Sök på webbplatsen

Sökresultat

157 träffar Antal per sida.
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, Järnväg och Övergripande.

ECM - underhållsansvarig enhet

Övergripande / Till dig i branschen

Europeiska järnvägsbyrån (ERA) har påbörjat ett arbete med att ta fram en vägledning för tolkning av den nya ECM förordningen och den beräknas vara färdig

Ramavtalsförordningen

Övergripande / Till dig i branschen

ramavtal ska börja gälla (6.3) vilka tidsramarna och kontrollperioderna är för kapacitet inom ett ramavtal (artikel 7 och 8.1) hur maximal kapacitet ska beräknas

Nya tekniska föreskrifter med anledning av fjärde järnvägspaketet

Övergripande / Till dig i branschen

Ny lagstiftning beräknas kunna träda i kraft under maj 2021. … Tidplaner för föreskrifterna Sverige är försenade med implementeringen av den tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet ny lagstiftning beräknas träda

Infrastrukturavgift

Vägtrafik /

Utifrån typ av fordon och körd sträcka beräknas sedan en avgift ut som rapporteras in till väghållaren via olika tekniker.