Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


298 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Körkort

På de här sidorna kan du hitta information inom körkortsområdet. Du hittar bland annat information om hur du tar körkort, hur du blir handledare och vad du ska göra om du har förlorat ditt körkort. Här finns även information till dig som bedriver förarutbildning.

Jag har insulinbehandlad typ 1-diabetes och vill ansöka om körkort för högre behörigheter, kan jag göra det redan nu?

Vägtrafik / Körkort

Det är därför fortfarande samma medicinska krav som gäller vid bedömningen av om körkort kan utfärdas fram till den 1 januari 2022 då de nya reglerna träder

Nationella krav för godkännande som trafiklärare

Vägtrafik / Körkort

I Sverige krävs för att få godkännande som trafiklärare att sökanden har fyllt 21 år har ett körkort med behörighet B utfärdat inom EES och … under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft ett sådant körkort har ett sådant körkort med den behörighet som utbildningen avser

Jag tog körkort A-begränsad, när får jag bli handledare för A?

Vägtrafik / Körkort

Det måste ha gått fem år från det att A-begränsad övergick till A. Det innebär att du inte kan tillgodoräkna dig de två åren då du hade A-begränsad.

Krav på lärare

Vägtrafik / Yrkestrafik

körträning Vid körträning enligt 2 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska lärare, utöver vad som anges ovan, inneha gällande körkort … Läraren ska under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren innehaft ett sådant körkort.

Krav på lärare i undervisning för förarbevis för snöskoter

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 3 av de 10 senaste åren kan

Får jag övningsköra när jag är asylsökande?

Vägtrafik / Körkort

Läs mer om att ta körkort.

Till ansökan ska bifogas

Vägtrafik / Körkort

kompetensbevis (sådana kan avse yrkesbehörighetsbevis, utbildnings- och examensbevis med tillhörande utbildningsbeskrivningar, bevis från yrkesprov, bevis om körkort

Jag har villkor om att fordonet ska ha en särskild teknisk utrustning, får jag vara handledare?

Vägtrafik / Körkort

Det innebär att det fordon ni övningskör med måste ha de anpassningar eller hjälpmedel som krävs enligt handledarens körkort.

Lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling - yrkesvalidering

Vägtrafik / Körkort

Samtliga behörigheter som anges ovan kräver idag förarbevis, beroende på när föraren är född eller om denne tagit körkort före ett visst datum.

Jag har fått avslag på min ansökan om körkortstillstånd , hur påverkar detta mig?

Vägtrafik / Körkort

som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort

Förarbevis för terränghjuling

Vägtrafik / Körkort

Du som har ett körkort som du tog före den 1 januari 2000 (även om det senare varit återkallat) behöver inte ett sådant förarbevis. … Förarbevis kan återkallas Om du gör dig skyldig till något trafikbrott, som till exempel fortkörning eller olovlig körning gäller samma regler som för körkort

Nationella undantag i Sverige

Vägtrafik / Yrkestrafik

Fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell … Undantaget gäller endast vid övningskörning för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis samt för förarprov.

Vem kontaktar jag om jag vill att ni tittar på mitt ärende igen?

Vägtrafik / Körkort

Du kan kontakta avdelning Körkort via följande länk: https://transportstyrelsen.se/sv/kontaktformular/kontakt---korkortsfragor/ Välj ”övriga frågor

Nationella krav för lärare för utbildning för behörighet AM

Vägtrafik / Körkort

I Sverige krävs för att få undervisa  som lärare vid utbildning för behörighet AM att läraren innehar giltigt körkort med behörighet … B körkort utfärdat i en stat inom EES och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren kan anses lämplig som lärare … Med körkort avses ovan körkort utfärdat i en stat inom EES.

Tillsyn av taxiförare

Vägtrafik / Yrkestrafik

ha taxiförarlegitimation, eller måste lämna läkarintyg, finns i  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort

Registrering av passagerare

Sjöfart / Resenärsinformation

Med godkänd identitetshandling avses exempelvis körkort el pass.

Krav för godkännande som utbildningsledare för den som kommer från en annan stat

Vägtrafik / Körkort

I denna måste sökanden bland annat uppfylla de körkorts- och lämplighetskrav som framgår ovan under ”Nationella krav för godkännande som utbildningsledare … Dessa körkorts- och lämplighetskrav ställs även för den som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. … Därför gör Transportstyrelsen även en godkännandeprövning i samband med erkännandeprövningen där körkorts- och lämplighetskraven kontrolleras.

Vilka fordon får jag köra?

Vägtrafik / Körkort

Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås gäller alla körkortstyper, även A och AM. Det gäller dock inte för förarbevis eller traktorkort.

Förarutbildning på distans med anledning av coronaviruset

Vägtrafik / Körkort

Tillfälliga regler intro Informationen som följer nedan gäller obligatoriska utbildningar för körkort, förarbevis och tillståndspliktig fortbildning

Kunskap och kompetens

Sjöfart / Fritidsbåtar

Det finns idag inga krav på körkort om du har ett fritidsfartyg som är kortare än tolv meter och smalare än fyra meter.

Krav för godkännande som trafiklärare för den som kommer från en annan stat

Vägtrafik / Körkort

I denna måste sökanden bland annat uppfylla de körkorts- och lämplighetskrav som framgår ovan under ”Nationella krav för godkännande som trafiklärare”. … Dessa körkorts- och lämplighetskrav ställs även för den som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. … Därför gör Transportstyrelsen även en godkännandeprövning i samband med erkännandeprövningen där körkorts- och lämplighetskraven kontrolleras.

Jag har insulinbehandlad typ 1-diabets och vill gå ett yrkesförberedande gymnasieprogram

Vägtrafik / Körkort

För att kunna få ett körkort för lastbil eller buss vid insulinbehandlad typ 1-diabetes, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. … att du ska kunna få ha ett sådant körkort. … Det kan uppstå olika komplikationer till följd av diabetessjukdomen som kan påverka om du uppfyller kraven för körkort eller inte.

Kan ni skicka körkortet utomlands?

Vägtrafik / Körkort

Transportstyrelsen kan skicka körkort till en ambassad eller ett konsulat. … Om du vill ha ditt körkort skickat utomlands krävs en skriftlig begäran. … Ambassaden eller konsulatet tar ut en expeditionsavgift när du hämtar ut ditt körkort.

Får man fortsätta köra under pågående ansökan om utbyte?

Vägtrafik / Körkort

Reglerna säger att du alltid ska ha med dig körkortet när du kör ett fordon som kräver körkort. … Om du ändå måste köra under ett pågående utbyte, rekommenderar vi att du tar en fotokopia på ditt utländska körkort som du har med vid färd tillsammans … Om du kör utan att ha ditt körkort med dig och blir stoppad av polis så finns alltid en risk att polis bötfäller dig, men den bedömningen görs av polisen

Komplettering körkortsutdrag

Vägtrafik / Yrkestrafik

Om du har utländskt körkort ska du bifoga ett intyg från körkortsmyndigheten i det land som utfärdat ditt körkort. … Om du under de senaste två åren har bytt ett utländskt körkort mot ett körkort i ett annat land (ej Sverige) så måste du bifoga intyg från båda … Är du inte medborgare i ett EES-land behöver du skaffa ett svenskt körkort för att få köra taxi.

Får man köra moped med B-körkort?

Vägtrafik / Körkort

Ja, det får du. Det gäller både moped klass I och moped klass II.

Krav på lärare i riskutbildning för behörighet A

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa ska läraren ha giltigt körkort med behörighet A och B ha haft ett körkort med behörighet A och B under sammanlagt minst

Nationella krav på lärare i undervisning för förare av terränghjuling

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt tre av de tio senaste åren

Vem kan inte bli handledare?

Vägtrafik / Körkort

Man kan inte bli handledare: om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig … trafikregel, exempelvis fortkörning eller kört mot rött ljus om ditt körkort varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av rattfylleri … , opålitlighet ur nykterhetssynpunkt eller grova brott om ditt körkort under de senaste tre åren gällt med villkor om alkolås om du redan har giltiga

Ni har under många år hävdat att synfältskraven är i enlighet med körkortsdirektivet, men nu föreslår ni att ni ska mildra kraven. Har ni inte varit för stränga och återkallat körkort utan att ha grund för det?

Vägtrafik / Körkort

Vidare framgår av vetenskaplig litteratur att det är mycket svårt att svara på vilken nivå av synfältsdefekter som påverkar körförmågan så att innehav av körkort

Hur länge måste jag köra med alkolås?

Vägtrafik / Körkort

Villkorstiden, det vill säga den tid då man har ett körkort med villkor, är ett eller två år. … Tiden räknas från delgivningen av beslutet om körkort med villkor om alkolås.

Vad ska en ansökan innehålla om du arbetar i Sverige?

Vägtrafik / Körkort

utfärdat på engelska, tyska, franska, svenska, norska eller danska ska du skicka in en  bestyrkt översättning  av körkortet eller ett internationellt körkort

Krav på lärare vid introduktionsutbildning

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa ska läraren ha giltigt körkort med behörighet B utfärdat i en stat inom EES ha haft ett körkort enligt ovan, under sammanlagt

4. Välj sätt att genomföra ägarbytet på

Vägtrafik / Fordon

både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år. … både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år. Tänk på att aldrig låta någon fotografera ditt körkort

Nationella krav på lärare i undervisning för förare av moped

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren   har haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt tre av de tio senaste åren kan … Därutöver ska läraren inneha körkort med behörighet A1, A2, A, eller inneha körkort med behörighet B, och inneha behörighet AM som erhållits genom

Hur anmäler jag ett ägarbyte? Vad ska jag tänka på?

Vägtrafik / Fordon

För att anmäla ägarbyte via appen måste både köpare och säljare ha ett giltigt körkort.

Anmäl ägarbyte via webben

Vägtrafik / Fordon

både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år.

Kan jag köra trots att jag inte fått körkortet i min hand?

Vägtrafik / Körkort

Du kan kontakta vår kundtjänst för körkort på 0771 - 81 81 81 för att kontrollera om vi har beslutat att tillverka ditt körkort.

Vad händer om jag försöker starta fordonet med alkohol i kroppen?

Vägtrafik / Körkort

Underkända utandningsprov kan både få konsekvenser för fortsatt körkort med villkor om alkolås och för att få tillbaka körkortet efter villkorstiden.

Krav på lärare

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren innehar giltigt körkort med behörighet B och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst 3 av de … Utöver vad som sägs ovan ska läraren uppfylla minst ett av följande krav inneha giltigt körkort med behörighet A, A1 eller A2 inneha giltigt … körkort med behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller efter utbyte av förarbevis för moped klass I har genomgått en utbildning

Krav på lärare i undervisning för förarbevis för moped klass II

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren har haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 3 av de 10 senaste åren kan anses lämplig … Därutöver ska läraren inneha körkort med behörighet A1, A2, A, eller inneha körkort med behörighet B, och inneha behörighet AM som erhållits genom

Krav på provförrättare av kunskapsprov

Vägtrafik / Körkort

Den eller de personer som ska förrätta kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling ska ha körkort med behörighet … AM, A1, A2, A eller B ha haft ett körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren, och kunna anses lämplig

Krav för att få förordnande som förarprövare vid Trafikverket

Vägtrafik / Körkort

med uppgift att förrätta förarprov, ha fyllt 23 år, med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare, ha ett giltigt körkort … utfärdat i en stat inom EES, ha körkort med behörighet B och ha haft denna behörighet under sammanlagt minst tre år, ha körkort med de övriga behörigheter … som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt minst fem år eller ha körkort med de övriga behörigheter som förarprövningen avser och ha varit

Varför kontaktar inte Transportstyrelsen de som drabbats?

Vägtrafik / Körkort

Du som har gjort en synfältsundersökning gällande det centrala synfältet i en Octopusperimeter och utifrån det resultatet fått ditt körkort återkallat … som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort

Riskutbildning giltighetstid

Vägtrafik / Körkort

Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år.

Får jag vara handledare?

Vägtrafik / Körkort

Den som inom de senaste tre åren haft sitt körkort förenat med villkor om alkolås kan inte bli godkänd som handledare.

Speciella regler för den som genomgår yrkesförarutbildning

Vägtrafik / Yrkestrafik

vill köra lastbil Om du genomgår yrkesförarutbildning för godstransporter hos utbildare med tillstånd eller i gymnasieskolan, kan du i vissa fall få körkort … och vill köra buss  Om du genomgår yrkesförarutbildning till bussförare hos utbildare med tillstånd eller i kommunal vuxenutbildning, kan du få körkort

Får Sverige ha strängare krav än körkortsdirektivet?

Vägtrafik / Körkort

Ja, direktivets medicinska krav för innehav av körkort är så kallade minimikrav.

Vad händer om mitt tillstånd förvärras?

Vägtrafik / Körkort

Om Transportstyrelsens bedömning är att dina synfältsdefekter har försämrats kommer ditt körkort att återkallas.

Varför har Transportstyrelsen ändrat kraven för körkort vid sjukdomen diabetes mellitus?

Vägtrafik / Körkort

Medicinföreskrifternas krav om diabetes har funnits i många år och efter en översyn av kraven har Transportstyrelsen sett ett behov av att revidera reglerna