Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


297 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Körkort

På de här sidorna kan du hitta information inom körkortsområdet. Du hittar bland annat information om hur du tar körkort, hur du blir handledare och vad du ska göra om du har förlorat ditt körkort. Här finns även information till dig som bedriver förarutbildning.

Jag tog körkort A-begränsad, när får jag bli handledare för A?

Vägtrafik / Körkort

Det måste ha gått fem år från det att A-begränsad övergick till A. Det innebär att du inte kan tillgodoräkna dig de två åren då du hade A-begränsad.

Krav på lärare i undervisning för förarbevis för snöskoter

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 3 av de 10 senaste åren kan

Nationella krav för godkännande som trafiklärare

Vägtrafik / Körkort

I Sverige krävs för att få godkännande som trafiklärare att sökanden har fyllt 21 år har ett körkort med behörighet B utfärdat inom EES och … under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft ett sådant körkort har ett sådant körkort med den behörighet som utbildningen avser

Krav på lärare

Vägtrafik / Yrkestrafik

körträning Vid körträning enligt 2 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska lärare, utöver vad som anges ovan, inneha gällande körkort … Läraren ska under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren innehaft ett sådant körkort.

Får jag övningsköra när jag är asylsökande?

Vägtrafik / Körkort

Läs mer om att ta körkort.

Till ansökan ska bifogas

Vägtrafik / Körkort

kompetensbevis (sådana kan avse yrkesbehörighetsbevis, utbildnings- och examensbevis med tillhörande utbildningsbeskrivningar, bevis från yrkesprov, bevis om körkort

Jag har villkor om att fordonet ska ha en särskild teknisk utrustning, får jag vara handledare?

Vägtrafik / Körkort

Det innebär att det fordon ni övningskör med måste ha de anpassningar eller hjälpmedel som krävs enligt handledarens körkort.

Lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling - yrkesvalidering

Vägtrafik / Körkort

Samtliga behörigheter som anges ovan kräver idag förarbevis, beroende på när föraren är född eller om denne tagit körkort före ett visst datum.

Nationella undantag i Sverige

Vägtrafik / Yrkestrafik

Fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell … Undantaget gäller endast vid övningskörning för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis samt för förarprov.

Jag har fått avslag på min ansökan om körkortstillstånd , hur påverkar detta mig?

Vägtrafik / Körkort

som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort

Förarbevis för terränghjuling

Vägtrafik / Körkort

Du som har ett körkort som du tog före den 1 januari 2000 (även om det senare varit återkallat) behöver inte ett sådant förarbevis. … Förarbevis kan återkallas Om du gör dig skyldig till något trafikbrott, som till exempel fortkörning eller olovlig körning gäller samma regler som för körkort

Vem kontaktar jag om jag vill att ni tittar på mitt ärende igen?

Vägtrafik / Körkort

Du kan kontakta avdelning Körkort via följande länk: https://transportstyrelsen.se/sv/kontaktformular/kontakt---korkortsfragor/ Välj ”övriga frågor

Registrering av passagerare

Sjöfart / Resenärsinformation

Med godkänd identitetshandling avses exempelvis körkort el pass.

Krav för godkännande som utbildningsledare för den som kommer från en annan stat

Vägtrafik / Körkort

I denna måste sökanden bland annat uppfylla de körkorts- och lämplighetskrav som framgår ovan under ”Nationella krav för godkännande som utbildningsledare … Dessa körkorts- och lämplighetskrav ställs även för den som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. … Därför gör Transportstyrelsen även en godkännandeprövning i samband med erkännandeprövningen där körkorts- och lämplighetskraven kontrolleras.

Tillsyn av taxiförare

Vägtrafik / Yrkestrafik

ha taxiförarlegitimation, eller måste lämna läkarintyg, finns i  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort

Nationella krav för lärare för utbildning för behörighet AM

Vägtrafik / Körkort

I Sverige krävs för att få undervisa  som lärare vid utbildning för behörighet AM att läraren innehar giltigt körkort med behörighet … B körkort utfärdat i en stat inom EES och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren kan anses lämplig som lärare … Med körkort avses ovan körkort utfärdat i en stat inom EES.

Vilka fordon får jag köra?

Vägtrafik / Körkort

Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås gäller alla körkortstyper, även A och AM. Det gäller dock inte för förarbevis eller traktorkort.

Förarutbildning på distans med anledning av coronaviruset

Vägtrafik / Körkort

Tillfälliga regler intro Informationen som följer nedan gäller obligatoriska utbildningar för körkort, förarbevis och tillståndspliktig fortbildning

Kunskap och kompetens

Sjöfart / Fritidsbåtar

Det finns idag inga krav på körkort om du har ett fritidsfartyg som är kortare än tolv meter och smalare än fyra meter.

Krav för godkännande som trafiklärare för den som kommer från en annan stat

Vägtrafik / Körkort

I denna måste sökanden bland annat uppfylla de körkorts- och lämplighetskrav som framgår ovan under ”Nationella krav för godkännande som trafiklärare”. … Dessa körkorts- och lämplighetskrav ställs även för den som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. … Därför gör Transportstyrelsen även en godkännandeprövning i samband med erkännandeprövningen där körkorts- och lämplighetskraven kontrolleras.

Kan ni skicka körkortet utomlands?

Vägtrafik / Körkort

Transportstyrelsen kan skicka körkort till en ambassad eller ett konsulat. … Om du vill ha ditt körkort skickat utomlands krävs en skriftlig begäran. … Ambassaden eller konsulatet tar ut en expeditionsavgift när du hämtar ut ditt körkort.

Jag har insulinbehandlad typ 1-diabets och vill gå ett yrkesförberedande gymnasieprogram

Vägtrafik / Körkort

För att kunna få ett körkort för lastbil eller buss vid insulinbehandlad typ 1-diabetes, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. … att du ska kunna få ha ett sådant körkort. … Det kan uppstå olika komplikationer till följd av diabetessjukdomen som kan påverka om du uppfyller kraven för körkort eller inte.

Får man köra moped med B-körkort?

Vägtrafik / Körkort

Ja, det får du. Det gäller både moped klass I och moped klass II.

Får man fortsätta köra under pågående ansökan om utbyte?

Vägtrafik / Körkort

Reglerna säger att du alltid ska ha med dig körkortet när du kör ett fordon som kräver körkort. … Om du ändå måste köra under ett pågående utbyte, rekommenderar vi att du tar en fotokopia på ditt utländska körkort som du har med vid färd tillsammans … Om du kör utan att ha ditt körkort med dig och blir stoppad av polis så finns alltid en risk att polis bötfäller dig, men den bedömningen görs av polisen

Krav på lärare i riskutbildning för behörighet A

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa ska läraren ha giltigt körkort med behörighet A och B ha haft ett körkort med behörighet A och B under sammanlagt minst