Sök på webbplatsen

Sökresultat

246 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

18. Varför måste ankomstanmälan uppdateras med ATA (Actual Time of Arrival) och ATD (Actual Time of Departure)?

Sjöfart / Ship traffic

Uppgifterna innebär även en statistikfunktion för hela Paris MoU, och gör det möjligt för både Paris MoU och EU att beräkna hur många hamnstatskontroller

Teknikbyte medför störningar för fordonsskatten

Vägtrafik / Fordon

Använd beräkningshjälpen Om du vill få en uppfattning om hur mycket du kommer att få betala i årlig fordonsskatt, kan du använda vår beräkningshjälp: Beräkna

Indikator för källbuller från trafik

Övergripande / Rapporter

Transportstyrelsen önskade ett verktyg för att kunna beräkna de samhällsekonomiskt mest lönsamma åtgärderna.

Indikator för källbuller från trafik

Övergripande / Rapporter

Transportstyrelsen önskade ett verktyg för att kunna beräkna de samhällsekonomiskt mest lönsamma åtgärderna.

Tillstånd att inrätta en flygplats

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Art och beräknad omfattning av den planerade verksamheten.

Transportstyrelsen skickade den 30 juni 2018 in en "State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities" till ICAO

Luftfart / Miljö och hälsa

åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas

Måttlig ökning av antalet flygpassagerare under 2020

Övergripande / Pressmeddelanden

Antalet passagerare på svenska flygplatser beräknas minska med 4 procent i år. Men redan under 2020 väntas efterfrågan vända uppåt igen. … Fler flyger men utsläppen minskar Trots att antalet passagerare väntas öka med närmare 16 procent mellan 2017 och 2025, beräknas flygtrafikens nettoutsläpp

Jag har upphört med min verksamhet under året för mina tillstånd har upphört. Kan jag få tillbaka pengar på årsavgiften?

Övergripande / Avgifter

I sådana fall beräknas avgiften för hela kvartalet. Det innebär att du kan få tillbaka delar av avgiften kvartalsvis om du begär det.

Jag har upphört med min verksamhet under året för mina tillstånd har upphört. Kan jag få tillbaka pengar på årsavgiften?

Övergripande / Avgifter

I sådana fall beräknas avgiften för hela kvartalet. Det innebär att du kan få tillbaka delar av avgiften kvartalsvis om du begär det.

State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities 2021

Övergripande / Rapporter

åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas

Försenat införlivande i Sverige

Övergripande / Regler för järnväg

 Lagstiftningen beräknas kunna träda i kraft 1 januari 2022.

Frågor om återgången till normala kör- och vilotider

Vägtrafik / Yrkestrafik

Transportstyrelsen kommer inte att beräkna sammanlagd körtid för vecka 22 och 23. Körtiden för vecka 22 ska beaktas.

State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities 2016

Övergripande / Rapporter

åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas

Varför tar Transportstyrelsen ut avgifter?

Övergripande / Avgifter

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter, till exempel tillståndsprövning av viss verksamhet eller tillsyn av verksamhet, är beräknade

EASA SIB 2019-01R1, GPS Week Rollover

Luftfart / Flygbolag

och dess position kan denna information tillsammans med signaler från två andra GPS-satelliter användas av mottagaren för att genom en triangulering beräkna … Om det finns tillgång till ytterligare GPS-satelliter i lämpliga vinklar ökar den beräknade positionens noggrannhet.

Vem kan ansluta sig?

Vägtrafik / Fordon

. - Uppgift om antalet sålda fordon under de senaste tolv månaderna och redovisning av beräknad försäljning under de närmaste tolv månaderna.

Nytryck SJÖFS 2004:13

Övergripande / Regler för sjöfart

De nya föreskrifterna och allmänna råden beräknas träda i kraft den 1 april 2022.

Varför tar Transportstyrelsen ut avgifter?

Övergripande / Avgifter

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter, till exempel tillståndsprövning för viss verksamhet eller tillsyn av verksamhet, är beräknade

Vad händer om avgifterna går med över- eller underskott?

Övergripande / Avgifter

Avgifterna bestäms utifrån de kostnader vi beräknas ha för de avgiftsbelagda verksamheterna.

Vad händer om avgifterna går med över- eller underskott?

Övergripande / Avgifter

Avgifterna bestäms utifrån de kostnader vi beräknas ha för de avgiftsbelagda verksamheterna.

Skattepliktiga fordon

Vägtrafik / Fordon

fordonsskattepliktiga: motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas

Anordnare av kunskapsprov för förarbevis

Övergripande / Avgifter

Vid förändring som föranleder omprövning av tilläggsavgiften ska denna beräknas på samtliga personer som varit verksamma under någon del av kalenderåret

Krävs mer än hjälm för att öka cyklisters trafiksäkerhet

Övergripande / Pressmeddelanden

I rapporten beräknas också hur många cyklister som skulle ha fått lindrigare skallskador om de använt cykelhjälm.

Hur stora är utsläppen av koldioxid från flyget

Luftfart / Miljö och hälsa

Sverige har en skyldighet att beräkna och rapportera utsläppen av växthusgaser, inklusive koldioxid, till EU och till FN:s klimatkonvention.

Nya registreringsnummer

Vägtrafik / Fordon

  Anledningen till förändringen är att det nuvarande systemet för registreringsnummer, med tre bokstäver och tre siffror, beräknas ta slut någon

Trafikverket måste ändra sitt sätt att bestämma banavgifter

Övergripande / 2018

Bland annat ska kostnaderna för slitaget motsvaras av en avgift som är direkt baserad på de beräknade marginalkostnaderna för drift, underhåll och reinvestering

Nu har de nya registreringsnumrena lanserats

Vägtrafik / Fordon

Anledningen till förändringen är att det nuvarande systemet för registreringsnummer, med tre bokstäver och tre siffror, beräknas ta slut någon gång under

Upphandlad persontrafik lönsam för tågbolagen

Övergripande / 2018

– Företagen har blivit bättre på att beräkna vad trafiken kommer att kosta och det gör att man nu kan lämna anbud som både är konkurrenskraftiga och

Årsavgift för tillsyn och registerhållning

Övergripande / Avgifter

I sådana fall beräknas avgiften för hela kvartal.

Krävs mer än hjälm för att öka cyklisters trafiksäkerhet

Övergripande / 2021

I rapporten beräknas också hur många cyklister som skulle ha fått lindrigare skallskador om de använt cykelhjälm.

Flygskatten sänker prognosen för flygresor

Övergripande / 2018

Transportstyrelsen sänker sin vårprognos över flygtrafiken jämfört med vad myndigheten beräknade i höstas.

Sjöfartsseminarium 2019

Sjöfart / Fartyg

lättaankar Fredrik Jonsson Transportstyrelsen Att prata #metoo med sjökaptener Erik Froste Trafikverket Färjerederiet Eko-bonus

Vad händer om avgifterna går med över- eller underskott?

Övergripande / Avgifter

Avgifterna bestäms utifrån de kostnader vi beräknas ha för de avgiftsbelagda verksamheterna.

Allmänt om avgifter

Övergripande / Avgifter

I sådant fall beräknas avgiften för hela månader.

Trafikverket måste ändra sitt sätt att bestämma banavgifter

Övergripande / Pressmeddelanden

Bland annat ska kostnaderna för slitaget motsvaras av en avgift som är direkt baserad på de beräknade marginalkostnaderna för drift, underhåll och reinvestering

Godstrafik utanför EU/EES

Vägtrafik / Yrkestrafik

Handläggningstid för prövning av ansökan för dessa tillstånd beräknas till två veckor från att betalning har kommit in.

Risker i farleder värderas för att undersöka behov av lots

Övergripande / 2019

Denna del beräknas vara klar i maj 2019. Läs mer om översynen av lotsplikt .

Rekommendationer med anledning av tågolyckan på Stora Bältbron

Järnväg / Aktuellt till branschen

Slutrapport med förslag till långsiktiga åtgärder beräknades tidigare kunna publiceras efter sommaren 2020.

Transportstyrelsen pausar körtest i simulator

Övergripande / Pressmeddelanden

Utvärderingen beräknas vara klar innan årsskiftet.

Transportstyrelsen föreslår skärpta krav för vattenskoter

Övergripande / Pressmeddelanden

Utbildningstiden beräknas till 1-2 dagar. Efter avlutad och godkänd utbildning utfärdas ett förarbevis.

Tågtrafiken allt bättre för resenärerna – trots förseningar

Övergripande / 2018

–  I årets rapport har vi tagit fram en ny modell för att beräkna tågtrafikens tillgänglighet.

Skillnad på tillverkning och fabrikation

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Möjlighet finns att tillverka kommande beräknade åtgång, men ska användas inom organisationen mot kontrakterade luftfartyg.

Flygskatten sänker prognosen för flygresor

Övergripande / Pressmeddelanden

Transportstyrelsen sänker sin vårprognos över flygtrafiken jämfört med vad myndigheten beräknade i höstas.

Flygbranschens återhämtning dröjer

Övergripande / 2021

Helt återhämtad beräknas flygtrafiken inte bli under den aktuella prognosperioden.

Allmänt om avgifter

Övergripande / Avgifter

I sådant fall beräknas avgiften för hela kvartal.

Vilka olika typer av leverantörer (suppliers) finns inom Part 21G?

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

En unik del i konstruktionen, beräknad och framtagen av konstruktionsansvarig, brukar hamna i grupperna "Icke flygkritisk del" och "Flygkritisk del". … Icke flygkritisk del (Non Critical part) En unik del ingående i den godkända konstruktionen, beräknad och framtagen av konstruktionsansvarig. … Flygkritisk del (Critical part) En unik del eller anordning ingående i den godkända konstruktionen, beräknad och framtagen av konstruktionsansvarig.

Marktjänster på flygplatser

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen beräknas i de flesta fall fatta beslut inom två månader från det datum ansökan har inkommit till myndigheten. … Det ska tydligt preciseras vad ersättningen avser och hur den beräknas.

Transportstyrelsen pausar körtest i simulator

Övergripande / 2018

Utvärderingen beräknas vara klar under 2019

Transportstyrelsen sänker prognosen för flygresor

Övergripande / Pressmeddelanden

Transportstyrelsen sänker sin höstprognos över flygtrafiken jämfört med vad myndigheten beräknade i våras.

Flygbranschens återhämtning dröjer

Övergripande / Pressmeddelanden

Helt återhämtad beräknas flygtrafiken inte bli under den aktuella prognosperioden.