2. En husbil som har ett uppmätt koldioxidutsläpp men där det uppmätta värdet inte är tillämpligt för den färdigbyggda husbilen.

För denna husbil registreras ett koldioxidutsläpp som är beräknat enligt skälig grund, om husbilen uppfyller ett av följande villkor:

  • Husbilens grundfordon har inte skåpbilskaross.
    Grundfordonet, som koldioxidutsläppet är uppmätt för, har ingen skåpbilskaross motsvarande karosserikod BB. Det innebär att fordonet har ändrats exteriört med avseende på längd, bredd eller höjd.
  • Den färdigbyggda husbilens vikt i körklart skick överstiger 2 815 kg.
    Regelverket för att uppmäta koldioxidutsläpp omfattar endast fordon som har en vikt i körklart skick som är högst 2 815 kg. Även om fordonet i ett tidigare byggnadssteg har haft en sådan vikt att det omfattas av regelverket, är detta värde inte längre tillämpligt om den färdigbyggda husbilens vikt i körklart skick överstiger denna vikt.