Sök på webbplatsen

Sökresultat

246 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Personbilar – av fordonsår 2005 och äldre

Vägtrafik / Fordon

För personbilar som är av fordonsår 2005 eller äldre (och som inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid) beräknas

Varför är skatten så mycket högre på min husbil jämfört med andra likvärdiga?

Vägtrafik / Fordon

Det kan bero på datumet när din husbil togs i trafik första gången, eftersom det avgör om skatten beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp.

Saknar uppmätt

Vägtrafik / Fordon

För denna husbil registreras ett koldioxidutsläpp som är beräknat enligt skälig grund.

Vad gäller för körtiden per vecka och två veckor när dispensen har gällt under en del av veckan?

Vägtrafik / Yrkestrafik

Transportstyrelsen kommer inte att beräkna sammanlagd körtid för vecka 22 och 23. Körtiden för vecka 22 ska beaktas.

maj

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen levererar en beräknad preliminär undervägsavgift för år n+1 Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen … ) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en preliminär undervägsavgift … Terminalavgiften för Stockholm Arlanda flygplats är reglerad och beräknas därför av myndigheten.

Vad innebär det att klimatkompensera och hur gör jag?

Luftfart / Miljö och hälsa

Beräkna din flygresas utsläpp Vissa resebolag erbjuder idag tjänster för klimatkompensering, det vill säga du kan med hjälp av dessa tjänster beräkna … Då kan man själv, med hjälp av kalkylatorer, beräkna sin resas utsläpp och sedan betala en avgift motsvarande de utsläpp som resan beräknas orsaka. … För att beräkna din resas utsläpp av koldioxid hänvisar Transportstyrelsen till ICAO:s beräkningsmodell, ICAO Carbon Emission Calculator .

Försening av leveranser 3 september

Vägtrafik / Fordon

Vi beräknar att filerna levereras under morgonen. Vid eventuella frågor, kontakta fordonsintressent@transportstyrelsen.se . 

6. Vad ska rapporteras?

Sjöfart / Ship traffic

ankomsttid till destinationshamnen eller ankarplatsen Beräknad avgångstid från den hamnen eller ankarplatsen Faktisk ankomsttid (ATA)  - efter … unionen på väg till en svensk hamn eller ankarplats: – beräknad ankomsttid till destinationshamnen eller ankarplatsen. … Avfallsanmälan (Waste notification)  Fartygets namn, anropssignal och IMO-nummer Flaggstat Beräknad ankomst (datum och klockslag) Beräknad

Årsavgift

Övergripande / Avgifter

I sådant fall beräknas avgiften för hela kvartal.

Teknisk lösning

Sjöfart / Fritidsbåtar

Vilka volymer av toalettavfall beräknas det bli? Kan anläggningen ta emot allt beräknat avfall?

Hur beräknas koldioxidutsläppet på min bil om det inte står i registreringsbeviset?

Vägtrafik / Fordon

När koldioxidutsläppet inte framgår räknas istället en skatteparameter fram. Det hittar du genom att logga in i tjänsten fordonsuppgifter - ditt

Varför har arbetet med översynen tagit så lång tid?

Vägtrafik / Körkort

Vissa avsnitt i rapporten har till exempel krävt mer utredning än beräknat.

Migrering av MQ Tuxedo i P-miljö

Vägtrafik / Fordon

Arbetet kommer att påbörjas kl 04.30 och installationsfönstret beräknas vara klart kl 06.00.

Blir bron avgiftsfri någon gång?

Vägtrafik / Infrastrukturavgift

Beräknad återbetalningstid på det lån som tagits för att finansiera bron är cirka 40 år.

Avregistrering

Sjöfart / Fartyg

Avgiften beräknas för hela kvartal och om skillnaden mellan den nya och den tidigare avgiften är lägre än 5 000 kronor sker ingen återbetalning.

Blir bron avgiftsfri någon gång?

Vägtrafik / Infrastrukturavgift

Beräknad återbetalningstid på det lån som tagits för att finansiera bron är cirka 35 år.

Why is bonus malus introduced?

Vägtrafik / Fordon

The aim is to increase the proportion of low emission vehicles and contribute towards the object of a fossil-free vehicle fleet. CO2 emissions from new

Planerade driftstörningar i VTR:s testmiljö

Vägtrafik / Fordon

Från och med onsdag den 12 februari beräknar vi att allt fungerar som vanligt igen. Vid frågor, kontakta: KundansvarigTRA@transportstyrelsen.se

Hur vet jag att Transportstyrelsen inte tar ut för mycket i sina avgifter?

Övergripande / Avgifter

Avgifterna bestäms utifrån de kostnader vi beräknas ha för de avgiftsbelagda verksamheterna. … Vi får i stället ersättning för våra kostnader från staten genom att staten ger ett avgiftsanslag som motsvarar den summa som de beräknade kostnaderna

Nu gäller nya drönarregler i Sverige

Övergripande / Pressmeddelanden

Men tiden för ett prov beräknas vara 30–40 minuter och utbildningsmaterialet har funnits tillgängligt sedan i somras.

Rapportera statistiska uppgifter för luftfart (flygtid)

Luftfart / E-tjänster och blanketter

Uppgifterna används för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Rapportera statistiska uppgifter för luftfart (flygtid)

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Uppgifterna används för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Rapport om flygtid har nu skickats in

Luftfart / E-tjänster och blanketter

Uppgifterna kommer att användas för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Måttlig ökning av antalet flygpassagerare under 2020

Övergripande / 2019

Antalet passagerare på svenska flygplatser beräknas minska med 4 procent i år. Men redan under 2020 väntas efterfrågan vända uppåt igen. … Fler flyger men utsläppen minskar Trots att antalet passagerare väntas öka med närmare 16 procent mellan 2017 och 2025, beräknas flygtrafikens nettoutsläpp

Uträkning kinetisk energi

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Mer information om hur man beräknar termineringshastigheten på NASA:s webbplats .

Husbilar beskattas efter skälig grund

Vägtrafik / Fordon

Värdet kan vara uppmätt av tillverkaren enligt gällande EU-regler eller beräknat enligt beräkningsmetoden skälig grund.

Vad innebär begreppet Repartition key?

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen beräknar varje organisations andel av kostnadsbasen inför det kommande året.

Uppgift om oförsäkrat fordon i appen Mina fordon

Övergripande / 2020

Felet har uppkommit den 25 maj och beräknas vara avhjälpt på fredag den 5 juni.

Explosionsrisk i kylcontainrar

Sjöfart / Olyckor och tillbud

Det beräknas att cirka 8 000 kylcontainrar varje år repareras och/eller är på service i Vietnam.

Batteriers spänning

Övergripande / Regler och kompletterade upplysningar

Kontroll bör därför ske att tillräcklig spänning finns framme vid förbrukare vid belastning, vid lägsta beräknade batterispänning.

Flygets klimatpåverkan

Luftfart / Miljö och hälsa

Transportstyrelsen har i uppdrag att beräkna och rapportera flygets utsläpp till luft, vilket tillsammans med uppgifter om mängden sålt flygbränsle i Sverige … Konsumtionsbaserade utsläpp Forskare vid Chalmers Tekniska Högskola har tagit fram en metod för att beräkna klimatpåverkan från svenskars flygresande … Detta sätt att beräkna utsläppen baseras på modellbaserade beräkningar och antaganden och anses därför ha en högre osäkerhet än beräkningen av de utsläpp

Giltighetstid för medicinskt intyg

Luftfart / Privat- och allmänflyg

Vid fortsatta förnyelser därefter beräknas giltighetstiden från det föregående medicinska intygets sista giltighetsdag, om läkarundersökningen genomförts

Hur vet jag att Transportstyrelsen inte tar ut för mycket i sina avgifter?

Övergripande / Avgifter

Avgifterna bestäms utifrån de kostnader vi beräknas ha för de avgiftsbelagda verksamheterna. … Vi får i stället ersättning för våra kostnader från staten genom att staten ger ett avgiftsanslag som motsvarar den summa som de beräknade kostnaderna

Tillstånd

Sjöfart / Miljö och hälsa

Ansökan ska innehålla uppgifter om: namn, flagg, anropssignal, IMO-nummer och beräknad ankomsttid för fartygen som ska delta i läktringen, dag, tidpunkt … Om någon av de i ansökan ingående uppgifterna ändras efter det att ansökan gjorts eller om den beräknade ankomsttiden för något av oljetankfartygen ändras

Which vehicles are covered by bonus malus?

Vägtrafik / Fordon

The following vehicles are covered: new private cars class I and class II (campers) new light buses new light lorries. "New" refers to vehicles

Vilka principer vilar avgiftsuttaget på?

Övergripande / Avgifter

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter är beräknade på den kostnad som är kopplad till respektive kategori av ärende. … I den tydliggörs att avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås , om inte något annat ekonomiskt mål har beslutats. … Med full kostnadstäckning avses att avgiften ska beräknas så att täckning erhålls inte bara för det direkta arbete och de resurser som krävs specifikt

Rekommendationer med anledning av tågolyckan på Stora Bältbron

Järnväg / Aktuellt till branschen

Slutrapport med förslag till långsiktiga åtgärder beräknades tidigare kunna publiceras efter sommaren 2020.

Vilka fordon får förhöjd fordonsskatt i 3 år? (Malus)

Vägtrafik / Fordon

På sidan Malus kan du läsa mer information och även beräkna fordonsskatt för berörda fordon.

Registrering av fordonstyper i ERATV

Järnväg / Aktuellt till branschen

Arbetet beräknas vara klart juni 2021.

Betalning

Övergripande / Avgifter

För nya tillstånd där avgiften beräknas uppgå till 56 000 kr eller mer ska förskottsbetalning alltid ske.

Uppdaterad postbeskrivning från och med 8 december 2019

Vägtrafik / Fordon

  Beräknad frontarea på frontgrillens luftintag Frontgrillens luftintag i cm2 vid testerna.

Indikator för källbuller från trafik

Övergripande / Rapporter

Transportstyrelsen önskade ett verktyg för att kunna beräkna de samhällsekonomiskt mest lönsamma åtgärderna.

Hur vet jag att Transportstyrelsen inte tar ut för mycket i sina avgifter?

Övergripande / Avgifter

Avgifterna bestäms utifrån de kostnader vi beräknas ha för de avgiftsbelagda verksamheterna. … Vi får i stället ersättning för våra kostnader från staten genom att staten ger ett avgiftsanslag som motsvarar den summa som de beräknade kostnaderna

Vilka principer vilar avgiftsuttaget på?

Övergripande / Avgifter

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter är beräknade på den kostnad som är kopplad till respektive kategori av ärende. … I den tydliggörs att avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås , om inte något annat ekonomiskt mål har beslutats. … Med full kostnadstäckning avses att avgiften ska beräknas så att täckning erhålls inte bara för det direkta arbete och de resurser som krävs specifikt

Avgifter och stämpelskatt

Sjöfart / Fartygsregistret

Stämpelskatt, beräknas på inteckningsbeloppet och är 0,4% . Kontakta sjöfartsregistret  för mer information.

Nya vägar för inlandssjöfarten

Övergripande / Pressmeddelanden

De nya inre vattenvägarna beräknas träda i kraft om ca 6-8 månader.

Återbetallning av fordonsskatt

Vägtrafik / Fordon

Beloppet beräknas från månaden efter det att fordonet avregistrerats.

Dröjsmålsavgift

Vägtrafik / Fordon

Dröjsmålsavgiften beräknas efter en procentsats utifrån det ursprungliga beloppet men är alltid minst 100 kronor.

State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities 2018

Övergripande / Rapporter

åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas

Dröjsmålsavgift

Vägtrafik / Fordon

Dröjsmålsavgiften beräknas efter en procentsats utifrån det ursprungliga beloppet men är alltid minst 100 kronor.