Lastbil

Lastbil är en bil som är inrättad huvudsakligen för godstransport.

Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. Lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 ton. En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp. Lätt lastbil får köra den hastighet som gäller för vägen.

Det är viktigt att veta hur du ska lasta lastbilen. Läs mer om mått och vikt.

Arbetar du som lastbilsförare behöver du känna till reglerna för kör- och vilotider.

Andra krav för lastbil

Körkortskrav: Minst B för lätt lastbil och C1 eller C för tung lastbil. Ska du köra lastbil med släp, behöver du C1E eller CE. Läs mer om körkortskrav för personbil och lätt lastbil och om körkortskrav för tung lastbil.

En lastbilsförare behöver också ett yrkeskompetensbevis.

Registreringsskylt: Ja.
Läs mer om registreringsskylt.

Kontrollbesiktning: Ja.
Läs mer om kontrollbesiktning.

Fordonsskatt: Ja.
Läs mer om fordonsskatt.

Trafikförsäkring: Ja.
Läs mer om trafikförsäkring.