Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


274 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Körkort

På de här sidorna kan du hitta information inom körkortsområdet. Du hittar bland annat information om hur du tar körkort, hur du blir handledare och vad du ska göra om du har förlorat ditt körkort. Här finns även information till dig som bedriver förarutbildning.

Medicinska PM

Vägtrafik / Körkort

Här kan du läsa PM som rör trafikmedicin och körkort. … Aktuell information Nya regler om körkort och diabetes Alkoholmarkörer PEth och CDT PM om alkoholmarkörer PEth och CDT Tidigare information

Vad betyder koden som står på körkortets baksida vid punkt villkor?

Vägtrafik / Körkort

Sifferkoderna som finns på körkortets baksida används för att ange villkor för körkort. … Läs mer om körkort med villkor.

Traktor

Vägtrafik / Fordon

Övriga krav för traktor Körkortskrav: För en traktor b krävs som lägst B-körkort. … För traktor a och äldre traktorer (enligt ovan) gäller traktorkort, körkort med AM-behörighet eller högre. … Gäller det kortare sträckor på väg, till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande krävs inget körkort för traktor a.

A1 - Lätt motorcykel

Vägtrafik / Körkort

A1 – Lätt motorcykel Med ett körkort med behörigheten A1 får du köra tvåhjuliga motorcyklar där motorn har en slagvolym på högst 125 kubikcentimeter och … en effekt på högst 11 kilowatt. // För att få ett A1-körkort krävs det att: Du har ett körkortstillstånd. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Ansöka grupp 2 och 3

Vägtrafik / Körkort

Vill du ta körkort för till exempel tung lastbil eller buss (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE) ska du ansöka om körkortstillstånd för grupp 2 och 3.

Hur gör jag om jag har bytt namn och vill förnya körkortet?

Vägtrafik / Körkort

  Tänk på att du behöver kunna legitimera dig med ditt nya namn när du hämtar ditt körkort hos postens ombud.

C1E – Medeltung lastbil med tungt släp

Vägtrafik / Körkort

krävs det att: Du har ett svenskt körkort med C1 eller C-behörighet. … Du har inget körkort från något annat EES-land . Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt. … med behörighet B eller • tidigare ha haft körkort för behörighet C1E eller CE.

Trafikmedicin

Vägtrafik / Körkort

Digitalt läkarintyg Du som är läkare kan idag skicka in två typer av läkarintyg för körkort till Transportstyrelsen digitalt. … Kompletterande upplysningar Här finns kompletterande upplysningar till de medicinska föreskrifterna om innehav av körkort. … Medicinska PM Promemorior om trafikmedicin och körkort.

Läkares anmälningsskyldighet

Vägtrafik / Körkort

Alla läkare har skyldighet att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. … Läkares anmälan En person ska anses som medicinskt olämplig att ha körkort när de medicinska kraven för innehav av körkort inte är uppfyllda enligt … Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m .

Efterfordon

Vägtrafik / Fordon

Om du kör en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg krävs körkort med behörighet B. … Kör du ett tyngre fordon krävs körkort med behörighet C1 eller C.

Hur gör jag för att få en översättning av mitt körkort från ett land utanför EES?

Vägtrafik / Körkort

Ett internationellt körkort är också en giltig översättning av ett nationellt körkort. … Ett internationellt körkort kan dock inte utfärdas i Sverige, det måste du ha med dig från ditt hemland.

Kan jag ta bort ett godkänt handledarskap?

Vägtrafik / Körkort

Ett handledarskap som godkänts efter detta datum är giltigt i 5 år, oavsett om eleven tar körkort eller inte. … Skulle handledaren få sitt körkort återkallat upphör handledarskapet omedelbart.

Jag är asylsökande, kan jag ansöka om svenskt körkort?

Vägtrafik / Körkort

Läs mer om att ta körkort.

Behörighet

Vägtrafik / Fordon

För att köra traktor b krävs som lägst B-körkort.

Undantag

Vägtrafik / Yrkestrafik

transportverksamhet, som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser, som används vid övningskörning eller körprov enligt författningar om körkort … för en kommersiell gods- eller person- transport, som inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande används vid övningskörning enligt författningar om körkort

MC

Vägtrafik / Fordon

Körkortskrav Du ska ha körkort A1, A2 eller A för att få köra tvåhjulig motorcykel. … Har du ett A-körkort utfärdat före 19 januari 2013 får du även fortsättningsvis köra fyrhjuliga motorcyklar. … För att köra trehjuliga motorcyklar med mer än 15 kW nettoeffekt, krävs det körkort med behörighet A eller B samt att körkortsinnehavaren har fyllt 21

Vad händer efter det att polisen omhändertagit mitt körkort?

Vägtrafik / Körkort

Inom 48 timmar skickar polisen omhändertagandebeslut och körkort till Transportstyrelsen. … Läs mer vad som händer om polisen omhändertar ditt körkort.

Adresser i vägtrafikregistret

Vägtrafik / Fordon

att bolagets organisationsnummer är samma nummer som bolagsinnehavarens personnummer och att personuppgifter har företräde i registret (med tanke på körkort … adresser; adressuppgifter; adressinformation; utskick; brev; körkort; registreringsbevis; grundhandling; adressändring

Villkor och medicinska krav

Vägtrafik / Körkort

Ett körkort kan därför återkallas på grund av sjukdom. … Men den som till exempel har epilepsi, ADHD, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller demens kan i vissa fall få ha körkort, på villkor att han eller hon … Trafikvillkor Om du har en funktionsnedsättning kan ditt körkort förenas med någon form av trafikvillkor.

Vem kontaktar jag om jag vill att ni tittar på mitt ärende igen?

Vägtrafik / Körkort

Du kan kontakta avdelning Körkort via följande länk: https://transportstyrelsen.se/sv/kontaktformular/kontakt---korkortsfragor/ Välj ”övriga frågor

Köra upp med automat

Vägtrafik / Körkort

Men om du redan har eller har haft ett körkort för fordon med manuell växellåda för behörighet B kan du göra körprovet för utökad behörighet B (B96), BE … , C1, C1E, D1 D1E, C, CE, D eller DE i ett automatväxlat fordon, utan att det medför körkort med begränsning till fordon med automatisk växellåda (villkorskod

Hur gör jag för att få ett samordningsnummer? Behöver jag ha en fast adress? Måste jag vara folkbokförd?

Vägtrafik / Körkort

Du behöver inte vara folkbokförd i Sverige, men om du ska ta körkort måste du ha en adress.

Körkort - ombeställning av grundhandling

Vägtrafik / E-tjänster och blanketter

Information angående stängd telefon

Vägtrafik / Fordon

Kundtjänst Fordon, kundtjänst Körkort samt HDe kommer att ha telefonen stängd 3 juni fram till 12.00 samt stängt i telefon 4 juni heldag.

Buss

Vägtrafik / Körkort

Körkort för buss Det finns fyra olika körkortsbehörigheter för bussar: D1, D1E, D och DE. … Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett D1-körkort. … Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett D1E-körkort.