Sök på webbplatsen

Sökresultat

148 träffar Antal per sida.
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, Luftfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Malus - beräkna din fordonsskatt

Vägtrafik / E-tjänster och blanketter

Överlastavgift

Vägtrafik / Yrkestrafik

För avgiftspliktig överlast tas avgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel

Personbilar – av fordonsår 2006 eller senare

Vägtrafik / Fordon

Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning. Läs mer om  hur den koldioxidbaserade fordonsskatten beräknas .

Uppgift om koldioxidutsläpp saknas

Vägtrafik / Fordon

För dessa fordon ska fordonsskatten beräknas efter skälig grund. Då används ett framtaget koldioxidvärde som underlag. … Här kan du läsa hur man beräknar fordonsskatt när den uppgiften saknas. … Om fler än ett värde redovisas, används det lägsta värdet för att beräkna skatten efter skälig grund.

Rätt bränslemängd

Luftfart / Resenärsinformation

På den beräknade bränslemängden gör man sedan ett procentuellt tillägg för att kunna hantera olika variationer av de beräknade vindarna för sträckan. … destinationsflygplatsen och en stigning till en tillräcklig marschhöjd för att flyga till en alternativflygplats som ska ha ett så bra väder vid den beräknade

Importerade fordon som är personbilar klass I och lätta lastbilar

Vägtrafik / Fordon

Om det utländska registreringsbeviset saknar uppgiften om koldioxidvärde, får fordonet i stället ett beräknat koldioxidutsläpp i Sverige som används för … Intyga det uppmätta koldioxidvärdet för att ändra det beräknade utsläppet Fordonets riktiga uppgift om koldioxid kan registreras i vägtrafikregistret …  i stället för det beräknade värdet genom ett intyg som visar det fastställda koldioxidvärdet.

Vad händer med årsavgiften när jag ställer av mitt fartyg i EKAN?

Sjöfart / Fartyg

Om förhållandena ändras under kalenderåret kan en ny avgift, beräknad på hela kvartal, fastställas när skillnaden mellan den beräknade och den tidigare

Hur kan jag enklast ta reda på tidpunkt för en passage?

Vägtrafik / Trängselskatt

Med hjälp av körjournalen och beslutet från Transportstyrelsen kan förmånen beräknas med ledning av Skatteverkets förenklade beräkningsmodell. … Det är därför vår rekommendation att man utgår från Skatteverkets förenklade beräkningsmodell och med hjälp av körjournalen beräknar förmånen utifrån det

Tidigare beslut om beräkning enligt skälig grund

Vägtrafik / Fordon

Beslutet innebär att vissa husbilar både har ett uppmätt koldioxidutsläpp (från grundfordonet) och ett beräknat koldioxidutsläpp enligt skälig grund i … Det beräknade värdet enligt skälig grund är det som gäller för beskattning. … Alla husbilar var därefter tvungna att registreras med ett koldioxidutsläpp beräknat enligt skälig grund.

Hur ska varje flygbolags åtagande beräknas?

Luftfart / Miljö och hälsa

Det flygbolagen ska kompensera för baseras inledningsvis helt på hur utsläppen från det internationella flyget i sin helhet utvecklas. Det innebär att

Information till utbildare för yrkesförarkompetens

Vägtrafik / Yrkestrafik

{} Handläggningstid Handläggningstiden beräknas till tre veckor från att ansökan har kommit in, prövningsavgiften är betald och ansökan är komplett

Trafikskola

Vägtrafik / Körkort

Handläggning inom tre veckor Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Riskutbildning

Vägtrafik / Körkort

Handläggning inom tre veckor Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Varför har arbetet med översynen tagit så lång tid?

Vägtrafik / Körkort

Vissa avsnitt i rapporten har krävt mer utredning än beräknat.

Nationell båtmiljökonferens 2017

Sjöfart / Fritidsbåtar

andra året i rad en nationell båtmiljökonferens med tema båtbotten, denna gång  var arrangörerna Transportstyrelsen, Miljösamverkan Stockholms län, BONUS … Den andra dagen anordnades av projektet BONUS CHANGE, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom naturvetenskap, miljörätt och företagsekonomi.

Har Transportstyrelsen en utarbetad plan för implementering?

Sjöfart / Fartyg

Föreskriftsarbetet beräknas vara klart i tid för de nya reglerna att börja gälla den 1 juli 2016.

Upplagt fartyg

Sjöfart / Fartyg

Om förhållandena ändras under kalenderåret kan en ny avgift, beräknad på hela kvartal, fastställas när skillnaden mellan den beräknade och den tidigare

Nya tekniska data i våra tjänster

Vägtrafik / Fordon

Specifikt CO2 utsläpp Specifikt CO2 utsläpp är ett beräknat värde som ges vid test av tunga fordon som omfattas av kraven i 2017/2400/EU.

Personbilar – av fordonsår 2005 och äldre

Vägtrafik / Fordon

För personbilar som är av fordonsår 2005 eller äldre (och som inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid) beräknas

Saknar uppmätt

Vägtrafik / Fordon

För denna husbil registreras ett koldioxidutsläpp som är beräknat enligt skälig grund.

Väg 554 i Mörrum

Vägtrafik / Trafikregler

Du har fått ta del av uppgifter från väghållningsmyndigheten Vägverket Region Sydöst om beräknat buller längs sträckan. … Vid de aktuella byggnaderna beräknas värden mellan 55 dB[A] ekvivalent nivå och 72 dB[A] maximalt enligt Vägverket Region Sydöst.

maj

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen levererar en beräknad preliminär undervägsavgift för år n+1 Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen … ) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en preliminär undervägsavgift … Terminalavgiften för Stockholm Arlanda flygplats är reglerad och beräknas därför av myndigheten.

Varför är skatten så mycket högre på min husbil jämfört med andra likvärdiga?

Vägtrafik / Fordon

Det kan bero på datumet när din husbil togs i trafik första gången, eftersom det avgör om skatten beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp.

Vad gäller för körtiden per vecka och två veckor när dispensen har gällt under en del av veckan?

Vägtrafik / Yrkestrafik

Transportstyrelsen kommer inte att beräkna sammanlagd körtid för vecka 22 och 23. Körtiden för vecka 22 ska beaktas.

Vad innebär det att klimatkompensera och hur gör jag?

Luftfart / Miljö och hälsa

Beräkna din flygresas utsläpp Vissa resebolag erbjuder idag tjänster för klimatkompensering, det vill säga du kan med hjälp av dessa tjänster beräkna … Då kan man själv, med hjälp av kalkylatorer, beräkna sin resas utsläpp och sedan betala en avgift motsvarande de utsläpp som resan beräknas orsaka. … För att beräkna din resas utsläpp av koldioxid hänvisar Transportstyrelsen till ICAO:s beräkningsmodell, ICAO Carbon Emission Calculator .

6. Vad ska rapporteras?

Sjöfart / Ship traffic

ankomsttid till destinationshamnen eller ankarplatsen Beräknad avgångstid från den hamnen eller ankarplatsen Faktisk ankomsttid (ATA)  - efter … unionen på väg till en svensk hamn eller ankarplats: – beräknad ankomsttid till destinationshamnen eller ankarplatsen. … Avfallsanmälan (Waste notification)  Fartygets namn, anropssignal och IMO-nummer Flaggstat Beräknad ankomst (datum och klockslag) Beräknad

Försening av leveranser 3 september

Vägtrafik / Fordon

Vi beräknar att filerna levereras under morgonen. Vid eventuella frågor, kontakta fordonsintressent@transportstyrelsen.se . 

Teknisk lösning

Sjöfart / Fritidsbåtar

Vilka volymer av toalettavfall beräknas det bli? Kan anläggningen ta emot allt beräknat avfall?

Varför har arbetet med översynen tagit så lång tid?

Vägtrafik / Körkort

Vissa avsnitt i rapporten har till exempel krävt mer utredning än beräknat.

Hur beräknas koldioxidutsläppet på min bil om det inte står i registreringsbeviset?

Vägtrafik / Fordon

När koldioxidutsläppet inte framgår räknas istället en skatteparameter fram. Det hittar du genom att logga in i tjänsten fordonsuppgifter - ditt

Migrering av MQ Tuxedo i P-miljö

Vägtrafik / Fordon

Arbetet kommer att påbörjas kl 04.30 och installationsfönstret beräknas vara klart kl 06.00.

Blir bron avgiftsfri någon gång?

Vägtrafik / Infrastrukturavgift

Beräknad återbetalningstid på det lån som tagits för att finansiera bron är cirka 40 år.

Avregistrering

Sjöfart / Fartyg

Avgiften beräknas för hela kvartal och om skillnaden mellan den nya och den tidigare avgiften är lägre än 5 000 kronor sker ingen återbetalning.

Blir bron avgiftsfri någon gång?

Vägtrafik / Infrastrukturavgift

Beräknad återbetalningstid på det lån som tagits för att finansiera bron är cirka 35 år.

Why is bonus malus introduced?

Vägtrafik / Fordon

The aim is to increase the proportion of low emission vehicles and contribute towards the object of a fossil-free vehicle fleet. CO2 emissions from new

Planerade driftstörningar i VTR:s testmiljö

Vägtrafik / Fordon

Från och med onsdag den 12 februari beräknar vi att allt fungerar som vanligt igen. Vid frågor, kontakta: KundansvarigTRA@transportstyrelsen.se

Rapportera statistiska uppgifter för luftfart (flygtid)

Luftfart / E-tjänster och blanketter

Uppgifterna används för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Rapport om flygtid har nu skickats in

Luftfart / E-tjänster och blanketter

Uppgifterna kommer att användas för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Uträkning kinetisk energi

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Mer information om hur man beräknar termineringshastigheten på NASA:s webbplats .

Vad innebär begreppet Repartition key?

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen beräknar varje organisations andel av kostnadsbasen inför det kommande året.

Husbilar beskattas efter skälig grund

Vägtrafik / Fordon

Värdet kan vara uppmätt av tillverkaren enligt gällande EU-regler eller beräknat enligt beräkningsmetoden skälig grund.

Explosionsrisk i kylcontainrar

Sjöfart / Olyckor och tillbud

Det beräknas att cirka 8 000 kylcontainrar varje år repareras och/eller är på service i Vietnam.

Flygets klimatpåverkan

Luftfart / Miljö och hälsa

Transportstyrelsen har i uppdrag att beräkna och rapportera flygets utsläpp till luft, vilket tillsammans med uppgifter om mängden sålt flygbränsle i Sverige … Konsumtionsbaserade utsläpp Forskare vid Chalmers Tekniska Högskola har tagit fram en metod för att beräkna klimatpåverkan från svenskars flygresande … Detta sätt att beräkna utsläppen baseras på modellbaserade beräkningar och antaganden och anses därför ha en högre osäkerhet än beräkningen av de utsläpp

Giltighetstid för medicinskt intyg

Luftfart / Privat- och allmänflyg

Vid fortsatta förnyelser därefter beräknas giltighetstiden från det föregående medicinska intygets sista giltighetsdag, om läkarundersökningen genomförts

Tillstånd

Sjöfart / Miljö och hälsa

Ansökan ska innehålla uppgifter om: namn, flagg, anropssignal, IMO-nummer och beräknad ankomsttid för fartygen som ska delta i läktringen, dag, tidpunkt … Om någon av de i ansökan ingående uppgifterna ändras efter det att ansökan gjorts eller om den beräknade ankomsttiden för något av oljetankfartygen ändras

Rekommendationer med anledning av tågolyckan på Stora Bältbron

Järnväg / Aktuellt till branschen

Slutrapport med förslag till långsiktiga åtgärder beräknades tidigare kunna publiceras efter sommaren 2020.

Which vehicles are covered by bonus malus?

Vägtrafik / Fordon

The following vehicles are covered: new private cars class I and class II (campers) new light buses new light lorries. "New" refers to vehicles

Vilka fordon får förhöjd fordonsskatt i 3 år? (Malus)

Vägtrafik / Fordon

På sidan Malus kan du läsa mer information och även beräkna fordonsskatt för berörda fordon.

Registrering av fordonstyper i ERATV

Järnväg / Aktuellt till branschen

Arbetet beräknas vara klart juni 2021.

Avgifter och stämpelskatt

Sjöfart / Fartygsregistret

Stämpelskatt, beräknas på inteckningsbeloppet och är 0,4% . Kontakta sjöfartsregistret  för mer information.