Krav på däck för personbil

Det finns flera tekniska krav för däck på personbil. Däck ska bland annat vara E-märkta, S-märkta och följa bestämmelser om belastningsförmåga och hastighetskapacitet. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Typgodkännande

E-märkning

När du köper nya däck ska du se till att de har en E-märkning och är typgodkända enligt:

 • ECE-reglemente 3
 • EG-direktiv 92/23/EEG
 • ECE-reglemente 108 (regummerade däck).

Däck till fordon som är av 1980-årsmodell omfattas inte av kraven för E-märkning utan styrs av andra regler.

S-märkning

Nya däck som tagits i bruk efter den 1 oktober 2009 ska vara S-märkta ("s" står för sound). S-märkningen innebär att däcken uppfyller skärpta bullerkrav och är typgodkända enligt:

 • EG-direktiv 92/23/EEG
 • ECE-reglemente 117.

Syftet med bullerkravet är att begränsa det buller som uppkommer vid kontakten mellan däck och vägbana.

Undantag från S-märkning och bullerkrav

Följande däck är undantagna från bullerkraven:

 • regummerade däck
 • vinterdäck med dubbar
 • däck avsedda för hastigheter under 80 km/tim
 • däck med fälgdiameter som är 10" och mindre samt 25" och större
 • reservdäck för tillfälligt bruk.

Belastningsförmåga

Däcken ska ha en belastningsförmåga som motsvaras av bilens största tillåtna axelbelastning.

På E-märkta däck anges en belastningskod (Load Capacity Index) på däckets sida. Till exempel innebär belastningskod 86 att däcket klarar en belastning på 530 kg.

Hastighetskapacitet

Hastighetskapacitet för sommardäck

Sommardäck ska ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med eller är högre än bilens högsta konstruktiva hastighet för

 • EG-typgodkända personbilar
 • nationellt godkända personbilar som har tagits i bruk efter den 1 januari 1996.

På övriga personbilar behöver sommardäcken inte vara dimensionerade för högre hastighet än 180 km/tim.

Hastighetskapacitet för vinterdäck

Vinterdäck till EG-typgodkända personbilar får vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst160 km/tim.

Nationellt godkända personbilar som tagits i bruk före den 1 januari 2002 behöver dock inte ha vinterdäck som är dimensionerade för högre hastighet än 130 km/tim.

Så anges hastighetskapacitet på E-märkta däck

På E-märkta däck anges hastighetskapaciteten med en beteckning på däckets sida. Här följer exempel på några vanliga hastighetsbeteckningar:

Märkning Hastighet
Q    160 km/h
S 180 km/h
V 240 km/h
H 210 km/h
T 190 km/h
W 270 km/h

Däckets hastighetsbeteckning i registreringsbeviset är inte samma sak som bilens högsta konstruktiva hastighet. Uppgift om bilens högsta konstruktiva hastighet [ 5] kan finnas i registreringsbeviset. Om det inte finns där, kan du vända dig till en märkesrepresentant för besked.

Alla däck ska vara av samma typ

Alla däck på ett fordon ska vara av samma typ. Ett fordon ska alltså bara ha diagonaldäck, radialdäck, sommardäck, vinterdäck eller dubbdäck.

Dimensioner av däck

Registrerade dimensioner

Uppgifter om registrerade däck- och fälgdimensioner finns i registreringsbevisets första del.

Alternativa dimensioner

En personbil kan ha flera alternativa däck- och fälgdimensioner som ingår i bilens godkännande. Dessa kan finnas angivna i registreringsbeviset, under "Övriga uppgifter" där uppgifter om teknisk data, dispenser med mera behandlas. Om uppgiften saknas, kan en märkesrepresentant informera om vilka däck- och fälgstorlekar som ingår i bilens godkännande.

Byte till andra dimensioner

Om alternativa dimensioner saknas, har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Utbytet får ske under vissa förutsättningar:

 • Däcken ska vara typgodkända
 • Däcken uppfyller kraven på belastningsförmåga
 • Däcken uppfyller kraven på hastighetskapacitet
 • Däcken är av samma typ.
 • Däck och fälg ska ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser
 • Däck och fälg ska ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
 • Däck och fälg ska ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
 • Däck och fälg ska täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).

En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.

 

 

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-14 15 16 eller använda något av våra kontaktformulär.

Bra att tänka på

De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på fordonet för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Förvara dina däck svalt, torrt och mörkt.  

Fel däcktryck kan påverka köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Rätt däcktryck för däcken till din bil kan du hitta i bilens instruktionsbok.