Sök på webbplatsen

Sökresultat

3 träffar
Visar resultat från alla trafikslag.

Allmänflygsäkerhetsrådet

Luftfart / Privat- och allmänflyg

Allmänflygsäkerhetsrådet har bildats med inspiration av H50P-projektet och Sjösäkerhetsrådet. … H50P startades 1999 och avslutades 2008 och syftet var att verka för att nå statsmaktens dåvarande flygsäkerhetsmål för allmänflyget vilket var att halvera … Formerna för H50P-projektet var goda eftersom det skedde i nära samarbete med företrädare för branschen, därför har det beslutats att ett Allmänflygsäkerhetsråd

Flygoperativt

Luftfart / Privat- och allmänflyg

VFR-handbok för privatflygare Flygsäkerhetsprogrammet (H50P) Kungliga svenska aeroklubben - KSAK - är numera ansvariga för H50P-kompendierna som lever … En uppdaterad version av H50P-kompendierna finns på KSAK's webbplats.

Proaktiv GA tillsyn, PGAT

Luftfart / Privat- och allmänflyg

H50P Arbetssättet ansluter till det flygsäkerhetsarbete som bedrevs genom H50P 2000–2008. Under det arbetet minskade olycksfrekvensen påtagligt. … Många minns nog H50P och deltog i de olika aktiviteter som genomfördes. Drygt 30 kompendier med flygsäkerhetsinformation och råd producerades. … Aktuella råd i några H50P-kompendier • En bra start kräver planering (grundläggande inför en flygning) • Flygning i kontrollerad luft kräver planering