Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


274 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Körkort

På de här sidorna kan du hitta information inom körkortsområdet. Du hittar bland annat information om hur du tar körkort, hur du blir handledare och vad du ska göra om du har förlorat ditt körkort. Här finns även information till dig som bedriver förarutbildning.

DE - Buss med tungt släp

Vägtrafik / Körkort

. // För att få ett DE-körkort krävs det att: Du har ett svenskt körkort med D-behörighet. Du har ett körkortstillstånd. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt. … med behörighet B eller tidigare ha haft körkort för behörighet DE.

Nationella krav för behörighet som lärare för riskutbildning för behörighet B

Vägtrafik / Körkort

I Sverige krävs för att få undervisa i riskutbildning för behörighet B att läraren ska ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet … B ha haft ett sådant körkort under sammanlagt minst tre av de senaste  tio åren ha genomgått den särskilda lärarutbildningen för riskutbildning

Vad händer med mitt handledarskap om mitt körkort blir återkallat?

Vägtrafik / Körkort

Om ditt körkort återkallas är du inte längre handledare för den behörighet som blir återkallad.

Som jag tolkar rapporten borde jag som har synfältsdefekter kunna få körkort nu, kan jag ansöka om körkortstillstånd?

Vägtrafik / Körkort

Det innebär att dina synfältsdefekter fortfarande utgör hinder för körkort till dess att nya regler har trätt ikraft.

Ålder för körkortstillstånd

Vägtrafik / Körkort

Däremot finns det åldersgränser för att få övningsköra och ta körkort. Läs mer om den behörighet som du är intresserad av.

Krav på provförrättare av kunskapsprov

Vägtrafik / Körkort

Den eller de personer som ska förrätta kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling ska ha körkort med behörighet … AM, A1, A2, A eller B ha haft ett körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren, och kunna anses lämplig

Förarbevis för moped klass II

Vägtrafik / Körkort

Du som har ett körkort, traktorkort eller fyllt 15 år före den första oktober 2009 behöver inte ett sådant förarbevis. Vad får man köra? … Förarbevis kan återkallas Om du gör dig skyldig till något trafikbrott, som till exempel fortkörning eller olovlig körning gäller samma regler som för körkort

Lastsäkring

Vägtrafik / Trafikregler

   Allmänt Kolla ditt körkort!

D1E - Mellanstor buss med tungt släp

Vägtrafik / Körkort

Dessutom får du koppla till en eller flera släp oavsett vikt. // För att få ett D1E-körkort krävs det att: Du har ett svenskt körkort med … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt. … med behörighet B eller tidigare ha haft körkort för behörighet D1E.

Krav för godkännande som utbildningsledare

Vägtrafik / Körkort

För godkännande som utbildningsledare skall sökanden: ha fyllt 21 år ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av … de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet ha den behörighet som utbildningen avser vara godkänd trafiklärare och ha arbetat som det

Nationella krav för godkännande som utbildningsledare

Vägtrafik / Körkort

I Sverige krävs för att få godkännande som utbildningsledare att sökanden har fyllt 21 år har ett körkort med behörighet B utfärdat inom EES och … under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft ett sådant körkort har ett sådant körkort med den behörighet som utbildningen avser är

Hur ansöker jag om ett utbyte av utländskt körkort?

Vägtrafik / Körkort

Du ansöker genom att beställa hem ansökningsblanketten Ansök om utbyte av utländskt körkort .

Villkorstid

Vägtrafik / Körkort

Under villkorstiden följer Transportstyrelsen upp hur det går för dig som har ett körkort med villkor om alkolås. … Ditt alkolås kan dras in om du inte längre uppfyller kraven Om vi under uppföljningen ser att du inte uppfyller kraven för ett villkorat körkort, får … Om du vid upprepade tillfällen lämnar utandningsprov med en straffbar mängd alkohol, kan det leda till att du inte längre får ha kvar ditt körkort.

Vem kan inte bli handledare?

Vägtrafik / Körkort

Man kan inte bli handledare: om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig … trafikregel, exempelvis fortkörning eller kört mot rött ljus om ditt körkort varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av rattfylleri … , opålitlighet ur nykterhetssynpunkt eller grova brott om ditt körkort under de senaste tre åren gällt med villkor om alkolås om du redan har giltiga

När får jag börja köra?

Vägtrafik / Körkort

Du får börja köra efter Transportstyrelsens beslut när alkolåset är installerat och ditt nya körkort är utfärdat. 

För dig som kör motorcykel

Vägtrafik / Trafikregler

Körkortskrav Du ska ha körkort A1, A2 eller A för att få köra tvåhjulig motorcykel. … Har du ett A-körkort utfärdat före 19 januari 2013 får du även fortsättningsvis köra fyrhjuliga motorcyklar. … För att köra trehjuliga motorcyklar med mer än 15 kW nettoeffekt, krävs det körkort med behörighet A eller B samt att körkortsinnehavaren har fyllt 21

Krav för att få förordnande som förarprövare vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning

Vägtrafik / Körkort

Statens skolverk och Transportstyrelsen ha fyllt 23 år med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare, ha ett giltigt körkort … utfärdat i en stat inom EES ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt minst fem år med godkänt resultat … som ansökan om förordnande avser intyg om genomförd grundutbildning för förarprövare, och avtal om anslutning till rapporteringstjänst av prov för körkort

Grundutbildning

Vägtrafik / Yrkestrafik

För att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil eller buss krävs att föraren har ett  yrkeskompetenbevis utöver körkort för

Mitt körkort omfattas av EU-förordningen. Kan jag använda mitt körkort som id-handling under den tillfälligt förlängda giltighetstiden?

Vägtrafik / Körkort

Generellt är körkortet inte giltigt som id-handling om ordinarie giltighetstid har gått ut. I slutänden är det alltid den som gör id-kontrollen som

Riskutbildning efter återkallelse

Vägtrafik / Körkort

Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. … Om du måste göra ett nytt förarprov för att få tillbaka körkortet, måste du också göra om utbildningen eftersom den slutade gälla den dag du tog ditt körkort

Varför kan inte alla få köra bil?

Vägtrafik / Körkort

Därför begränsar vi ibland tillgängligheten för vissa genom att återkalla deras körkort.

Krav på lärare i riskutbildning för behörighet B

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa ska läraren ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet B ha haft ett sådant körkort under sammanlagt

Nationella undantag i Sverige

Vägtrafik / Yrkestrafik

Fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell … Undantaget gäller endast vid övningskörning för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis samt för förarprov.

Anmäl ägarbyte via webben

Vägtrafik / Fordon

både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år.

Kan jag byta mitt utländska körkort direkt mot ett svenskt körkort?

Vägtrafik / Körkort

I Sverige kan du bara byta ett körkort från något annat EES-land*, Schweiz eller Japan. Läs mer om utländska körkort och hur ett utbyte går till.

Information om Omnibusförordningen

Vägtrafik / Fordon

Information om nya Omnibusförordningen EU:s nya omnibusförordning innebär bland annat att giltighetstiden för körkort, yrkesförarkompetensbevis och sista

Regler som styr

Vägtrafik / Körkort

De sistnämnda bestämmer till exempel vilka sjukdomar och tillstånd som kan vara ett hinder för att få eller kunna behålla ett körkort eller om man regelbundet … bestämmelser om medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation läkares anmälningsskyldighet … allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås Denna föreskrift innehåller bestämmelser om ansökan om körkort med villkor om alkolås

Mitt körkort omfattas av EU-förordningen. Behöver jag ha med mig en annan id-handling när jag ska köra i Sverige?

Vägtrafik / Körkort

Om ditt körkort har förlängd giltighetstid enligt EU-förordningen behöver du inte visa upp en annan id-handling.

Ni har under många år hävdat att synfältskraven är i enlighet med körkortsdirektivet, men nu föreslår ni att ni ska mildra kraven. Har ni inte varit för stränga och återkallat körkort utan att ha grund för det?

Vägtrafik / Körkort

Vidare framgår av vetenskaplig litteratur att det är mycket svårt att svara på vilken nivå av synfältsdefekter som påverkar körförmågan så att innehav av körkort

Kommer reglerna i medicinföreskrifterna att ändras nu?

Vägtrafik / Körkort

De slutsatser som presenteras i rapporten innebär inte att reglerna för innehav av körkort är ändrade.

Hur länge måste jag köra med alkolås?

Vägtrafik / Körkort

Villkorstiden, det vill säga den tid då man har ett körkort med villkor, är ett eller två år. … Tiden räknas från delgivningen av beslutet om körkort med villkor om alkolås.

Krav för att få förordnande som förarprövare vid Försvarsmakten

Vägtrafik / Körkort

med uppgift att förrätta förarprov, ha fyllt 23 år, med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare, har ett giltigt körkort …  utfärdat i en stat inom EES, ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt minst fem år, med godkänt resultat

Lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling - yrkesvalidering

Vägtrafik / Körkort

Samtliga behörigheter som anges ovan kräver idag förarbevis, beroende på när föraren är född eller om denne tagit körkort före ett visst datum.

Krav på lärare i undervisning för förarbevis för terränghjuling

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 3 av de 10 senaste åren kan

Kommer jag att beviljas lastbilskörkort med de nya reglerna?

Vägtrafik / Körkort

För att kunna få ett körkort för lastbil vid insulinbehandlad typ 1-diabetes, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.

Måste jag köra upp på nytt för att få körkortet tillbaka?

Vägtrafik / Körkort

Läs mer om nytt körkort efter återkallelse.

Riskutbildning giltighetstid

Vägtrafik / Körkort

Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år.

Jag har mist en närstående - vad gör jag med körkortet?

Vägtrafik / Körkort

Det finns inga krav på att du måste skicka in den avlidnes körkort till oss.

Regler för rapportering av förarprov

Vägtrafik / Körkort

Innan rapportering får ske av godkänt förarprov för körkort vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska följande punkter vara uppfyllda. … Eleven har intygat att han eller hon inte innehar körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). … Eleven har lämnat en ansökan om utfärdande av körkort på elektronisk väg.

Riskutbildning undantag

Vägtrafik / Körkort

finns situationer då du inte behöver gå riskutbildningen: När du ska göra prov för att ta bort ditt villkor för automatväxlad bil När du har ett körkort … och vi krävt att du ska göra ett körprov för att få behålla ditt körkort.

Får jag vara handledare?

Vägtrafik / Körkort

Den som inom de senaste tre åren haft sitt körkort förenat med villkor om alkolås kan inte bli godkänd som handledare.

Hur tänker ni egentligen på Transportstyrelsen?

Vägtrafik / Körkort

Det betyder att vi vet att ett körkort är viktigt för den egna rörelsefriheten, men att vi också värnar om säkerheten för alla andra i transportsystemet

Vad händer om alkolåskörkortet tas bort?

Vägtrafik / Körkort

För att få tillbaka körkort efter återkallelsen behöver du ansökan om körkortstillstånd.

Får jag tillgodoräkna mig den tid mitt körkort varit återkallat?

Vägtrafik / Körkort

Villkorstiden räknas från den dag du delges bifallsbeslutet och löper ett eller två år (enligt beslutet) oavsett hur lång tid ditt körkort tidigare varit

Får jag övningsköra när jag är asylsökande?

Vägtrafik / Körkort

Läs mer om att ta körkort.

Jag har hört att alkolås kan reagera på munalkohol och andra ämnen än alkohol. Stämmer det?

Vägtrafik / Körkort

du som är registrerad för alkolåset ansvarar för alla utandningsprov som registreras i alkolåsets minne och det kan påverka det fortsatta innehavet av körkort

Mitt körkort omfattas av EU-förordningen. Jag har inte förlängt min högre behörighet, kan jag göra det nu fast den ordinarie giltighetstiden för högre behörighet redan har gått ut?

Vägtrafik / Körkort

Undantaget är om du redan hunnit tillverkat ett nytt körkort för de lägre behörigheterna. Då är den högre behörigheten inte längre giltig.

Vilket är förarens ansvar?

Vägtrafik / Yrkestrafik

Du ska även ha ett giltigt körkort för den körkortsbehörighet som beviset avser.

Krav på lärare

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren innehar giltigt körkort med behörighet B och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst 3 av de … Utöver vad som sägs ovan ska läraren uppfylla minst ett av följande krav inneha giltigt körkort med behörighet A, A1 eller A2 inneha giltigt … körkort med behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller efter utbyte av förarbevis för moped klass I har genomgått en utbildning

Krav på lärare vid introduktionsutbildning

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa ska läraren ha giltigt körkort med behörighet B utfärdat i en stat inom EES ha haft ett körkort enligt ovan, under sammanlagt