Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


275 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Körkort

På de här sidorna kan du hitta information inom körkortsområdet. Du hittar bland annat information om hur du tar körkort, hur du blir handledare och vad du ska göra om du har förlorat ditt körkort. Här finns även information till dig som bedriver förarutbildning.

Vad gäller om jag får körkortet återkallat under prövotiden?

Vägtrafik / Körkort

Läs mer om nytt körkort efter återkallelse.

med utländskt körkort

Vägtrafik / Yrkestrafik

Därför är det viktigt att du har med dig en giltig id-handling och ditt utländska körkort i original.

Mitt körkort omfattas av EU-förordningen. Behöver jag göra något för att mitt körkort ska få tillfälligt förlängd giltighetstid?

Vägtrafik / Körkort

Du fortsätter att använda ditt körkort som behörighetshandling även efter att ordinarie giltighetstid har gått ut. …   Vill du att din behörighet ska fortsätta att gälla efter den förlängda giltighetstiden behöver du förnya ditt körkort innan den har löpt ut.

Kan jag ansöka om utbyte av utländskt körkort även fast mitt körkort löpt ut i datum?

Vägtrafik / Körkort

Skicka in Ansök om utbyte av utländskt körkort .

Krav på lärare

Vägtrafik / Yrkestrafik

körträning Vid körträning enligt 2 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska lärare, utöver vad som anges ovan, inneha gällande körkort … Läraren ska under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren innehaft ett sådant körkort.

Obligatorisk riskutbildning

Vägtrafik / Körkort

Ja, om du ska ta körkort för motorcykel eller bil måste du gå en riskutbildning. Läs med om riskutbildning för motorcykel .

Hur anmäler jag ett ägarbyte? Vad ska jag tänka på?

Vägtrafik / Fordon

För att anmäla ägarbyte via appen måste både köpare och säljare ha ett giltigt körkort.

Anmäl brister vid körprov eller kunskapsprov för körkort

Vägtrafik / Körkort

Här kan du anmäla om du upplever brister i bemötande eller genomförande vid körprov eller kunskapsprov hos Trafikverket, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning

D1 - Mellanstor buss

Vägtrafik / Körkort

Bussen får inte vara längre än 8 meter. // För att få ett D1-körkort krävs det att: Du har ett svenskt körkort med B-behörighet. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt. … med behörighet B eller tidigare ha haft körkort för behörighet D1 eller D.

Går det att få undantag från kravet att uppvisa en giltig och godtagbar identitetshandling?

Vägtrafik / Körkort

Du måste kunna styrka din identitet om du ska ta körkort i Sverige.

Moped klass II

Vägtrafik / Fordon

Krav på moped klass II Körkortskrav: Körkort, traktorkort, eller förarbevis för moped klass II.

Jag har fått hem en ansökningsblankett för nytt körkort (grundhandling). Kan jag förnya mitt körkort precis som vanligt?

Vägtrafik / Körkort

Vare sig om ditt körkort omfattas av EU-förordningen eller inte kan du förnya ditt körkort precis som vanligt.

Underåriga och ägarbyten

Vägtrafik / Fordon

När köparen är underårig Barn kan inte ensamma stå som registrerade ägare till fordon som de inte har förarbevis eller körkort för. … Det gäller inte släp som kan dras av fordon som den underårige har förarbevis eller körkort till. … Om den underårige har förarbevis eller körkort för fordonet behövs inget godkännande från vårdnadshavare utan då anmäls ett ägarbyte precis som vanligt

Föreskrifter, förordningar och lagar

Vägtrafik / Fordon

genom arv eller testamente Förordningar Fordonsförordningen Förordningen om vägtrafikregister Förordningen om provavgifter för körkort

Yrkeskompetensbeviset

Vägtrafik / Yrkestrafik

En förutsättning för att få ett yrkeskompetensbevis är också att du har ett giltigt körkort för det fordonsslag, som utbildningen avser.

Vilka fordon får jag köra?

Vägtrafik / Körkort

Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås gäller alla körkortstyper, även A och AM. Det gäller dock inte för förarbevis eller traktorkort.

Statistik över återkallade körkort efter återkallelsepunkt

Vägtrafik / Statistik

Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak: Rattfylleri Smitning Flera mindre överträdelser En väsentlig överträ

Vad finns det för alternativ om jag inte hinner hämta ut mitt körkort i tid?

Vägtrafik / Körkort

Vi dirigerar heller inte om en försändelse samt att vi inte begär körkort i retur tidigare än satt uthämtningstid.

Kan ni skicka körkortet utomlands?

Vägtrafik / Körkort

Transportstyrelsen kan skicka körkort till en ambassad eller ett konsulat. … Om du vill ha ditt körkort skickat utomlands krävs en skriftlig begäran. … Ambassaden eller konsulatet tar ut en expeditionsavgift när du hämtar ut ditt körkort.

Hur hämtar jag ut mitt nya körkort när jag har bytt namn?

Vägtrafik / Körkort

Om du har bytt namn men inte har någon giltig legitimation med det nya namnet kan du beställa ett personbevis från Skatteverket. Skatteverket har flera

Körkortsstatistik

Vägtrafik / Statistik

De personer som tidigare haft förarbevis för moped klass I har haft möjlighet att ersätta sina gamla förarbevis mot ett körkort med behörighet AM. … Införandet av körkortsbehörigheten AM har inneburit att antalet körkort i Sverige ökat påtagligt mellan 2008 och 2009 vilket framgår av statistiken.  … Statistik över körkortsinnehavare efter kön Statistik över körkortsinnehavare efter åldersgrupp Statistik över återkallade körkort efter återkallelsepunkt

Vad gör jag om körkortet blivit stulet, borttappat eller skadat?

Vägtrafik / Körkort

Ett körkort ska förnyas om det har kommit bort eller blivit stulet, skadat eller förstört. …  Om ditt körkort har kommit bort eller blivit stulet ska du anmäla det till Transportstyrelsen. Läs mer om hur du gör din anmälan.

är elev på gymnasieskola

Vägtrafik / Yrkestrafik

Om du är elev på gymnasieskola men har körkort med lägst AM-behörighet kan du ansöka direkt i e-tjänsten. … Färdskrivarkort – ansök, förnya , ersätt Om du saknar körkort, ansöker du om förarkort via Trafikverkets förarprovskontor.

Ansöka om förlängd giltighetstid för godkänt kunskapsprov

Vägtrafik / Körkort

Ett godkänt kunskapsprov är giltigt i 4 månader och inom den tiden måste ett godkänt körprov genomföras för att körkort ska kunna utfärdas.

Förarutbildning på distans med anledning av coronaviruset

Vägtrafik / Körkort

Tillfälliga regler intro Informationen som följer nedan gäller obligatoriska utbildningar för körkort, förarbevis och tillståndspliktig fortbildning

Förstår ni inte hur hårt ett indraget körkort skulle drabba mig som individ om reglerna ändras och blir strängare?

Vägtrafik / Körkort

Vi är väl medvetna om att ett indraget körkort kan få omfattande konsekvenser för en enskild individ. … Därför begränsar vi ibland tillgängligheten för vissa genom att återkalla deras körkort.

Blanketter för körkort - beställ

Vägtrafik / E-tjänster och blanketter

Kan ni skicka körkortet utomlands?

Vägtrafik / Körkort

Transportstyrelsen kan skicka körkort till en ambassad eller ett konsulat. … Om du vill ha ditt körkort skickat utomlands krävs en skriftlig begäran. … Ambassaden eller konsulatet tar ut en expeditionsavgift när du hämtar ut ditt körkort.

Vägtransportledare

Vägtrafik / Yrkestrafik

har genomgått särskild utbildning för vägtransportledare med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget, och innehar körkort … med behörigheten C eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige.

Alkolås - Leverantörsinformation

Vägtrafik / Körkort

Leverantörsinformation Om du vill leverera alkolås till den som har körkort med villkor om alkolås måste du som leverantör uppfylla vissa krav.

Behörighet

Vägtrafik / Fordon

Du behöver ha körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II för att få köra den nya mopedtypen.

Kan jag få alkolås om jag har utländskt körkort?

Vägtrafik / Körkort

Du som har ett EES-körkort och som är permanent bosatt i Sverige kan ansöka om villkor om alkolås. … Om du får bifall på din ansökan kommer ditt EES-körkort bytas ut mot ett svenskt när körkortet med villkor om alkolås utfärdas. … För att ett nytt svenskt körkort utan villkor om alkolås ska kunna utfärdas måste grundhandlingen ha kommit in till Transportstyrelsen och godkänts.

Riskutbildning personbil

Vägtrafik / Körkort

Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Tänk på att utbildningen för motorcykel inte gäller för personbil.

Jag har körkort för personbil (B-behörighet). Kan jag köra skoter på det?

Vägtrafik / Körkort

Om du tagit ett körkort eller traktorkort innan 1 januari 2000 har du rätt att köra snöskoter med det.

Moped, snöskoter, terränghjuling och traktor

Vägtrafik / Körkort

AM – Körkort för moped klass I  Med körkort för moped klass I får du köra mopeder som är gjorda för en hastighet på högst 45 km/timmen. … Med ett AM-körkort får du även köra traktorer som är gjorda för en hastighet på högst 40 km/timmen (traktor a). … Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vad som gäller för att ta ett AM-körkort .

Villkorstidens slut

Vägtrafik / Körkort

Villkorstidens slut och att återfå körkortet Ditt körkort med villkor om alkolås blir automatiskt ogiltigt när villkorstiden löper ut. … Vid villkorstidens slut skickas ett nytt körkort utan villkor om alkolås hem till dig. 

Vad händer med mitt handledarskap om mitt körkort blir återkallat?

Vägtrafik / Körkort

Om ditt körkort återkallas är du inte längre handledare för den behörighet som blir återkallad.

Komplettering körkortsutdrag

Vägtrafik / Yrkestrafik

Om du har utländskt körkort ska du bifoga ett intyg från körkortsmyndigheten i det land som utfärdat ditt körkort. … Om du under de senaste två åren har bytt ett utländskt körkort mot ett körkort i ett annat land (ej Sverige) så måste du bifoga intyg från båda … Är du inte medborgare i ett EES-land behöver du skaffa ett svenskt körkort för att få köra taxi.

Kommer reglerna i medicinföreskrifterna att ändras nu?

Vägtrafik / Körkort

Mer information om detta finns på vår webbplats: Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort - Transportstyrelsen

Rapportera förarprov och prov för yrkesförarkompetens - skolor med egen förarprövare

Vägtrafik / Körkort

När en elev har avlagt godkänt förarprov för körkort vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska den förarprövare som provet avlagts inför rapportera … detta till Transportstyrelsen som beslutar om utfärdande av körkort för eleven Intygande om lämnade uppgifter Från den 1 december 2021 ska den som

Nationella krav för behörighet som lärare för riskutbildning för behörighet B

Vägtrafik / Körkort

I Sverige krävs för att få undervisa i riskutbildning för behörighet B att läraren ska ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet … B ha haft ett sådant körkort under sammanlagt minst tre av de senaste  tio åren ha genomgått den särskilda lärarutbildningen för riskutbildning

Äldre 30-mopeder

Vägtrafik / Fordon

Men enligt de nya reglerna tillhör mopeden ändå klass II och får exempelvis köras på cykelbanorna och det krävs inte något AM-körkort.

Jag har fått mitt körkort återkallat pga synfältskrav, hur påverkar detta mig?

Vägtrafik / Körkort

Du som har gjort en undersökning av det centrala synfältet i en Octopusperimeter och utifrån det resultatet fått ditt körkort återkallat kan vända dig … som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort

Jag har hört att man får köra snöskoter som 15-åring nu? Stämmer det?

Vägtrafik / Körkort

Om du har tagit körkort AM för moped klass I har du rätt att köra snöskoter inom ramen för organiserad turistverksamhet som innebär speciella förutsättningar

Terrängmotorfordon

Vägtrafik / Fordon

Har du tagit körkort eller traktorkort innan den 1 januari 2000 får du köra terrängskoter. Registreringsskylt: Ja.

Krav för godkännande som utbildningsledare

Vägtrafik / Körkort

För godkännande som utbildningsledare skall sökanden: ha fyllt 21 år ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av … de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet ha den behörighet som utbildningen avser vara godkänd trafiklärare och ha arbetat som det

Ålder för körkortstillstånd

Vägtrafik / Körkort

Däremot finns det åldersgränser för att få övningsköra och ta körkort. Läs mer om den behörighet som du är intresserad av.

Hur ansöker jag om ett utbyte av utländskt körkort?

Vägtrafik / Körkort

Du ansöker genom att beställa hem ansökningsblanketten Ansök om utbyte av utländskt körkort .

Krav på provförrättare av kunskapsprov

Vägtrafik / Körkort

Den eller de personer som ska förrätta kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling ska ha körkort med behörighet … AM, A1, A2, A eller B ha haft ett körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren, och kunna anses lämplig