Autogiro

Transportstyrelsen erbjuder autogiro för flertalet skatter och avgifter inom fordonsområdet. Med autogiro dras skatten eller avgiften automatiskt från ditt bankkonto.

Inga extra avgifter tillkommer. Det är separata autogiron beroende på vilken skatt eller avgift du vill betala via autogiro.

Anmäl autogiro via din internetbank

Du som privatperson (och enskild firma) kan endast anmäla autogiro via din internetbank. Vi har ingen möjlighet att ta emot din anmälan på annat sätt.

När du väljer att teckna ett nytt autogiro i din internetbank; ange Transportstyrelsen när du söker på mottagare. Du kan sedan välja för vilken skatt eller avgift du vill anmäla autogiro, se listan nedan. Observera att de bankgironummer som gäller för autogiro, som visas i internetbanken, skiljer sig från de nummer som finns på våra inbetalningskort.

Du gör en anmälan för varje typ av skatt eller avgift som du vill betala via autogiro:

Läs mer om autogiro för respektive skatt eller avgift via länkarna ovan.

Kombinera autogiro med e-avi och undvik pappersavisering

När du anmält autogiro kommer du via brev få hem ett beslut med ett makulerat inbetalningskort när autogirot är aktiverat av oss. Om du vill undvika det kan du anmäla att du vill få en elektronisk avi, en så kallad e-faktura, hos din internetbank.

Vill du avsluta ett autogiro?

Kontakta din bank för att avsluta ett avtal om autogiro (ta bort ett medgivande). Du kan vanligtvis själv ta bort ett medgivande i din internetbank. 

Autogiro för företag – manuellt medgivande

Manuellt medgivande innebär att vi kommer att skicka ett avtal per post som ska undertecknas och returneras till oss.

Trängselskatt – anmäl autogiro för företag

Autogiro för trängselskatt innefattar trängselskatt för både Stockholm och Göteborg.

Fordonsskatt – anmäl autogiro för företag

Du kan betala den ordinarie fordonsskatten med autogiro (inte tillfälliga skatteinbetalningar som till exempel vid påställning). För skattebefriade eller avställda fordon omfattar autogirot även ordinarie vägtrafikregisteravgift.

Vägavgift – anmäl autogiro för företag

Ägare till lastbil kan beställa autogiro för den ordinarie vägavgiften, som debiteras lastbilar med totalvikt över 12 ton (eller totalvikt 7 ton med draganordning).