Sök på webbplatsen

Sökresultat

171 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Rapportera statistiska uppgifter för luftfart (flygtid)

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Uppgifterna används för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Why is bonus malus introduced?

Vägtrafik / Fordon

Marktjänster på flygplatser

Övergripande / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen beräknas i de flesta fall fatta beslut inom två månader från det datum ansökan har inkommit till myndigheten. … Det ska tydligt preciseras vad ersättningen avser och hur den beräknas.

Who is entitled to a bonus?

Vägtrafik / Fordon

Rapport om flygtid har nu skickats in

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Uppgifterna kommer att användas för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

How do I receive my bonus?

Vägtrafik / Fordon

Få ändrade avgifter från 2019

Övergripande / 2018

Högre kostnader har dock medfört att överskottet minskat snabbare än beräknat och det här innebär en återgång till den normala avgiftsnivån, det vill säga

Försenat införlivande i Sverige

Övergripande / Regler för järnväg

 Lagstiftningen beräknas kunna träda i kraft under maj 2021.

Explosionsrisk i kylcontainrar

Sjöfart / Olyckor och tillbud

Det beräknas att cirka 8 000 kylcontainrar varje år repareras och/eller är på service i Vietnam.

Måttlig ökning av antalet flygpassagerare under 2020

Övergripande / 2019

Antalet passagerare på svenska flygplatser beräknas minska med 4 procent i år. Men redan under 2020 väntas efterfrågan vända uppåt igen. … Fler flyger men utsläppen minskar Trots att antalet passagerare väntas öka med närmare 16 procent mellan 2017 och 2025, beräknas flygtrafikens nettoutsläpp