Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


298 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Körkort

På de här sidorna kan du hitta information inom körkortsområdet. Du hittar bland annat information om hur du tar körkort, hur du blir handledare och vad du ska göra om du har förlorat ditt körkort. Här finns även information till dig som bedriver förarutbildning.

Nationella krav för godkännande som trafiklärare

Vägtrafik / Körkort

I Sverige krävs för att få godkännande som trafiklärare att sökanden har fyllt 21 år har ett körkort med behörighet B utfärdat inom EES och … under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft ett sådant körkort har ett sådant körkort med den behörighet som utbildningen avser

Jag har insulinbehandlad typ 1-diabetes och vill ansöka om körkort för högre behörigheter, kan jag göra det redan nu?

Vägtrafik / Körkort

Det är därför fortfarande samma medicinska krav som gäller vid bedömningen av om körkort kan utfärdas fram till den 1 januari 2022 då de nya reglerna träder

Jag tog körkort A-begränsad, när får jag bli handledare för A?

Vägtrafik / Körkort

Det måste ha gått fem år från det att A-begränsad övergick till A. Det innebär att du inte kan tillgodoräkna dig de två åren då du hade A-begränsad.

Krav på lärare i undervisning för förarbevis för snöskoter

Vägtrafik / Körkort

För att få undervisa krävs att läraren innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 3 av de 10 senaste åren kan

Krav på lärare

Vägtrafik / Yrkestrafik

körträning Vid körträning enligt 2 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska lärare, utöver vad som anges ovan, inneha gällande körkort … Läraren ska under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren innehaft ett sådant körkort.

Till ansökan ska bifogas

Vägtrafik / Körkort

kompetensbevis (sådana kan avse yrkesbehörighetsbevis, utbildnings- och examensbevis med tillhörande utbildningsbeskrivningar, bevis från yrkesprov, bevis om körkort

Jag har villkor om att fordonet ska ha en särskild teknisk utrustning, får jag vara handledare?

Vägtrafik / Körkort

Det innebär att det fordon ni övningskör med måste ha de anpassningar eller hjälpmedel som krävs enligt handledarens körkort.

Får jag övningsköra när jag är asylsökande?

Vägtrafik / Körkort

Läs mer om att ta körkort.

Lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling - yrkesvalidering

Vägtrafik / Körkort

Samtliga behörigheter som anges ovan kräver idag förarbevis, beroende på när föraren är född eller om denne tagit körkort före ett visst datum.

Jag har fått avslag på min ansökan om körkortstillstånd , hur påverkar detta mig?

Vägtrafik / Körkort

som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort