Sök på webbplatsen

Sökresultat

246 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Beräkna din preliminära bonus

Vägtrafik / Fordon

Bonus - till bilar med låg klimatpåverkan Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare med utsläpp av koldioxid … upp till ett visst värde kan premieras med en bonus. … Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med 1 juli 2018.

Privatperson eller företagare - Vad behöver jag göra för att få bonus?

Vägtrafik / Fordon

För att en bonus ska kunna betalas ut måste du som fordonsägare skicka in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen … Vi behöver få in försäkran från både privatpersoner och företag för att kunna räkna ut vilken bonus som är aktuell för klimatbonusbilen. … En enskild firma är nämligen en företagsform, och bonusen räknas ut på olika sätt för privatpersoner och företag.

Fordonsägare går miste om bonus

Övergripande / Pressmeddelanden

Något som innebär att någon bonus inte kommer betalas ut för de fordonen. … Bonusbeloppet beräknas utifrån en rad olika parametrar men kan som mest vara 60 000 kronor. … Något som alltså innebär att ingen bonus kommer att betalas ut.

Beräknad fordonsskatt (skälig grund)

Vägtrafik / Fordon

Fordonsskatt utifrån ett beräknat koldioxidutsläpp – skälig grund Här finns information om hur fordonsskatt efter så kallad skälig grund är beräknad och … Fordonets koldioxidutsläpp beräknas enligt en formel när uppgifter saknas Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten … Det här administrativa värdet används sedan för att beräkna skatten.

Skattens storlek

Vägtrafik / Fordon

Här hittar du information om hur fordonsskatten bestäms och beräknas för olika typer av fordon.

Släpvagn och husvagn

Vägtrafik / Fordon

husvagn; husvagnar; regler; trafikregler; släpvagnar; släp, beräkna släpvagnsvikt

Bonus malus

Vägtrafik / Fordon

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta … Läs mer och beräkna din bonus Malus – förhöjd fordonsskatt Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna … Läs mer och beräkna din fordonsskatt  

Malus

Vägtrafik / Fordon

{} Här kan du beräkna den fordonsskatt som gäller för nya fordon från och med 1 juli 2018. … Det beräknar man genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer vid blandad körning och multiplicera det med 13,52

Hur beräknas bonus?

Vägtrafik / Fordon

Bonusen beräknas på olika sätt för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas. … Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris. … Observera att bonusen kan begränsas för företag enligt regeln i punkt tre ovan.

Bonus - beräkna

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Bonus- beräkna

Snart erbjuds höjd klimatbonus

Övergripande / 2021

koldioxid (CO2) per kilometer det högsta bonusbeloppet som betalas ut för fordon med utsläpp över noll gram koldioxid per kilometer blir 44 417 kronor, bonusenBonusen beräknas på olika sätt för privatpersoner och företag. Uppgifterna här gäller när ägaren är en privatperson. … Läs mer på sidan Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar , men observera att beräkningshjälpen ännu inte är uppdaterad.

Vägavgift för tunga fordon

Vägtrafik / Fordon

Sedan 1 juli 2015 beräknas beloppet som betalas tillbaka på det antal dagar som återstår av avgiftsperioden, med början från den dag då din avgiftsplikt … Beloppet per dag är beräknad på 1/360 av vägavgiften för ett helt år. Belopp under 50 kronor återbetalas inte.

Bonus

Vägtrafik / Fordon

Bonus - till bilar med låga utsläpp Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången före 2020 med utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km och … fordon tagna i trafik första gången under 2020 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 70 g/km premieras med en bonus på maximalt 60 000 kronor … Bonus

Bonus - beräkna

Vägtrafik / E-tjänster och blanketter

Bonus

Vägtrafik / Fordon

Bonus - for low emission vehicles On 1 July 2018, the five year vehicle tax relief for cars previously called "green cars" was removed, and the "reward … for super green cars" was replaced by a bonus for  low emission vehicles  ("klimatbonusbilar"). … For  zero emission  vehicles the maximum bonus is 70,000 SEK.

How do I receive my bonus?

Vägtrafik / Fordon

Otherwise, the bonus will be paid out via Swedbank's payment system. … If Swedbank does not have your account details when the bonus is to be paid out, you will instead receive a money order slip. … The bonus will be paid out at the earliest six months after the purchase of the low emission vehicle. The first payments were made in January 2019.

Fordonsägare går miste om bonus

Övergripande / 2018

Något som innebär att någon bonus inte kommer betalas ut för de fordonen. … Bonusbeloppet beräknas utifrån en rad olika parametrar men kan som mest vara 60 000 kronor. … Något som alltså innebär att ingen bonus kommer att betalas ut.

Förordnande att förrätta förarprov

Vägtrafik / Körkort

Avgifter - Förarutbildning och förarprövning Handläggning inom tre veckor Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom

Godstrafik inom EU/EES

Övergripande / Yrkestrafik

Handläggningstid för prövning av ansökan om gemenskapstillstånd och förartillstånd beräknas till två veckor från att betalning har kommit in.

Promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet Promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet (dnr

Hur görs utbetalning av bonus?

Vägtrafik / Fordon

I övriga fall betalas bonusen ut via Swedbanks utbetalningssystem. … Försäkran måste lämnas in För att en bonus ska kunna betalas ut måste en försäkran lämnas in till Transportstyrelsen av fordonsägaren inom sex månader … Utbetalning av bonus kommer att ske tidigast sex månader från köpet av klimatbonusbilen. 

Malus - beräkna din fordonsskatt

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Malus - beräkna din fordonsskatt

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar införs 1 juli 2018

Övergripande / 2018

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar införs den 1 juli 2018 Från och med den 1 juli 2018 införs bonus malus som kan innebära … bonus eller en förhöjd fordonsskatt (malus) för den som köper ny bil. … Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system.

Introduktionsutbildning

Vägtrafik / Körkort

Handläggning inom tre veckor Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Bonus malus

Vägtrafik / Fordon

The bonus malus system The Government and Riksdag (parliament) of Sweden have decided on a bonus malus system for the following new vehicles: private … What is a bonus malus system? Bonus means good. Malus means bad. … Read more about bonus Read more about malus  

Vilka bilar omfattas av bonus malus?

Vägtrafik / Fordon

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av bonus malus.

En vecka kvar till bonus och förändrad fordonsskatt vid nybilsköp

Övergripande / Pressmeddelanden

Införande av bonus malus den 1 juli 2018. Snart införs bonus malus som kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Bonus betyder att den som köper en helt ny bil med mycket låga koldioxidutsläpp får en bonus upp till 60 000 kronor. … blir bonus eller förhöjd fordonsskatt vid ett bilköp

Lätta lastbilar, lätta bussar och personbilar klass II (husbilar)

Vägtrafik / Fordon

  Läs mer om hur den koldioxidbaserade fordonsskatten beräknas . … Det kan bero på datumet när din husbil togs i trafik första gången, eftersom det avgör om skatten beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp.

En vecka kvar till bonus och förändrad fordonsskatt vid nybilsköp

Övergripande / 2018

Införande av bonus malus den 1 juli 2018. Snart införs bonus malus som kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Bonus betyder att den som köper en helt ny bil med mycket låga koldioxidutsläpp får en bonus upp till 60 000 kronor. … blir bonus eller förhöjd fordonsskatt vid ett bilköp

Beräkna din flygresas utsläpp

Luftfart / Miljö och hälsa

Beräkna din flygresas utsläpp Många svenskar tycker om att resa men få har kunskap om hur stora utsläpp och hur stor klimatpåverkan deras flygresor faktiskt … Med hjälp av deras kalkylator kan du själv beräkna din flygresas utsläpp. … Modellen bakom kalkylatorn är istället uppbyggd så att genomsnittliga utsläpp för olika flygsträckor beräknas.

Private individual or running a business – what do I need to do to get the bonus?

Vägtrafik / Fordon

For a bonus to be paid to you, as a vehicle owner you have to submit an assurance to the Swedish Transport Agency within six months of the purchase … We need the assurance from private individuals and companies alike in order to calculate the size of the bonus for the low emission vehicle. … This is because a private firm is a type of company, and the bonus is calculated in different ways for private individuals and companies.

Ändrad beräkningsgrund för fordonsskatten från den 1 januari

Övergripande / 2019

Då ska fordonsskatten beräknas utifrån det högsta istället för det lägsta registrerade koldioxidvärdet. … Höjd utsläppsgräns för bonus Bonus malus kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Det finns en beräkningshjälp för bonus och malus på Transportstyrelsens webbplats: Bonus malus  

Så beräknas fordonsskatten

Vägtrafik / Fordon

Fordonsskatt beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp Fordonsskatt för personbilar klass I, personbilar klass II (husbilar), lätta lastbilar och lätta … bussar beräknas antingen utifrån fordonets vikt eller utifrån hur mycket koldioxid (CO2) som fordonet släpper ut vid blandad körning.

Who is entitled to a bonus?

Vägtrafik / Fordon

You can recieve a bonus if you buy a low emission vehicle and put it into use after June 30 2018, on condition that the car has not been in use before … kilometre or can be powered by gas other than liquefied natural gas (LNG), for example hydrogen, methane or producer gas at the time of payment of the bonus … Please note that when it comes to leased cars, the lessor is considered as the owner and is the one who might be entitled to a bonus.

Varför införs bonus malus?

Vägtrafik / Fordon

Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid … Bonus malus-systemet kan därmed komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och

Paus i utbetalningar av klimatbonus

Övergripande / 2020

Bonusen ska betalas ut tidigast sex månader efter första registreringsdatum. … bilar har ökat med mer än vad som tidigare beräknas. … Bonus malus

Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

Övergripande / 2018

Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Bonus malus kallas de nya bonus- och skattereglerna. Bonus betyder att den som köper en bil med låga koldioxidutsläpp får en bonus. … Nya klimatbonusbilar får bonus i en fallande skala beroende på hur mycket koldioxid de släpper ut.

Första utbetalningarna av klimatbonus på väg

Övergripande / 2019

Nu får de första fordonsägarna bonusen utbetald för sina klimatbonusbilar. … För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen 60 000 kronor. … Mer information om bonus och detaljerad information om utbetalningar

Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) (dnr TSV 2016-1801)

Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

Övergripande / Pressmeddelanden

Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Bonus malus kallas de nya bonus- och skattereglerna. Bonus betyder att den som köper en bil med låga koldioxidutsläpp får en bonus. … Nya klimatbonusbilar får bonus i en fallande skala beroende på hur mycket koldioxid de släpper ut.

Promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (dnr TSV 2017-1376)

How do I calculate the bonus?

Vägtrafik / Fordon

The company type private firm ("enskild firma") also counts as a company when the bonus is calculated. … For pure electric cars and hydrogen cars with zero emissions, the highest possible bonus is 70,000 SEK. … An example of gas qualifying for bonus is vehicle gas made up of a mixture of biogas and natural gas.

Vem får bonus?

Vägtrafik / Fordon

Du kan få bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018. … Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.

Nytryck IMDG-koden

Övergripande / Regler för sjöfart

 Föreskriftsarbetet beräknas träda i kraft den 1 juni 2022.

Så beräknas undervägsavgiften

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Distansen beräknas i km, där flygsträckan minskas med 20 km vid start i Sverige och 20 km vid landning i Sverige. Distansfaktorn delas med 100. … Den trafikvolym som används för att beräkna den svenska undervägsavgiften är den totala prognostiserade mängden service units (SU) i svenskt luftrum under

Hur beräknas den koldioxidbaserade fordonsskatten?

Vägtrafik / Fordon

 Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund . … Koldioxidkomponenten Utsläppsvärdet som används för att beräkna koldioxidkomponenten är alltid antal gram koldioxid som släpps ut per kilometer vid blandad …  Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med

Buller

Övergripande / Miljö och hälsa

Av de cirka 2 miljoner människor som är utsatta för trafikbuller över riktvärdena beräknas ungefär 1,5 miljon människor vara exponerade för vägtrafikbuller

Tillstånd enligt Del 145

Övergripande / Avgifter

Antalet behörighetskategorier framgår av tillståndshandlingen och avgiften beräknas efter det största antalet behörigheter, oavsett vilket antal

Felaktig fordonsskatteuppgift på vissa bilar

Vägtrafik / Fordon

Beräkna din fordonsskatt Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor, 0771-14 15 16.

Ny e-tjänst stöd för tunga fordon

Övergripande / 2018

Lastbilskalkylatorn beräknar stabilitet och backtagningsförmåga för fordonskombinationer med bruttovikter över 64 ton. … E-tjänsten erbjuder även stöd för att beräkna nödvändiga prestandavärden för kopplingsanordningarna för dessa fordon.