Hur beräknas den koldioxidbaserade fordonsskatten?

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

Koldioxidkomponenten

Utsläppsvärdet som används för att beräkna koldioxidkomponenten är alltid antal gram koldioxid som släpps ut per kilometer vid blandad körning. 

  • 22 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111 gram/kilometer.
  • 11 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111gram/kilometer för fordon som kan drivas med alternativa drivmedel (etanol, E85, naturgas eller biogas).

Koldioxidkomponenten för fordon med förhöjd fordonsskatt i 3 år (malus) där fordonet är tagit i trafik första gången

Mellan den 1 juli 2018 och den 31 mars 2021:

  • 82 kronor per gram om fordonet släpper ut över 95 och upp till och med 140 gram koldioxid per kilometer.
  • 107 kronor per gram om fordonet släpper ut över 140 gram per kilometer.

Den 1 april 2021 eller senare:

  • 107 kronor per gram om fordonet släpper ut över 90 och upp till och med 130 gram koldioxid per kilometer.
  • 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 130 gram per kilometer.

Bränslefaktor

För dieseldrivna fordon tagna i trafik första gången före 1 juli 2018 ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor om 2,37.

Bränsletillägg

Dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare samt tagna i trafik 1 juli 2018 eller senare får ett bränsletillägg i stället för en bränslefaktor. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

Miljötillägg

För dieseldrivna fordon tillkommer ett miljötillägg:

  • För fordon tagna i trafik före 1 januari 2008 är miljötillägget 500 kronor.
  • För fordon tagna i trafik den 1 januari 2008 eller senare är miljötillägget 250 kronor.