Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


297 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Körkort

På de här sidorna kan du hitta information inom körkortsområdet. Du hittar bland annat information om hur du tar körkort, hur du blir handledare och vad du ska göra om du har förlorat ditt körkort. Här finns även information till dig som bedriver förarutbildning.

Medicinska PM

Vägtrafik / Körkort

Här kan du läsa PM som rör trafikmedicin och körkort. … Aktuell information Nya regler om körkort och diabetes Alkoholmarkörer PEth och CDT PM om alkoholmarkörer PEth och CDT Tidigare information

med utländskt körkort

Vägtrafik / Yrkestrafik

Därför är det viktigt att du har med dig en giltig id-handling och ditt utländska körkort i original.

Taxi yrkeskvalifikationsdirektivet

Vägtrafik / Yrkestrafik

Det här gäller om du har ett utländskt körkort Om du har ett utländskt körkort måste du vara medborgare i ett EES-land för att köra ett svenskt fordon … ditt körkort. … Om du under de senaste två åren har bytt ett utländskt körkort mot ett körkort i ett annat land (ej Sverige) så måste du bifoga intyg från båda länderna

A2 - Mellanstor motorcykel

Vägtrafik / Körkort

För att få ett A2-körkort krävs det att: Du har ett körkortstillstånd. … Har du redan tagit ett körkort för A1 behöver du bara göra ett körprov. Du har inget körkort från något annat EES-land . … Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Hur ofta förnyar man sitt körkort?

Vägtrafik / Körkort

Om du har körkort med lägre behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE gäller ditt körkort i tio år innan det måste förnyas.  … Har du ett körkort med högre behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE gäller körkortet i fem år innan det måste förnyas. … Förnya körkort med högre behörigheter .

Behörighet

Vägtrafik / Fordon

För att köra traktor b krävs som lägst B-körkort.

Ansöka grupp 2 och 3

Vägtrafik / Körkort

Vill du ta körkort för till exempel tung lastbil eller buss (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE) ska du ansöka om körkortstillstånd för grupp 2 och 3.

Körkort

Vägtrafik /

dig som har ett körkort. … körkort Läs vad som gäller för dig som förlorat ditt körkort. … Här hittar du information om: Alkolås efter rattfylleri Polisen tar ditt körkort Återkallat körkort Stulet, borttappat eller skadat körkort

Vad behöver man komma in med för att körkortet ska förnyas?

Vägtrafik / Körkort

För att tillverka ett nytt körkort behöver vi få in ett nytt foto, namnteckning och en betalning på 280 kronor.

Hur gör jag för att få ett samordningsnummer? Behöver jag ha en fast adress? Måste jag vara folkbokförd?

Vägtrafik / Körkort

Du behöver inte vara folkbokförd i Sverige, men om du ska ta körkort måste du ha en adress.

Kan jag ansöka om utbyte av utländskt körkort även fast mitt körkort löpt ut i datum?

Vägtrafik / Körkort

Skicka in Ansök om utbyte av utländskt körkort .

Körkortet som id-handling

Vägtrafik / Körkort

Ett körkort ska förnyas om det har kommit bort eller blivit stulet, skadat eller förstört. … Läs mer om stulet, skadat eller förstört körkort. … Att "KÖRKORT SVERIGE" på framsidan och loggan på baksidan skiftar från grönt till svart.

Får jag köra i Sverige med ett utländskt körkort?

Vägtrafik / Körkort

Ett körkort från ett land inom EES gäller i Sverige om det är giltigt i hemlandet och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort. … bytts ut mot ett svenskt körkort. … Läs mer om utländska körkort och vad som gäller för dig.

Adresser i vägtrafikregistret

Vägtrafik / Fordon

att bolagets organisationsnummer är samma nummer som bolagsinnehavarens personnummer och att personuppgifter har företräde i registret (med tanke på körkort … adresser; adressuppgifter; adressinformation; utskick; brev; körkort; registreringsbevis; grundhandling; adressändring

MC

Vägtrafik / Fordon

Körkortskrav Du ska ha körkort A1, A2 eller A för att få köra tvåhjulig motorcykel. … Har du ett A-körkort utfärdat före 19 januari 2013 får du även fortsättningsvis köra fyrhjuliga motorcyklar. … För att köra trehjuliga motorcyklar med mer än 15 kW nettoeffekt, krävs det körkort med behörighet A eller B samt att körkortsinnehavaren har fyllt 21

Äldre och bilkörning

Vägtrafik / Körkort

Läkares ansvar Sverige har inga krav på medicinska kontroller från en viss ålder för personer som har körkort med lägre behörighet. …  5 § i körkortslagen, är skyldiga att till Transportstyrelsen anmäla den som inte uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort.

Läkares anmälningsskyldighet

Vägtrafik / Körkort

Alla läkare har skyldighet att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. … Läkares anmälan En person ska anses som medicinskt olämplig att ha körkort när de medicinska kraven för innehav av körkort inte är uppfyllda enligt … Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m .

Personliga krav

Vägtrafik / Körkort

Personliga krav Den som vill ha ett körkort måste vara lämplig med tanke på de personliga omständigheterna. … Om vi bedömer att man inte bör ha körkort på grund av tidigare brott eller för att man inte är pålitlig när det gäller nykterhet kan man få avslag på sin … Det innebär att vi bestämmer en tidsperiod då man inte kan få ett körkort. Spärrtiden kan variera, men kan högst bli tre år.

Vad gör jag om någon uppgift i körkortet har ändrats?

Vägtrafik / Körkort

Ett nytt körkort behöver tillverkas om någon uppgift i körkortet har ändrats, vid tillexempel namnbyte skickar vi automatiskt en grundhandling till dig … Hur länge ditt nya körkort sedan gäller beror på vilka behörigheter du har: Har du lägre behörigheter gäller körkortet i tio år från datumet då det

A1 - Lätt motorcykel

Vägtrafik / Körkort

A1 – Lätt motorcykel Med ett körkort med behörigheten A1 får du köra tvåhjuliga motorcyklar där motorn har en slagvolym på högst 125 kubikcentimeter och … en effekt på högst 11 kilowatt. // För att få ett A1-körkort krävs det att: Du har ett körkortstillstånd. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

D - Buss

Vägtrafik / Körkort

. // För att få ett D-körkort krävs det att: Du har ett svenskt körkort med B-behörighet. Du har ett körkortstillstånd. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt. … Hur gammal måste jag vara för att ta körkort för buss?

Undantag

Vägtrafik / Yrkestrafik

transportverksamhet, som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser, som används vid övningskörning eller körprov enligt författningar om körkort … för en kommersiell gods- eller person- transport, som inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande används vid övningskörning enligt författningar om körkort

Villkor och medicinska krav

Vägtrafik / Körkort

Ett körkort kan därför återkallas på grund av sjukdom. … Men den som till exempel har epilepsi, ADHD, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller demens kan i vissa fall få ha körkort, på villkor att han eller hon … Trafikvillkor Om du har en funktionsnedsättning kan ditt körkort förenas med någon form av trafikvillkor.

Efterfordon

Vägtrafik / Fordon

Om du kör en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg krävs körkort med behörighet B. … Kör du ett tyngre fordon krävs körkort med behörighet C1 eller C.

Från vilka länder byter ni ut körkort?

Vägtrafik / Körkort

I Sverige kan du bara byta ett körkort från något annat EES-land*, Schweiz eller Japan. … Den som ska byta sitt körkort måste också ha en giltig och godtagbar id-handling. Läs mer om utländska körkort och utbyte.

Översyn av körkortskrav vid bruk av alkohol, narkotika och läkemedel

Vägtrafik / Körkort

Transportstyrelsen har genomfört ett arbete med att se över de trafikmedicinska kraven om substanser som påverkar förmågan att få ha körkort (t.ex. alkohol

Introduktionsutbildning

Vägtrafik / Körkort

Det behöver ni inte heller om eleven redan har B-körkort och övningskörningen avser utökad B-behörighet (B96) eller hävande av villkor att köra automatväxlad

NY Förstår ni inte hur hårt ett indraget körkort drabbar mig som individ?

Vägtrafik / Körkort

Vi på Transportstyrelsen är väl medvetna om att ett indraget körkort kan få omfattande konsekvenser för individen. … Därför begränsar vi ibland tillgängligheten för vissa genom att återkalla deras körkort.

Hur gör jag om jag inte vill behålla min högre behörighet?

Vägtrafik / Körkort

Du kan kontrollera vilka behörigheter du har genom att kolla på baksidan på ditt körkort. … När vi tagit beslut om att förklara din behörighet ogiltig ska ett nytt körkort tillverkas. … Du får då hem ett underlag för förnyelse av körkort (grundhandling) samt ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften.

vid ändring av namn eller personnummer

Vägtrafik / Yrkestrafik

Vid namn- eller personnummerändring måste ett nytt körkort tillverkas först. Sedan ska du ansöka om förnyelse av ditt förarkort via e-tjänst. … Om du har utländskt körkort, se information under "Hur ansöker jag om förarkort?". Färdskrivarkort – ansök, förnya , ersätt

Kan jag få alkolås om jag har utländskt körkort?

Vägtrafik / Körkort

Du som har ett EES-körkort och som är permanent bosatt i Sverige kan ansöka om villkor om alkolås. … Om du får bifall på din ansökan kommer ditt EES-körkort bytas ut mot ett svenskt när körkortet med villkor om alkolås utfärdas. … För att ett nytt svenskt körkort utan villkor om alkolås ska kunna utfärdas måste grundhandlingen ha kommit in till Transportstyrelsen och godkänts.

Underåriga och ägarbyten

Vägtrafik / Fordon

När köparen är underårig Barn kan inte ensamma stå som registrerade ägare till fordon som de inte har förarbevis eller körkort för. … Det gäller inte släp som kan dras av fordon som den underårige har förarbevis eller körkort till. … Om den underårige har förarbevis eller körkort för fordonet behövs inget godkännande från vårdnadshavare utan då anmäls ett ägarbyte precis som vanligt

Tillsynsavgifter 2023

Vägtrafik / Körkort

E-tjänsten hittar ni även på vår webbplats under ”E-tjänster inom vägtrafik” och sedan fliken ”Körkort”.

Ansök om undantag

Vägtrafik / Körkort

Har du körkort från ett land utanför EES och planerar att stanna i Sverige på begränsad tid men mer än ett år? … Transportstyrelsen kan göra undantag från den här regeln, och då fortsätter ditt körkort att gälla. … Det innebär att du fortfarande kan köra på ditt utländska körkort i Sverige. I vilka situationer kan vi göra undantag?

Riskutbildning bil

Vägtrafik / Körkort

Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Tänk på att utbildningen för motorcykel inte gäller för personbil.

Byta ut körkort från Storbritannien, Färöarna, Japan eller Schweiz

Vägtrafik / Körkort

Byta ut körkort från Storbritannien, Färöarna, Japan eller Schweiz Du kan byta ut ditt körkort från Storbritannien, Färöarna, Schweiz eller Japan mot … Körkort från andra länder utanför EES kan inte bytas ut mot ett svenskt körkort. … För att få byta ut ett körkort från Storbritannien, Färöarna, Schweiz eller Japan måste du också ha ett giltigt körkort vara permanent bosatt i Sverige

Vad händer efter det att polisen omhändertagit mitt körkort?

Vägtrafik / Körkort

Inom 48 timmar skickar polisen omhändertagandebeslut och körkort till Transportstyrelsen. … Läs mer vad som händer om polisen omhändertar ditt körkort.

Vad betyder koden som står på körkortets baksida vid punkt villkor?

Vägtrafik / Körkort

Sifferkoderna som finns på körkortets baksida används för att ange villkor för körkort. … Läs mer om körkort med villkor.

Översyn syn och diabetes

Vägtrafik / Körkort

och diabetes Transportstyrelsen har genomfört ett arbete med att se över de trafikmedicinska kraven för diabetes och synfunktionerna för att få ha körkort … Transportstyrelsen har sedan våren 2018 arbetat med en översyn av de medicinska kraven om diabetes och synfunktionerna för att få ha körkort.

Körkortsstatistik

Vägtrafik / Statistik

De personer som tidigare haft förarbevis för moped klass I har haft möjlighet att ersätta sina gamla förarbevis mot ett körkort med behörighet AM. … Införandet av körkortsbehörigheten AM har inneburit att antalet körkort i Sverige ökat påtagligt mellan 2008 och 2009 vilket framgår av statistiken.  … Statistik över körkortsinnehavare efter kön Statistik över körkortsinnehavare efter åldersgrupp Statistik över återkallade körkort efter återkallelsepunkt

Utländskt körkort i Sverige

Vägtrafik / Körkort

Många viktiga regler för körkort gäller även för utländska körkort i Sverige. … svenskt körkort. … körkort.

Ansökan om körkort med villkor om alkolås

Vägtrafik / Körkort

Ansökan om körkort med villkor om alkolås Du ansöker om körkort med villkor om alkolås genom att skicka in en ansökan till Transportstyrelsen. … Så här ansöker du Beställ hem ansökningsblanketten "Ansökan om körkort med villkor om alkolås". … Du får då ett nytt körkort med villkoret om alkolås med villkorskod 69.

Fordon för körprov

Vägtrafik / Yrkestrafik

Du får endast avlägga körprovet om du visar upp ett giltigt körkort med behörighet B, antingen svenskt eller utfärdat i en annan EES-stat.

Medicinskt undantag

Vägtrafik / Körkort

Medicinskt undantag Du som inte uppfyller de medicinska kraven kan ibland ändå få ha körkort under vissa förutsättningar.

när förarkortet inte fungerar

Vägtrafik / Yrkestrafik

Om du har utländskt körkort, se information under "Hur ansöker jag om förarkort?".

Vad finns det för alternativ om jag inte hinner hämta ut mitt körkort i tid?

Vägtrafik / Körkort

Vi dirigerar heller inte om en försändelse samt att vi inte begär körkort i retur tidigare än satt uthämtningstid.

Körprov taxi

Vägtrafik / Yrkestrafik

. Ändringar i kunskapsprovet taxi Innan du får genomföra körprovet ska du visa upp ett giltigt svenskt körkort med behörighet B eller ett giltigt … utländskt körkort med behörighet B, som är utfärdat i annan stat inom EES. … Om du inte har ett giltigt svenskt körkort ska du dessutom visa upp en giltig och godtagbar ID-handling.

Jag har haft ett tidigare förarbevis för terrängskoter eller ett förarbevis för moped klass I. Jag har hört att det är ogiltigt efter 1 januari 2013?

Vägtrafik / Körkort

Läs mer om behörighet AM - körkort för moped klass I. Läs mer om förarbevis för snöskoter. Läs mer om förarbevis för terränghjuling.

Rapportera genomförd utbildning

Vägtrafik / Yrkestrafik

Upplysningar ges om till exempel den angivna deltagaren inte har körkort för transportslaget.

Utländskt YKB - vad gäller?

Vägtrafik / Yrkestrafik

Du som har ett utländskt körkort och inte är medborgare i en stat inom EES får inte köra ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik