betalas under tre år och därefter gäller en ordinarie fordonsskatt.

Ett fel har konstaterats i skatteuträkningarna i vägtrafikregistret. Det innebär att felaktiga uppgifter visas i våra e-tjänster och i appen Mina fordon. I stället för att presentera den korrekta fordonsskatten står det att bilen inte är skattepliktig eller att årsskatten är 1 kr, se bilder. Ett arbete har påbörjats för att avhjälpa problemet.

De bilar som omfattas är bilar där malusskatten ska övergå till ordinarie fordonsskatt någon gång under perioden 2021-07-01 fram till dagens datum nästa år, dvs. under 2021.

Vill du veta den korrekta skatteuppgiften på bilen går det att räkna ut med hjälp av vår beräkningshjälp.

Beräkna din fordonsskatt

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor, 0771-14 15 16.

Vi beklagar det inträffade.