Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


274 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Körkort

På de här sidorna kan du hitta information inom körkortsområdet. Du hittar bland annat information om hur du tar körkort, hur du blir handledare och vad du ska göra om du har förlorat ditt körkort. Här finns även information till dig som bedriver förarutbildning.

Vad händer om jag försöker starta fordonet med alkohol i kroppen?

Vägtrafik / Körkort

Underkända utandningsprov kan både få konsekvenser för fortsatt körkort med villkor om alkolås och för att få tillbaka körkortet efter villkorstiden.

Jag tog körkort A-begränsad, när får jag bli handledare för A?

Vägtrafik / Körkort

Det måste ha gått fem år från det att A-begränsad övergick till A. Det innebär att du inte kan tillgodoräkna dig de två åren då du hade A-begränsad.

Riskutbildning motorcykel

Vägtrafik / Körkort

Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Tänk på att utbildningen för personbil inte gäller för motorcykel. … Om jag ska ta en ytterligare A-behörighet Du som har ett körkort för motorcykel och har gått riskutbildningen för motorcykel, behöver inte gå någon ny

Varför kontaktar inte Transportstyrelsen de som drabbats?

Vägtrafik / Körkort

Du som har gjort en synfältsundersökning gällande det centrala synfältet i en Octopusperimeter och utifrån det resultatet fått ditt körkort återkallat … som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort

Studentflak och karnevalståg

Vägtrafik / Trafikregler

Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år.

Får jag köra snöskoter och terränghjuling med stöd av ett körkort som varit återkallat?

Vägtrafik / Körkort

Om du tagit körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000 har du även rätt att köra snöskoter och terränghjuling.

Speciella regler för den som genomgår yrkesförarutbildning

Vägtrafik / Yrkestrafik

vill köra lastbil Om du genomgår yrkesförarutbildning för godstransporter hos utbildare med tillstånd eller i gymnasieskolan, kan du i vissa fall få körkort … och vill köra buss  Om du genomgår yrkesförarutbildning till bussförare hos utbildare med tillstånd eller i kommunal vuxenutbildning, kan du få körkort

Nationella krav för lärare för utbildning för behörighet AM

Vägtrafik / Körkort

I Sverige krävs för att få undervisa  som lärare vid utbildning för behörighet AM att läraren innehar giltigt körkort med behörighet … B körkort utfärdat i en stat inom EES och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren kan anses lämplig som lärare … Med körkort avses ovan körkort utfärdat i en stat inom EES.

Vem får vara handledare?

Vägtrafik / Körkort

handledaren och eleven ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för bil handledaren ha ett giltigt körkort

Jag har tappat bort mitt körkort från hemlandet och det går inte att få något nytt. Får jag köra ändå?

Vägtrafik / Körkort

Nej, du måste ha ett giltigt körkort med dig när du kör i Sverige.

Får man köra moped med B-körkort?

Vägtrafik / Körkort

Ja, det får du. Det gäller både moped klass I och moped klass II.

Från vilken ålder får man börja övningsköra?

Vägtrafik / Körkort

nbsp; 23 år  DE * buss samt ett eller flera släpfordon oavsett vikt 23 år *för att få övningsköra måste eleven normalt ha ett körkort … **för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörighet A2 under … minst 1 år och 6 månader. *** för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörighet

Får Sverige har strängare krav än körkortsdirektivet?

Vägtrafik / Körkort

Ja, direktivets medicinska krav för innehav av körkort är så kallade minimikrav.

Kan jag ansöka om körkortstillstånd under spärrtiden?

Vägtrafik / Körkort

Läs mer om nytt körkort efter återkallelse.

Moped klass I

Vägtrafik / Fordon

För att köra moped klass I ska du ha fyllt 15 år och ha körkort klass AM. Krav på hjälm Du måste ha hjälm när du kör moped.

Rekommendationer inför höstens tre planerade stopp mot vägtrafikregistret

Vägtrafik / Fordon

Påverkan Ovanstående tider är det är stopp mot vägtrafikregistrets produktionsmiljö och det är då inte möjligt att anmäla eller söka några fordons-, körkorts

Utvärdering av simulatortest för synfältsbortfall

Vägtrafik / Körkort

simulatorn och en godkänd körning har vägt tungt i Transportstyrelsen bedömning om undantag från kraven rörande synfältsdefekter kan beviljas eller inte för körkort

Nationella krav på lärare i undervisning för förare av moped

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren   har haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt tre av de tio senaste åren kan … Därutöver ska läraren inneha körkort med behörighet A1, A2, A, eller inneha körkort med behörighet B, och inneha behörighet AM som erhållits genom

Kommer jag nu få köra de ambulanser som min arbetsgivare har och som kräver C-körkort?

Vägtrafik / Körkort

Varje ansökan om körkort prövas utifrån det individuella fallet och det är först när din ansökan prövas, som vi kan svara på hur det blir för just dig.

Krav för deltagande i utbildning

Vägtrafik / Yrkestrafik

Utbildning för godstransporter  Vid utbildning för godstransporter ska deltagare i grundutbildning ha gällande körkort med behörighet B och … körkort med behörighet C1, C1E, C eller CE, eller  inneha körkortstillstånd för sådan behörighet. … körkort med behörighet D1, D1E, D eller DE, eller  inneha körkortstillstånd för sådan behörighet.

5. Välj sätt att genomföra ägarbyte på

Vägtrafik / Fordon

både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år. … både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år. Tänk på att aldrig låta någon fotografera ditt körkort .

Kan jag köra trots att jag inte fått körkortet i min hand?

Vägtrafik / Körkort

Du kan kontakta vår kundtjänst för körkort på 0771 - 81 81 81 för att kontrollera om vi har beslutat att tillverka ditt körkort.

Krav på lärare i undervisning för förarbevis för moped klass II

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren har haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 3 av de 10 senaste åren kan anses lämplig … Därutöver ska läraren inneha körkort med behörighet A1, A2, A, eller inneha körkort med behörighet B, och inneha behörighet AM som erhållits genom

Hur kan ni fortsätta återkalla körkort för personer som inte uppfyller synfältskraven när ni har konstaterat att kraven är för stränga?

Vägtrafik / Körkort

Vi har konstaterat att de svenska reglerna är strängare än i vissa andra länder, men att kraven inte är strängare än körkortsdirektivets krav. Trots att

Jag har insulinbehandlad typ 1-diabetes och vill ansöka om körkort för högre behörigheter, kan jag göra det redan nu?

Vägtrafik / Körkort

Det är därför fortfarande samma medicinska krav som gäller vid bedömningen av om körkort kan utfärdas fram till den 1 januari 2022 då de nya reglerna träder

Hur kan ni, som enda land, tolka direktivet som att det inte måste genomföras ett körprov vid bedömning av om undantag kan accepteras?

Vägtrafik / Körkort

syftet med undantagsbestämmelsen är att möjliggöra individuella bedömningar av om vissa personer trots sina synnedsättningar ändå kan beviljas innehav av körkort

Övergripande krav på verksamheten

Vägtrafik / Körkort

9 månader utbildningen ska bedrivas enligt en, till Transportstyrelsen, inlämnad undervisningsplan läraren ska ha och haft ett giltigt körkort

Hur vet jag i vilken perimeter som jag har gjort synfältsundersökningen?

Vägtrafik / Körkort

Du kan också kontakta oss på Transportstyrelsen via avdelningen Körkorts kontaktformulär .

Hur arbetar ni för att ett körprov

Vägtrafik / Körkort

simulatorn, påbörjat en översyn av synkapitlet i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort … För att möjliggöra ett körprov på väg krävs en ändring i körkortslagen (1998:488) för personer som inte har körkortstillstånd eller körkort.

Jag har aldrig orsakat

Vägtrafik / Körkort

Det innebär att vi återkallar ditt körkort även om vi förstår att det begränsar din rörelsefrihet.

Till ansökan ska bifogas

Vägtrafik / Körkort

kompetensbevis (sådana kan avse yrkesbehörighetsbevis, utbildnings- och examensbevis med tillhörande utbildningsbeskrivningar, bevis från yrkesprov, bevis om körkort

Jag har villkor om att fordonet ska ha en särskild teknisk utrustning, får jag vara handledare?

Vägtrafik / Körkort

Det innebär att det fordon ni övningskör med måste ha de anpassningar eller hjälpmedel som krävs enligt handledarens körkort.

Vad händer om mitt tillstånd förvärras?

Vägtrafik / Körkort

Om Transportstyrelsens bedömning är att dina synfältsdefekter har försämrats kommer ditt körkort att återkallas.

4. Välj sätt att genomföra ägarbytet på

Vägtrafik / Fordon

både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år. … både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år. Tänk på att aldrig låta någon fotografera ditt körkort

Nationella krav på lärare i undervisning för förare av snöskoter

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt tre av de tio senaste åren

Till ansökan ska bifogas

Vägtrafik / Körkort

kompetensbevis (sådana kan avse yrkesbehörighetsbevis, utbildnings- och examensbevis med tillhörande utbildningsbeskrivningar, bevis från yrkesprov, bevis om körkort

Kunskap och kompetens

Sjöfart / Fritidsbåtar

Det finns idag inga krav på körkort om du har ett fritidsfartyg som är kortare än tolv meter och smalare än fyra meter.

Varför har Transportstyrelsen ändrat kraven för körkort vid sjukdomen diabetes mellitus?

Vägtrafik / Körkort

Medicinföreskrifternas krav om diabetes har funnits i många år och efter en översyn av kraven har Transportstyrelsen sett ett behov av att revidera reglerna

Krav för godkännande som utbildningsledare för den som kommer från en annan stat

Vägtrafik / Körkort

I denna måste sökanden bland annat uppfylla de körkorts- och lämplighetskrav som framgår ovan under ”Nationella krav för godkännande som utbildningsledare … Dessa körkorts- och lämplighetskrav ställs även för den som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. … Därför gör Transportstyrelsen även en godkännandeprövning i samband med erkännandeprövningen där körkorts- och lämplighetskraven kontrolleras.

Registrering av passagerare

Sjöfart / Resenärsinformation

Med godkänd identitetshandling avses exempelvis körkort el pass.

När får jag börja köra utan alkolås?

Vägtrafik / Körkort

För att ett nytt körkort utan villkor om alkolås ska kunna utfärdas måste grundhandlingen ha kommit in till Transportstyrelsen och godkänts.

Kan jag avsäga mig villkoret om alkolås?

Vägtrafik / Körkort

Ditt körkort kommer istället att återkallas.

Riskutbildning motorcykel

Vägtrafik / Körkort

Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Tänk på att utbildningen för personbil inte gäller för motorcykel. … Om jag ska ta en ytterligare A-behörighet Du som har ett körkort för motorcykel och har gått riskutbildningen för motorcykel, behöver inte gå någon ny

Jag har insulinbehandlad typ 1-diabets och vill gå ett yrkesförberedande gymnasieprogram

Vägtrafik / Körkort

För att kunna få ett körkort för lastbil eller buss vid insulinbehandlad typ 1-diabetes, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. … att du ska kunna få ha ett sådant körkort. … Det kan uppstå olika komplikationer till följd av diabetessjukdomen som kan påverka om du uppfyller kraven för körkort eller inte.

Får man fortsätta köra under pågående ansökan om utbyte?

Vägtrafik / Körkort

Reglerna säger att du alltid ska ha med dig körkortet när du kör ett fordon som kräver körkort. … Om du ändå måste köra under ett pågående utbyte, rekommenderar vi att du tar en fotokopia på ditt utländska körkort som du har med vid färd tillsammans … Om du kör utan att ha ditt körkort med dig och blir stoppad av polis så finns alltid en risk att polis bötfäller dig, men den bedömningen görs av polisen

Jag har fått avslag på min ansökan om förlängning högre behörigheter, påverkar detta mig?

Vägtrafik / Körkort

som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort

Jag har insulinbehandlad typ 1-diabetes och har dispens för mitt lastbilskörkort. Vad händer nu?

Vägtrafik / Körkort

Om du har fått ditt körkort efter att du beviljats dispens händer inget när de nya reglerna börjar gälla.

NY Det står i EU-direktivet att om undantag övervägs bör föraren klara av ett praktiskt test som anordnas av behörighet myndighet, hur kan ni då inte erbjuda något sådant?

Vägtrafik / Körkort

Av körkortsdirektivet bilaga III, punkt 6 st. 2 framgår följande: Körkort kan i undantagsfall övervägas för förare i grupp 1 då standarderna för synfältet

Nationella krav på lärare i undervisning för förare av terränghjuling

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt tre av de tio senaste åren

Krav på lärare i riskutbildning för behörighet A

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa ska läraren ha giltigt körkort med behörighet A och B ha haft ett körkort med behörighet A och B under sammanlagt minst