Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


299 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Körkort

På de här sidorna kan du hitta information inom körkortsområdet. Du hittar bland annat information om hur du tar körkort, hur du blir handledare och vad du ska göra om du har förlorat ditt körkort. Här finns även information till dig som bedriver förarutbildning.

Kan jag ansöka om utbyte av utländskt körkort även fast mitt körkort löpt ut i datum?

Vägtrafik / Körkort

Skicka in Ansök om utbyte av utländskt körkort .

Körkortet som id-handling

Vägtrafik / Körkort

Ett körkort ska förnyas om det har kommit bort eller blivit stulet, skadat eller förstört. … Läs mer om stulet, skadat eller förstört körkort. … Att "KÖRKORT SVERIGE" på framsidan och loggan på baksidan skiftar från grönt till svart.

Köra med svenskt körkort i andra länder inom EES

Vägtrafik / Körkort

Köra med svenskt körkort i andra länder inom EES Körkort som tillverkats efter den 19 januari 2013 har samma utseende och innehåll inom hela EES. … Ditt svenska körkort gäller i andra EES-länder, och du har samma behörigheter där som här. Det gäller även övergångsregler. … Ett exempel på en övergångsregel är att den som tog sitt körkort före den 1 juli 1996 får köra husbilar med en totalvikt på över 3,5 ton.

Hur ansöker jag om ett utbyte av utländskt körkort?

Vägtrafik / Körkort

Du ansöker genom att beställa hem ansökningsblanketten Ansök om utbyte av utländskt körkort .

Får jag tillgodoräkna mig den tid mitt körkort varit återkallat?

Vägtrafik / Körkort

Villkorstiden räknas från den dag du delges bifallsbeslutet och löper ett eller två år (enligt beslutet) oavsett hur lång tid ditt körkort tidigare varit

Tung lastbil

Vägtrafik / Körkort

Körkort för tung lastbil Det finns fyra olika körkortsbehörigheter för tunga lastbilar: C1, C1E, C och CE. … Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett C1-körkort. … Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett C-körkort.

Jag är asylsökande, kan jag ansöka om svenskt körkort?

Vägtrafik / Körkort

Läs mer om att ta körkort.

A1 - Lätt motorcykel

Vägtrafik / Körkort

A1 – Lätt motorcykel Med ett körkort med behörigheten A1 får du köra tvåhjuliga motorcyklar där motorn har en slagvolym på högst 125 kubikcentimeter och … en effekt på högst 11 kilowatt. // För att få ett A1-körkort krävs det att: Du har ett körkortstillstånd. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Jag har körkort för personbil (B-behörighet). Kan jag köra skoter på det?

Vägtrafik / Körkort

Om du tagit ett körkort eller traktorkort innan 1 januari 2000 har du rätt att köra snöskoter med det.

Buss

Vägtrafik / Körkort

Körkort för buss Det finns fyra olika körkortsbehörigheter för bussar: D1, D1E, D och DE. … Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett D1-körkort. … Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett D1E-körkort.

Läkares anmälningsskyldighet

Vägtrafik / Körkort

Alla läkare har skyldighet att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. … Läkares anmälan En person ska anses som medicinskt olämplig att ha körkort när de medicinska kraven för innehav av körkort inte är uppfyllda enligt … Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m .

Vad finns det för alternativ om jag inte hinner hämta ut mitt körkort i tid?

Vägtrafik / Körkort

Vi dirigerar heller inte om en försändelse samt att vi inte begär körkort i retur tidigare än satt uthämtningstid.

Taxi yrkeskvalifikationsdirektivet

Vägtrafik / Yrkestrafik

Det här gäller om du har ett utländskt körkort Om du har ett utländskt körkort måste du vara medborgare i ett EES-land för att köra ett svenskt fordon … ditt körkort. … Om du under de senaste två åren har bytt ett utländskt körkort mot ett körkort i ett annat land (ej Sverige) så måste du bifoga intyg från båda

Får jag köra snöskoter och terränghjuling med stöd av ett körkort som varit återkallat?

Vägtrafik / Körkort

Om du tagit körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000 har du även rätt att köra snöskoter och terränghjuling.

Varning istället för återkallelse

Vägtrafik / Körkort

Att ha ett körkort innebär frihet, men också ett stort ansvar. Du ska respektera trafikreglerna och visa hänsyn och omdöme. … Risken är då stor att vi återkallar ditt körkort, eftersom praxis är att varning inte beslutas igen inom två år. Läs mer om återkallat körkort. … Delgivning – bekräfta beslut om körkort

Frågor och svar om traktor b

Vägtrafik / Fordon

Det innebär bland annat att den får köras i max 50 km/timmen det krävs (som lägst) körkort med B-behörighet (körkort för bil) den ska köras på

Jag har tappat bort mitt körkort från hemlandet och det går inte att få något nytt. Får jag köra ändå?

Vägtrafik / Körkort

Nej, du måste ha ett giltigt körkort med dig när du kör i Sverige.

Motorcykel

Vägtrafik / Körkort

Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett A1-körkort. … Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett A-körkort. … Annars krävs ett körkort för personbil (B).

C1E – Medeltung lastbil med tungt släp

Vägtrafik / Körkort

krävs det att: Du har ett svenskt körkort med C1 eller C-behörighet. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt. … med behörighet B eller • tidigare ha haft körkort för behörighet C1E eller CE.

Hur gör jag om jag inte vill behålla min högre behörighet?

Vägtrafik / Körkort

Du kan kontrollera vilka behörigheter du har genom att kolla på baksidan på ditt körkort. … När vi tagit beslut om att förklara din behörighet ogiltig ska ett nytt körkort tillverkas. … Du får då hem ett underlag för förnyelse av körkort (grundhandling) samt ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften.

D1 - Mellanstor buss

Vägtrafik / Körkort

Bussen får inte vara längre än 8 meter. // För att få ett D1-körkort krävs det att: Du har ett svenskt körkort med B-behörighet. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt. … med behörighet B eller tidigare ha haft körkort för behörighet D1 eller D.

Förstår ni inte hur hårt ett indraget körkort skulle drabba mig som individ om reglerna ändras och blir strängare?

Vägtrafik / Körkort

Vi är väl medvetna om att ett indraget körkort kan få omfattande konsekvenser för en enskild individ. … Därför begränsar vi ibland tillgängligheten för vissa genom att återkalla deras körkort.

Som jag tolkar rapporten borde jag som har synfältsdefekter kunna få körkort nu, kan jag ansöka om körkortstillstånd?

Vägtrafik / Körkort

Det innebär att dina synfältsdefekter fortfarande utgör hinder för körkort till dess att nya regler har trätt ikraft.

Mitt körkort omfattas av EU-förordningen. Behöver jag ha med mig en annan id-handling när jag ska köra i Sverige?

Vägtrafik / Körkort

Om ditt körkort har förlängd giltighetstid enligt EU-förordningen behöver du inte visa upp en annan id-handling.

Vad gör jag om körkortet blivit stulet, borttappat eller skadat?

Vägtrafik / Körkort

Ett körkort ska förnyas om det har kommit bort eller blivit stulet, skadat eller förstört. …  Om ditt körkort har kommit bort eller blivit stulet ska du anmäla det till Transportstyrelsen. Läs mer om hur du gör din anmälan.

Ni har under många år hävdat att synfältskraven är i enlighet med körkortsdirektivet, men nu föreslår ni att ni ska mildra kraven. Har ni inte varit för stränga och återkallat körkort utan att ha grund för det?

Vägtrafik / Körkort

Vidare framgår av vetenskaplig litteratur att det är mycket svårt att svara på vilken nivå av synfältsdefekter som påverkar körförmågan så att innehav av körkort

D - Buss

Vägtrafik / Körkort

. // För att få ett D-körkort krävs det att: Du har ett svenskt körkort med B-behörighet. Du har ett körkortstillstånd. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt. … Hur gammal måste jag vara för att ta körkort för buss?

BE - Personbil med tungt släp

Vägtrafik / Körkort

BE - Bil med tungt släp Med ett körkort med behörigheten BE får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller … För att få ett BE-körkort krävs det att: Du har ett svenskt körkort med B-behörighet. Du har ett körkortstillstånd. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Vad betyder koden som står på körkortets baksida vid punkt villkor?

Vägtrafik / Körkort

Sifferkoderna som finns på körkortets baksida används för att ange villkor för körkort. … Läs mer om körkort med villkor.

Kommer jag nu få köra de ambulanser som min arbetsgivare har och som kräver C-körkort?

Vägtrafik / Körkort

Varje ansökan om körkort prövas utifrån det individuella fallet och det är först när din ansökan prövas, som vi kan svara på hur det blir för just dig.

Körkort - ombeställning av grundhandling

Vägtrafik / E-tjänster och blanketter

vid ändring av namn eller personnummer

Vägtrafik / Yrkestrafik

Vid namn- eller personnummerändring måste ett nytt körkort tillverkas först. Sedan ska du ansöka om förnyelse av ditt förarkort via e-tjänst. … Om du har utländskt körkort, se information under "Hur ansöker jag om förarkort?". Färdskrivarkort – ansök, förnya , ersätt

Utländskt körkort i Sverige

Vägtrafik / Körkort

Ha utländskt körkort i Sverige Om du har ett körkort från ett annat land, gäller det i vissa fall även i Sverige.

Jag har insulinbehandlad typ 1-diabetes och vill ansöka om körkort för högre behörigheter, kan jag göra det redan nu?

Vägtrafik / Körkort

Det är därför fortfarande samma medicinska krav som gäller vid bedömningen av om körkort kan utfärdas fram till den 1 januari 2022 då de nya reglerna träder

Förarbevis för snöskoter

Vägtrafik / Körkort

Du som har ett körkort som du tog före den 1 januari 2000 (även om det senare varit återkallat) behöver inte ett sådant förarbevis. … Förarbevis kan återkallas Om du gör dig skyldig till något trafikbrott, som till exempel fortkörning eller olovlig körning gäller samma regler som för körkort … Alla som har ett körkort eller traktorkort får köra snöskoter inom organiserad turistverksamhet.

Hur gör jag om jag har bytt namn och vill förnya körkortet?

Vägtrafik / Körkort

  Tänk på att du behöver kunna legitimera dig med ditt nya namn när du hämtar ditt körkort hos postens ombud.

Hur får jag kopia av mitt handledarbevis?

Vägtrafik / Körkort

Om du vill beställa en kopia av ditt handledarbevis eller om du undrar om ditt bevis fortfarande gäller, kan du ringa vår kundtjänst för körkort på 0771

Mitt körkort omfattas av EU-förordningen. Jag har inte förlängt min högre behörighet, kan jag göra det nu fast den ordinarie giltighetstiden för högre behörighet redan har gått ut?

Vägtrafik / Körkort

Undantaget är om du redan hunnit tillverkat ett nytt körkort för de lägre behörigheterna. Då är den högre behörigheten inte längre giltig.

Behörighet

Vägtrafik / Fordon

För att köra traktor b krävs som lägst B-körkort.

Nationella krav för lärare för utbildning för behörighet AM

Vägtrafik / Körkort

I Sverige krävs för att få undervisa  som lärare vid utbildning för behörighet AM att läraren innehar giltigt körkort med behörighet … B körkort utfärdat i en stat inom EES och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren kan anses lämplig som lärare … Med körkort avses ovan körkort utfärdat i en stat inom EES.

Ansöka grupp 1

Vägtrafik / Körkort

Vill du ta körkort för moped klass I, motorcykel, personbil och lätt lastbil, personbil med tungt släp samt traktor (AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort

Undantag

Vägtrafik / Yrkestrafik

transportverksamhet, som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser, som används vid övningskörning eller körprov enligt författningar om körkort … för en kommersiell gods- eller person- transport, som inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande används vid övningskörning enligt författningar om körkort

Krav för godkännande som trafiklärare för den som kommer från en annan stat

Vägtrafik / Körkort

I denna måste sökanden bland annat uppfylla de körkorts- och lämplighetskrav som framgår ovan under ”Nationella krav för godkännande som trafiklärare”. … Dessa körkorts- och lämplighetskrav ställs även för den som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. … Därför gör Transportstyrelsen även en godkännandeprövning i samband med erkännandeprövningen där körkorts- och lämplighetskraven kontrolleras.

C1 – Medeltung lastbil

Vägtrafik / Körkort

. // För att få ett C1-körkort krävs det att: Du har ett svenskt körkort med B-behörighet. Du har ett körkortstillstånd. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt. … med behörighet B eller tidigare ha haft körkort för C1 eller C.

Jag har insulinbehandlad typ 1-diabets och vill gå ett yrkesförberedande gymnasieprogram

Vägtrafik / Körkort

För att kunna få ett körkort för lastbil eller buss vid insulinbehandlad typ 1-diabetes, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. … att du ska kunna få ha ett sådant körkort. … Det kan uppstå olika komplikationer till följd av diabetessjukdomen som kan påverka om du uppfyller kraven för körkort eller inte.

CE – Tung lastbil med tungt släp

Vägtrafik / Körkort

. // För att få ett CE-körkort krävs det att: Du har ett svenskt körkort med C-behörighet. Du har ett körkortstillstånd. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt. … med behörighet B eller • tidigare ha haft körkort för behörighet CE .

Krav för godkännande som utbildningsledare för den som kommer från en annan stat

Vägtrafik / Körkort

I denna måste sökanden bland annat uppfylla de körkorts- och lämplighetskrav som framgår ovan under ”Nationella krav för godkännande som utbildningsledare … Dessa körkorts- och lämplighetskrav ställs även för den som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. … Därför gör Transportstyrelsen även en godkännandeprövning i samband med erkännandeprövningen där körkorts- och lämplighetskraven kontrolleras.

Går det att få undantag från kravet att uppvisa en giltig och godtagbar identitetshandling?

Vägtrafik / Körkort

Du måste kunna styrka din identitet om du ska ta körkort i Sverige.

Traktor

Vägtrafik / Fordon

Övriga krav för traktor Körkortskrav: För en traktor b krävs som lägst B-körkort. … För traktor a och äldre traktorer (enligt ovan) gäller traktorkort, körkort med AM-behörighet eller högre. … Gäller det kortare sträckor på väg, till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande krävs inget körkort för traktor a.

Moped, snöskoter, terränghjuling och traktor

Vägtrafik / Körkort

AM – Körkort för moped klass I  Med körkort för moped klass I får du köra mopeder som är gjorda för en hastighet på högst 45 km/timmen. … Med ett AM-körkort får du även köra traktorer som är gjorda för en hastighet på högst 40 km/timmen (traktor a). … Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vad som gäller för att ta ett AM-körkort .