Buss

Här hittar du karosserikoder för buss (motorfordon i kategori M2 och M3).

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

CA

Envåningsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, Del C och tillägg 2.

CB

Tvåvåningsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, Del C och tillägg 2.

CC

Ledad envåningsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, Del C och tillägg 2.

CD

Ledad tvåvåningsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, Del C och tillägg 2.

CE

Envånings låggolvsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, Del C och tillägg 2.

CF

Tvåvånings låggolvsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, Del C och tillägg 2.

CG

Ledad envånings låggolvsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, Del C och tillägg 2.

CH

Ledad tvåvånings låggolvsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, Del C och tillägg 2.

CI

Envåningsbuss

med öppet tak

Utformning enligt beskrivning i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, Del C och tillägg 2.

CJ

Tvåvåningsbuss

med öppet tak

Utformning enligt beskrivning i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, Del C och tillägg 2.

Karosserikoden kan förtydligas med två siffror, om det är tillämpligt, enligt tillägg 2, bilaga II till 2007/46/EG enligt följande.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

CK

Ledad envåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CL

Ledad tvåvåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CM

Envånings låggolvsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CN

Tvåvånings låggolvsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CO

Ledad envånings låggolvsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CP

Ledad tvåvånings låggolvsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CQ

Envåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CR

Tvåvåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CS

Ledad envåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CT

Ledad tvåvåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CU

Envåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CV

Tvåvåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CW

Envåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

01

Täckt

Ledbuss

02

 

 

03

Täckt, flak

Anges för fordon med bakre delen utformad som flak.

04

Täckt, skåp

Anges för fordon med ett bakom passagerarutrymmet avskilt utrymme avsett för godsbefordran vilket sträcker sig framåt minst till bakaxeln.

98

Övrigt

Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna.