Sök på webbplatsen

Sökresultat

171 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Skattens storlek

Övergripande / Fordon

Här hittar du information om hur fordonsskatten bestäms och beräknas för olika typer av fordon.

Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

Övergripande / 2018

Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Bonus malus kallas de nya bonus- och skattereglerna. Bonus betyder att den som köper en bil med låga koldioxidutsläpp får en bonus. … Nya klimatbonusbilar får bonus i en fallande skala beroende på hur mycket koldioxid de släpper ut.

Malus

Övergripande / Fordon

{} Här kan du beräkna den fordonsskatt som  gäller för nya fordon från och med 1 juli 2018. … Det beräknar man genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer vid blandad körning och multiplicera det med 13,52

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om klimatbonusbilar

Övergripande / Remisser där svarstiden gått ut

Konsekvensutredning efter remiss Remissammanställning Transportstyreslen inför föreskrifter för klimatbonus Riksdagen har beslutat en reform som gäller ett bonus … Reformen innebär att nya fordon som släpper ut en liten mängd koldioxid premieras med en bonus. … Bonusen regleras av förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar, som utfärdades av regeringen den 21 december 2017.

Om släpvagnskalkylatorn

Övergripande / Fordon

Tjänsten kan inte beräkna och ta hänsyn till fordon med drag (kopplingstyp) av typen bygel, krok, vändskiva och tapp eller släpvagnar med ledad dragstång

Överlastavgift

Vägtrafik / Yrkestrafik

För avgiftspliktig överlast tas avgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel

Beräkna din flygresas utsläpp

Luftfart / Miljö och hälsa

Beräkna din flygresas utsläpp Många svenskar tycker om att resa men få har kunskap om hur stora utsläpp och hur stor klimatpåverkan deras flygresor faktiskt … Med hjälp av deras kalkylator kan du själv beräkna din flygresas utsläpp. … Modellen bakom kalkylatorn är istället uppbyggd så att genomsnittliga utsläpp för olika flygsträckor beräknas.

Betalning

Övergripande / Avgifter

För nya tillstånd där avgiften beräknas uppgå till 56 000 kr eller mer ska förskottsbetalning alltid ske.

Vägavgift för tunga fordon

Övergripande / Fordon

Sedan 1 juli 2015 beräknas beloppet som betalas tillbaka på det antal dagar som återstår av avgiftsperioden, med början från den dag då din avgiftsplikt … Beloppet per dag är beräknad på 1/360 av vägavgiften för ett helt år. Belopp under 50 kronor återbetalas inte.

Bonus - beräkna

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Bonus- beräkna