Släpvagn och husvagn

Undrar du vilka regler som gäller för att få koppla en husvagn till din bil? Vill du veta vilka körkortskrav som gäller för olika fordonskombinationer eller hur fort man får köra? Här får du svar på de vanligaste frågorna om släpvagn och husvagn.

Vanliga frågor om släpvagn och husvagn

1.

Den här typen av kulhandske ska vara försedd med en lås- eller spärrtillsats, som ser till att den förblir i ett låst läge.

2.

På den här kulhandsken ska handtaget vara i uppfällt läge när du gör sammankopplingen. När kulan hamnat rätt i kulhandsken, går handtaget automatiskt till ett låst läge.

Slutlig kontroll

Kontrollera att kulan har gått in i handsken. Kulan får inte synas.

Kontrollera här vilken körkortsbehörighet du behöver för din släpvagn.

B-körkort, alternativ 1

behövs om släpvagnens totalvikt är högst 750 kg. 

Bil med lätt släpvagn, illustration 

B-körkort, alternativ 2

Om släpvagnens totalvikt är mer än 750 kg får inte släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt vara högre än 3 500 kg.  

Bil med släpvagn som har två hjulaxlar, illustration

B-körkort, utökad behörighet B

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 4 250 kg. 

 

Bil med husvagn som har en hjulaxel, illustration

BE-körkort

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg med en eller flera tillkopplade släpvagnar. Släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3 500 kg.

 

Bil med husvagn som har två hjulaxlar, illustration

Övergångsregler

Körkortslagstiftningen inom Europa tillämpar ofta en princip som kallas "grandfather rights" (farfarsrättigheter). Det innebär att gamla regler kan fortsätta att gälla för den som redan har ett körkort när nya regler införs. Ett exempel är att en B-behörighet, som förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra personbil med en totalvikt över 3 500 kg. Men om körkortet har blivit ogiltigt och sedan utfärdas på nytt efter den 1 juli 1996 gäller inte denna rättighet. Läs mer på våra sidor om körkort.

Hur tung släpvagn eller husvagn får din bil dra?

Uppgift om hur tungt släp din bil får dra (högsta släpvagnsvikt) finns på bilens registreringsbevis.

Använd e-tjänsten släpvagnskalkylatorn för att ta reda på hur fort du får köra med din släpvagn eller husvagn.

Släpvagnskalkylatorn  

Du får köra i högst 80 km/tim med
 • bromsad släp- eller husvagn                     husvagnskaravan, fotografi                         
 • obromsad släp- eller husvagn (totalvikt
  högst 750 kg)
  a) om totalvikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt eller
  b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten inte överstiger bilens halva  tjänstevikt.
högst 40 km/tim med
 • släpvagn med ledad dragstång och påskjutsbroms (t.ex. styrande framaxel)
 • obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg)
  a) om släpvagnen är lastad och totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller
  b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.

Hur tung släpvagn eller husvagn din bil får dra kan du läsa på registreringsbeviset.

Du kan också använda e-tjänsten släpvagnskalkylatorn för att ta reda på hur tung släpvagn eller husvagn du får dra.

Släpvagnskalkylatorn  

Det förekommer två typer av registreringsbevis, ett nytt och ett äldre. Båda typerna visas på denna sida. 

Den nya typen av registreringsbevis

Den nya typen av registreringsbevis, siffror visar var uppgifterna finns, foto

 Från och med år 2009 utfärdas registreringsbevis av Transportstyrelsen.

Siffra 1, illustration Högsta vikt bromsat släp
Här kan du utläsa den högsta tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas. Det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.
Siffra 2, illustration Högsta vikt obromsat släp
Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell. Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde
Siffra 3, illustration Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp
Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikt är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (inklusive last).
Siffra 4, illustration Högsta totalvikt på släpet för B-körkort
För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt som anges här. Uppgift om släpvagnens totalvikt finns på släpvagnens registreringsbevis. Observera dock att hur mycket du får lasta även beror på vilken bil som ska dra släpvagnen - se punkt 1.
Siffra 5, illustration Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt "körfärdig" inklusive föraren. Last och passagerare ingår inte.
Siffra 6, illustration Bilens totalvikt
Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten. Maxlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för.

Den äldre typen av registreringsbevis

Den äldre typen av registreringsbevis, siffror visar var uppgifterna finns, foto

 

Siffra 1, illustration Högsta släpvagnsvikt
Här kan du utläsa den största tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens och lastens sammanlagda vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas. Det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.
Siffra 2, illustration Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt körfärdig. I tjänstevikten ingår föraren.
Siffra 3, illustration Bilens totalvikt
Totalvikten är summan av bilens tjänstevikt och maxlast (maxlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för).
Siffra 4, illustration Högsta totalvikt på släpet för B-körkort
För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt som anges här. Observera dock att hur mycket du får lasta även beror på vilken bil som ska dra släpvagnen - se punkt 1.
Siffra 5, illustration Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp
Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikten är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (inklusive last).
Siffra 6, illustration Högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn
Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell.
Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde.

Här finns en checklista som du kan använda för att säkerställa att du gjort nödvändiga inställningar och kontroller.

 Är backspeglarna rätt inställda? Räcker bilens ordinarie backspeglar?

Är elkontakten ansluten? Fungerar alla lyktor och blinkrar?

Är lasten säkrad? Är den placerad så att kultrycket är rätt?

 

Är den demonterbara kulan rätt fastsatt i bilen?

Är katastrofbromsvajern* rätt fastsatt i bilen?

Är släpvagnens parkeringsbroms lossad?

Har du kopplat rätt?

*) Lägg inte vajern runt kulhalsen om det finns en ögla att fästa den i. Vissa EU-typgodkända kulkopplingar saknar dock ögla för att fästa katastrofbromsvajern i.

Kontakta ett besiktningsföretag, och hör med dem vilka tekniska förändringar du behöver göra på husvagnen för att de ska kunna godkänna den vid den registreringsbesiktning som måste göras. Hör även med besiktningsföretaget om du kommer att behöva några intyg från tillverkaren eller annan.