Moped

Moped är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som delas in i två klasser, moped klass I och moped klass II.

Läs mer om de olika klasserna genom att välja nedan.