A-traktor

A-traktor är ett motordrivet fordon som består av en ombyggd bil. Den är ursprungligen tänkt att dra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. Numera används A-traktorn, som ofta kallas EPA, främst som ett transportmedel av ungdomar. Här beskriver vi vad som gäller och ger tips om vad du bör tänka på.

Förslag på regler för att enklare upptäcka manipulation av hastighet

Transportstyrelsen föreslår nu tydligare krav på hur hastighets­begränsningen av en A-traktor ska vara utförd. Vi föreslår att en A-traktor som godkänts innan de nya reglerna träder i kraft får fortsätta användas enligt de regler som gällde vid godkännandet. Detta gäller förutsatt att den hastighets­begränsande anordningen eller den högsta konstruktiva hastigheten inte har ändrats. I förslaget finns också tydligare krav på hur LGF-skylten ska se ut och placeras.

Här kan du ta del av förslaget och lämna synpunkter.

Det här gäller för A-traktorer

 • A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/tim. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg.
 • Det finns även en trafikregel som anger att en A-traktor inte får köras fortare än 30 km/tim vid färd på väg. 
 • Både den som kör A-traktor och eventuella passagerare måste använda bälte vid färd på väg.
 • Passagerare i en A-traktor får endast sitta på en plats avsedd för passagerare och det får endast sitta en person per plats.
 • För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.
 • Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.
 • Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon.
 • Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik. Därefter ska den regelbundet genomgå kontrollbesiktningar. Frågor om hur du bör bygga din A-traktor eller vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen besvaras direkt av besiktningsföretagen.

A-traktor med släpvagn

En A-traktor är ett "dragande fordon" och får dra släpvagn. Släpvagnen ska ha LGF-skylt om inte A-traktorns LGF-skylt syns tydligt när släpvagnen är tillkopplad.

För en traktor finns ingen högsta tekniska begränsning av traktorns dragvikt, detta gäller även för en A-traktor.

Däremot gäller följande, är traktorsläpet obromsat gäller att släpets bruttovikt inte får överstiga traktorns bruttovikt. Är släpet bromsat får släp som dras av traktor väga obegränsat i förhållande till traktorn dock får draganordningens tekniska begränsning inte överskridas.

Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.

Tänk på detta när du kör A-traktor

 • A-traktor får framföras i högst 30 km/tim vid färd på väg.
 • Det är inte tillåtet att manipulera en A-traktor för att fordonet ska gå fortare än 30km/h. Om du kör en A-traktor vars konstruktiva hastighet är ändrad, riskerar du att dömas för olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd. Under vissa förutsättningar kan även dina föräldrar dömas för tillåtande av olovlig körning. Men framför allt utsätter du både dig själv, dina passagerare och andra trafikanter för fara.
 • Alla som färdas i en A-traktor ska använda bilbälte. Föraren ansvarar för att passagerare under 15 år använder bilbälte.
 • Passagerare i en A-traktor får endast sitta på en plats avsedd för passagerare och det får endast sitta en person per plats.
 • Håll så långt till höger som möjligt om du ser att någon vill köra om. Om körbanan är smal, krokig eller har mötande trafik ska du underlätta omkörning genom att sänka farten eller köra åt sidan så snart det blir möjligt.

A-traktor, EPA eller traktor a?

Nyregistrering av EPA-traktorer upphörde år 1975 och ersattes då fullt ut av A-traktorer. Men många säger fortfarande EPA-traktor, fast de egentligen syftar på en A-traktor.

A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg. EPA-traktorn skulle vara konstruerad med ett visst utväxlingsförhållande (10:1). En EPA får dessutom inte köras fortare än 30 km/h.

Inte heller A-traktor och traktor a är samma sak. En A-traktor är en bil ombyggd till traktor medan en traktor a är en långsamtgående traktor. Däremot klassas A-traktorn som en traktor a, eftersom hastigheten är tekniskt begränsad till en lägre hastighet än 40 km/h. Traktorer som är konstruerade för en högre hastighet än så klassas istället som traktor b.

Stora delar av dagens A-traktorregler är närmare 20 år gamla. Indelningen i traktor a och traktor b tillkom 2016.

Mer information

Kontrollbesiktning av A-traktor

Beslut i ärenden om registreringsbesiktning av A-traktor

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!