Ställa på ett fordon i samband med ägarbyte

Om du i samband med ett ägarbyte även ska ställa på ett fordon, är det viktigt att du tänker på hur du gör anmälningarna till oss om du vill att den nya ägaren ska bli den som är skyldig att betala fordonsskatten. Generellt gäller att den som är registrerad som ägare när påställningen sker blir skyldig att betala in skatten.

Tänk på att du kan inte ställa på ett fordon från ett datum bakåt i tiden. Påställningen gäller från och med den dag som vi registrerar din anmälan. Oftast är det den dag som anmälan kommer till oss eller det datum framåt i tiden som du anger i din anmälan.

När ägarbyte och påställning anmäls samtidigt

Den nya ägaren blir skyldig att betala skatten om du anmäler påställningen på registreringsbeviset samtidigt (på samma bevis) som ägarbytet. Samma sak gäller om ägarbytet anmäls via vår app eller i vår e-tjänst och påställningen anmäls samtidigt. Då registreras både ägarbytet och påställningen direkt, från samma dag. 
Skattebeslut med inbetalningskort samkuverteras med registreringsbeviset vid påställning.

Om påställning anmäls innan ägarbytet

Om du väljer att anmäla en påställning separat (till exempel via vår app eller e-tjänst för påställning) innan ägarbytet så kommer du som nuvarande ägare att bli debiterad fordonsskatt.

Men om ägarbytet sedan anmäls på registreringsbeviset och datum för ägarbyte är samma dag (eller tidigare) som datum för påställning så kan Skatteverket pröva om skyldigheten att betala skatt kan flyttas till den nya ägaren. Du måste då själv kontakta Skatteverket och begära att skatten ska omdebiteras.