Sök på webbplatsen

Sökresultat

241 träffar Antal per sida.
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, Luftfart och Övergripande.

Generella förändringar

Vägtrafik / Fordon

Supermiljöbilspremien har ersatts av en bonus för så kallade klimatbonusbilar med låga utsläpp. … Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet

Om släpvagnskalkylatorn

Vägtrafik / Fordon

Tjänsten kan inte beräkna och ta hänsyn till fordon med drag (kopplingstyp) av typen bygel, krok, vändskiva och tapp eller släpvagnar med ledad dragstång

Vad räknas som ändring av fordonets tekniska uppgifter som kan påverka möjligheten att få bonus?

Vägtrafik / Fordon

typgodkännande: Efterkonvertering till alternativt drivmedel Effektändring Påbyggnationer Ombyggnationer En av förutsättningarna för att få bonus

Tillverkning och försäljning av drönare

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Dessa standarder beräknas bli klara och komma ut under år 2021.

Vilka underlag krävs för att beräkna förmån av betald trängselskatt och infrastrukturavgift för broar?

Vägtrafik / Trängselskatt

Transportstyrelsen lämnar ut idag för betalning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar, tillsammans med körjournal, är fullt tillräckligt för att beräkna

Inte tillämpligt

Vägtrafik / Fordon

För denna husbil registreras ett koldioxidutsläpp som är beräknat enligt skälig grund, om husbilen uppfyller ett av följande villkor: Husbilens grundfordon

Vikter

Vägtrafik / Fordon

Totalvikt bil, traktor och motorredskap Totalvikten är summan av: fordonets tjänstevikt passagerare (beräknad vikt av största antal personer som … största mängd gods som fordonet är inrättat för) Totalvikt släp Totalvikten på ett släp är summan av: fordonets tjänstevikt passagerare (beräknad … Totalvikt terrängmotorfordon Totalvikten av ett terrängmotorfordon är: summan av fordonets tjänstevikt den beräknade vikten av det största antal

Hur många premier har betalats ut?

Vägtrafik / Fordon

Utbetalningar av bonus under 2021 Sammanställning 2021-01-01 tom 2021-06-30 Antal SEK Totalt antal 54 583 2 034 …  under 2020 För 2020 fanns det 2,16 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar. …  under 2019 För 2019 fanns det 1,34 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.

Ökad lastbilstrafik orsakade utsläppsökning

Övergripande / Pressmeddelanden

Utsläppen beräknas ha ökat totalt med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018. … De sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar, trots införandet av ett bonus malus-system som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. … – Bonus malus har inneburit att antalet registrerade elbilar i fjol ökade till cirka 7 000 medan laddhybriderna ökade till cirka 20 000.

Vad menas med att bilen inte får byta ägare?

Vägtrafik / Fordon

Tidigast sex månader efter köpet av den nya bilen prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut. … Bilen får inte byta ägare i vägtrafikregistret förrän bonusen har betalats ut. … bonus.

Nya vägar för inlandssjöfarten

Övergripande / 2019

De nya inre vattenvägarna beräknas träda i kraft om ca 6-8 månader.

Giltighetstid för medicinskt intyg

Övergripande / Certifikat och utbildning

Vid fortsatta förnyelser därefter beräknas giltighetstiden från det föregående medicinska intygets sista giltighetsdag, om läkarundersökningen genomförts

WLTP-värden påverkar beskattningen av husbilar

Övergripande / Pressmeddelanden

blir  Gå in på https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-vagtrafik/ Välj e-tjänsten ”Malus – beräkna

Ökad lastbilstrafik orsakade utsläppsökning

Övergripande / 2019

Utsläppen beräknas ha ökat totalt med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018. … De sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar, trots införandet av ett bonus malus-system som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. … – Bonus malus har inneburit att antalet registrerade elbilar i fjol ökade till cirka 7 000 medan laddhybriderna ökade till cirka 20 000.

Transportstyrelsen föreslår skärpta krav för vattenskoter

Övergripande / 2020

Utbildningstiden beräknas till 1-2 dagar. Efter avlutad och godkänd utbildning utfärdas ett förarbevis.

Are there any other changes?

Vägtrafik / Fordon

But no new cars will be entitled to the tax relief now that the bonus malus system has come into effect. … The earlier reward for super-environmental cars ("supermiljöbilspremien") has been replaced by the bonus part of the bonus malus system.

Det finns ingen transparens i hur avgifterna är beräknande. Varför beskrivs inte kostnadsbilden på ett tydligare sätt?

Övergripande / Avgifter

I beskrivningen av avgiftsförändringarna är det därför svårt att gå in på hur varje avgift är beräknad för att vara helt transparenta.

Fordonsskatt för husbilar

Vägtrafik / Fordon

Värdet kan vara uppmätt av tillverkaren enligt gällande EU-regler eller beräknat enligt en administrativ beräkningsmetod, så kallad skälig grund. … Registrering av uppmätt koldioxidutsläpp eller beräknat enligt skälig grund Transportstyrelsen hanterar husbilars utsläpp olika beroende på om det är … uppmätt koldioxidutsläpp eller beräknat enligt skälig grund.

Ny testmetod påverkar beskattning av vissa husbilar

Vägtrafik / Fordon

Nya husbilar som omfattas av kraven för tunga fordon enligt avgasreglemente 595/2009 kommer liksom tidigare att beskattas utifrån ett värde som är beräknat

Frågor och svar kopplat till undantaget

Vägtrafik / Yrkestrafik

- Transportstyrelsen kommer inte att beräkna sammanlagd körtid för vecka 15 och 16.

Vad innebär de nya reglerna om förmånsbeskattning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar?

Vägtrafik / Trängselskatt

Från den 1 januari 2018 ingår inte trängselskatten i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. … Arbetsgivaren ska då för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd.

What modifications may affect the possibility of getting a bonus?

Vägtrafik / Fordon

One of the conditions for receiving the bonus is that the vehicle is type approved in accordance with Chapter 3 of the Swedish Vehicle Ordinance (2009:

What does it mean that the car must not change owners?

Vägtrafik / Fordon

At the earliest six months after the purchase of the new car, the Swedish Transport Agency will examine whether or not a bonus will be paid. … The car must not change owners until the bonus has been paid out. … Otherwise, no bonus will be paid.

NY Hur arbetar ni för att öka tillgängligheten för personer med synfältsdefekter?

Vägtrafik / Körkort

Översynen beräknas bli klar till sommaren 2020.

Utbetalningarna av klimatbonus kan fortsätta

Övergripande / 2020

Bonusens belopp påverkas av flera faktorer och kan som högst vara 60 000 kronor. … Bonusen ska betalas ut tidigast sex månader efter första registreringsdatum. … Bonus Malus

december

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

framkommer under den nationella marknadskonsultationen, eller på konsultationen i Enlarged committee, beslutar Eurocontrol den av Transportstyrelsen beräknade … Repartition key i Sverige beräknas utifrån respektive organisations andel av den svenska undervägsavgiften. … Repartition key beräknas utifrån respektive organisations andel av den svenska terminalavgiften på Stockholm Arlanda.

oktober

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen presenterar en beräknad föreslagen undervägsavgift för år n+1 Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen … ) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen undervägsavgift … avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen terminalavgift för år n+1.

Bonus malus

Vägtrafik / Miljö och hälsa

Malus - beräkna din fordonsskatt

Vägtrafik / E-tjänster och blanketter

Överlastavgift

Vägtrafik / Yrkestrafik

För avgiftspliktig överlast tas avgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel

Personbilar – av fordonsår 2006 eller senare

Vägtrafik / Fordon

Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning. Läs mer om  hur den koldioxidbaserade fordonsskatten beräknas .

Rapport om flygtid har nu skickats in

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Uppgifterna kommer att användas för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Uppgift om koldioxidutsläpp saknas

Vägtrafik / Fordon

För dessa fordon ska fordonsskatten beräknas efter skälig grund. Då används ett framtaget koldioxidvärde som underlag. … Här kan du läsa hur man beräknar fordonsskatt när den uppgiften saknas. … Om fler än ett värde redovisas, används det lägsta värdet för att beräkna skatten efter skälig grund.

Rätt bränslemängd

Luftfart / Resenärsinformation

På den beräknade bränslemängden gör man sedan ett procentuellt tillägg för att kunna hantera olika variationer av de beräknade vindarna för sträckan. … destinationsflygplatsen och en stigning till en tillräcklig marschhöjd för att flyga till en alternativflygplats som ska ha ett så bra väder vid den beräknade

Importerade fordon som är personbilar klass I och lätta lastbilar

Vägtrafik / Fordon

Om det utländska registreringsbeviset saknar uppgiften om koldioxidvärde, får fordonet i stället ett beräknat koldioxidutsläpp i Sverige som används för … Intyga det uppmätta koldioxidvärdet för att ändra det beräknade utsläppet Fordonets riktiga uppgift om koldioxid kan registreras i vägtrafikregistret …  i stället för det beräknade värdet genom ett intyg som visar det fastställda koldioxidvärdet.

Vad händer med årsavgiften när jag ställer av mitt fartyg i EKAN?

Sjöfart / Fartyg

Om förhållandena ändras under kalenderåret kan en ny avgift, beräknad på hela kvartal, fastställas när skillnaden mellan den beräknade och den tidigare

Hur kan jag enklast ta reda på tidpunkt för en passage?

Vägtrafik / Trängselskatt

Med hjälp av körjournalen och beslutet från Transportstyrelsen kan förmånen beräknas med ledning av Skatteverkets förenklade beräkningsmodell. … Det är därför vår rekommendation att man utgår från Skatteverkets förenklade beräkningsmodell och med hjälp av körjournalen beräknar förmånen utifrån det

Vilka principer vilar avgiftsuttaget på?

Övergripande / Avgifter

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter är beräknade på den kostnad som är kopplad till respektive kategori av ärende. … I den tydliggörs att avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås , om inte något annat ekonomiskt mål har beslutats. … Med full kostnadstäckning avses att avgiften ska beräknas så att täckning erhålls inte bara för det direkta arbete och de resurser som krävs specifikt

Tidigare beslut om beräkning enligt skälig grund

Vägtrafik / Fordon

Beslutet innebär att vissa husbilar både har ett uppmätt koldioxidutsläpp (från grundfordonet) och ett beräknat koldioxidutsläpp enligt skälig grund i … Det beräknade värdet enligt skälig grund är det som gäller för beskattning. … Alla husbilar var därefter tvungna att registreras med ett koldioxidutsläpp beräknat enligt skälig grund.

Hur ska varje flygbolags åtagande beräknas?

Luftfart / Miljö och hälsa

Det flygbolagen ska kompensera för baseras inledningsvis helt på hur utsläppen från det internationella flyget i sin helhet utvecklas. Det innebär att

Information till utbildare för yrkesförarkompetens

Vägtrafik / Yrkestrafik

{} Handläggningstid Handläggningstiden beräknas till tre veckor från att ansökan har kommit in, prövningsavgiften är betald och ansökan är komplett

Trafikskola

Vägtrafik / Körkort

Handläggning inom tre veckor Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Riskutbildning

Vägtrafik / Körkort

Handläggning inom tre veckor Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Varför har arbetet med översynen tagit så lång tid?

Vägtrafik / Körkort

Vissa avsnitt i rapporten har krävt mer utredning än beräknat.

Nationell båtmiljökonferens 2017

Sjöfart / Fritidsbåtar

andra året i rad en nationell båtmiljökonferens med tema båtbotten, denna gång  var arrangörerna Transportstyrelsen, Miljösamverkan Stockholms län, BONUS … Den andra dagen anordnades av projektet BONUS CHANGE, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom naturvetenskap, miljörätt och företagsekonomi.

Upplagt fartyg

Sjöfart / Fartyg

Om förhållandena ändras under kalenderåret kan en ny avgift, beräknad på hela kvartal, fastställas när skillnaden mellan den beräknade och den tidigare

Har Transportstyrelsen en utarbetad plan för implementering?

Sjöfart / Fartyg

Föreskriftsarbetet beräknas vara klart i tid för de nya reglerna att börja gälla den 1 juli 2016.

Nya tekniska data i våra tjänster

Vägtrafik / Fordon

Specifikt CO2 utsläpp Specifikt CO2 utsläpp är ett beräknat värde som ges vid test av tunga fordon som omfattas av kraven i 2017/2400/EU.

Väg 554 i Mörrum

Vägtrafik / Trafikregler

Du har fått ta del av uppgifter från väghållningsmyndigheten Vägverket Region Sydöst om beräknat buller längs sträckan. … Vid de aktuella byggnaderna beräknas värden mellan 55 dB[A] ekvivalent nivå och 72 dB[A] maximalt enligt Vägverket Region Sydöst.

Personbilar – av fordonsår 2005 och äldre

Vägtrafik / Fordon

För personbilar som är av fordonsår 2005 eller äldre (och som inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid) beräknas