Sök på webbplatsen

Sökresultat

244 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Are there any other changes?

Vägtrafik / Fordon

But no new cars will be entitled to the tax relief now that the bonus malus system has come into effect. … The earlier reward for super-environmental cars ("supermiljöbilspremien") has been replaced by the bonus part of the bonus malus system.

Tillverkning och försäljning av drönare

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Dessa standarder beräknas bli klara och komma ut under år 2021.

Fordonsskatt för husbilar

Vägtrafik / Fordon

Värdet kan vara uppmätt av tillverkaren enligt gällande EU-regler eller beräknat enligt en administrativ beräkningsmetod, så kallad skälig grund. … Registrering av uppmätt koldioxidutsläpp eller beräknat enligt skälig grund Transportstyrelsen hanterar husbilars utsläpp olika beroende på om det är … uppmätt koldioxidutsläpp eller beräknat enligt skälig grund.

Inte tillämpligt

Vägtrafik / Fordon

För denna husbil registreras ett koldioxidutsläpp som är beräknat enligt skälig grund, om husbilen uppfyller ett av följande villkor: Husbilens grundfordon

Det finns ingen transparens i hur avgifterna är beräknande. Varför beskrivs inte kostnadsbilden på ett tydligare sätt?

Övergripande / Avgifter

I beskrivningen av avgiftsförändringarna är det därför svårt att gå in på hur varje avgift är beräknad för att vara helt transparenta.

maj

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen levererar en beräknad preliminär undervägsavgift för år n+1 Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen … ) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en preliminär undervägsavgift … Terminalavgiften för Stockholm Arlanda flygplats är reglerad och beräknas därför av myndigheten.

Giltighetstid för medicinskt intyg

Luftfart / Privat- och allmänflyg

Vid fortsatta förnyelser därefter beräknas giltighetstiden från det föregående medicinska intygets sista giltighetsdag, om läkarundersökningen genomförts

Felaktig fordonsskatteuppgift på vissa bilar

Vägtrafik / Fordon

Beräkna din fordonsskatt Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor, 0771-14 15 16.

Nollvisionen

Övergripande / Statistik

Antalet allvarligt skadade beräknas utifrån samtliga skador som rapporteras in av sjukvården och som har uppstått i trafiken.

Nya tekniska föreskrifter med anledning av fjärde järnvägspaketet

Järnväg / Till dig i branschen

Ny lagstiftning beräknas kunna träda i kraft under maj 2021. … Tidplaner för föreskrifterna Sverige är försenade med implementeringen av den tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet ny lagstiftning beräknas träda