Ny testmetod påverkar beskattning av vissa husbilar

Från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade med en ny testmetod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta värde kommer att ligga till grund för beskattning.

Den nya testmetoden, WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure ) är utvecklad för att koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ska ge värden som stämmer bättre överens med utsläpp vid verklig körning.

Den gamla testmetoden, NEDC (New European Driving Cycle), har inte gett värden som är representativa när bilar byggs och godkänns i flera steg, i de flesta fall av olika tillverkare. Det beror på att värdena bara avsåg grundfordonet och inte tog hänsyn till den påbyggnad som vanligen görs för att få en färdigbyggd husbil. Det innebar att koldioxidvärdet och bränsleförbrukningen inte blev tillförlitligt för en färdigbyggd husbil.

Transportstyrelsen har därför inte registrerat NEDC-värdet i vägtrafikregistret och inte använt det för beskattning av husbilar. Husbilarna har i stället fått ett koldioxidvärde uträknat utifrån så kallad "skälig grund", för att ta fram ett rimligt värde som används för skatteberäkningen.

Registrering och beskattning av husbil som omfattas av kraven för lätta fordon

I och med att den nya metoden resulterar i ett tillförlitligt värde för den färdigbyggda husbilen kommer de husbilar där tillverkaren lämnar koldioxidutsläpp enligt testmetoden WLTP att registreras med detta.

De fordon som berörs är de som omfattas av EU-lagstiftning för avgasutsläpp för lätta fordon. (EU-förordning 715/2007). För husbilar avgör grundfordonets vikt om avgasutsläppen ska testas enligt reglerna för lätta fordon eller tunga fordon.

I lagstiftningen för WLTP finns övergångsregler fram till och med år 2021. Reglerna innebär att tillverkaren för vissa kategorier av fordon under en övergångsperiod, även måste ta fram fordonets koldioxidvärde enligt den tidigare metoden NEDC. Detta betyder att en WLTP-testad husbil kommer att bli beskattad utifrån något av följande alternativ:

  • En husbil som bara har ett WLTP-värde kommer att bli beskattad utifrån det värdet.
  • En husbil som även har ett NEDC-värde kommer att bli beskattad utifrån det värde som är lägst av NEDC och WLTP (vanligen NEDC) om husbilen tas i trafik första gången senast 31 december 2019.
  • För fordon som tas i trafik första gången från och med den 1 januari 2020 gäller nya skatteregler som innebär att det värdet som är högst av NEDC och WLTP gäller för beskattning (vanligen är det WLTP).

Vilka fordon kommer att beskattas enligt skälig grund?

Nya husbilar som omfattas av kraven för tunga fordon enligt avgasreglemente 595/2009 kommer liksom tidigare att beskattas utifrån ett värde som är beräknat enligt skälig grund. Det gäller även husbilar som av annan anledning saknar ett koldioxidvärde i vägtrafikregistret.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!