Vilka fordon är fordonsskattepliktiga?

De flesta fordon som är registrerade i vägtrafikregistret är också fordonsskattepliktiga. Men det finns ett flertal undantag.

Skattepliktiga fordon

Följande fordon är fordonsskattepliktiga:

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer klass 1 (trafiktraktor)
 • motorredskap
 • släpvagnar (med en totalvikt av 751 kg eller mer)
 • tunga terrängvagnar.

Fordon som inte är skattepliktiga

Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga:

 • motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår)
 • mopeder
 • traktorer klass II (jordbrukstraktorer)
 • tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda
 • motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2 000 kg
 • räddnings- och brandfordon, efter ansökan
 • påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de endast dras av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer
 • lätta släpvagnar med totalvikt högst 750 kg
 • terrängskotrar
 • snöskotrar
 • terränghjulingar.

*) Läs om begreppet fordonsår på sidan Skattens storlek.

En bil som byggts om till motorredskap eller en bil som byggts om till traktor är fordonsskattepliktigt oavsett om tjänstevikten är högst 2 000 kg, eller om fordonet används som jordbrukstraktor.

Avställda fordon

Avställda fordon är inte skattepliktiga.

Tillfälligt registrerade fordon

Tillfälligt registrerade fordon är inte skattepliktiga.