Sök på webbplatsen

Sökresultat

244 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Återbetallning av fordonsskatt

Vägtrafik / Fordon

Beloppet beräknas från månaden efter det att fordonet avregistrerats.

Hur många premier har betalats ut?

Vägtrafik / Fordon

Utbetalningar av bonus under 2021 Sammanställning 2021-01-01 tom 2021-05-31 Antal SEK Totalt antal 44 108 1 628 …  under 2020 För 2020 fanns det 2,16 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar. …  under 2019 För 2019 fanns det 1,34 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.

Vad menas med att bilen inte får byta ägare?

Vägtrafik / Fordon

Tidigast sex månader efter köpet av den nya bilen prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut. … Bilen får inte byta ägare i vägtrafikregistret förrän bonusen har betalats ut. … bonus.

Så beräknas undervägsavgiften

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Distansen beräknas i km, där flygsträckan minskas med 20 km vid start i Sverige och 20 km vid landning i Sverige. Distansfaktorn delas med 100. … Den trafikvolym som används för att beräkna den svenska undervägsavgiften är den totala prognostiserade mängden service units (SU) i svenskt luftrum under

Hur beräknas den koldioxidbaserade fordonsskatten?

Vägtrafik / Fordon

 Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund . … Koldioxidkomponenten Utsläppsvärdet som används för att beräkna koldioxidkomponenten är alltid antal gram koldioxid som släpps ut per kilometer vid blandad …  Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med

Uppgift om oförsäkrat fordon i appen Mina fordon

Övergripande / 2020

Felet har uppkommit den 25 maj och beräknas vara avhjälpt på fredag den 5 juni.

Överlastavgift

Vägtrafik / Yrkestrafik

För avgiftspliktig överlast tas avgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel

Buller

Övergripande / Miljö och hälsa

Av de cirka 2 miljoner människor som är utsatta för trafikbuller över riktvärdena beräknas ungefär 1,5 miljon människor vara exponerade för vägtrafikbuller

Private individual or running a business – what do I need to do to get the bonus?

Vägtrafik / Fordon

For a bonus to be paid to you, as a vehicle owner you have to submit an assurance to the Swedish Transport Agency within six months of the purchase … We need the assurance from private individuals and companies alike in order to calculate the size of the bonus for the low emission vehicle. … This is because a private firm is a type of company, and the bonus is calculated in different ways for private individuals and companies.

Nytryck IMDG-koden

Övergripande / Regler för sjöfart

 Föreskriftsarbetet beräknas träda i kraft den 1 juni 2022.

Ny e-tjänst stöd för tunga fordon

Övergripande / 2018

Lastbilskalkylatorn beräknar stabilitet och backtagningsförmåga för fordonskombinationer med bruttovikter över 64 ton. … E-tjänsten erbjuder även stöd för att beräkna nödvändiga prestandavärden för kopplingsanordningarna för dessa fordon.

Varför är skatten så mycket högre på min husbil jämfört med andra likvärdiga?

Vägtrafik / Fordon

Det kan bero på datumet när din husbil togs i trafik första gången, eftersom det avgör om skatten beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp.

Vilka underlag krävs för att beräkna förmån av betald trängselskatt och infrastrukturavgift för broar?

Vägtrafik / Trängselskatt

Transportstyrelsen lämnar ut idag för betalning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar, tillsammans med körjournal, är fullt tillräckligt för att beräkna

Malus - beräkna din fordonsskatt

Vägtrafik / E-tjänster och blanketter

Personbilar – av fordonsår 2006 eller senare

Vägtrafik / Fordon

Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning. Läs mer om  hur den koldioxidbaserade fordonsskatten beräknas .

Årsavgift

Övergripande / Avgifter

I sådant fall beräknas avgiften för hela kvartal.

Ökad lastbilstrafik orsakade utsläppsökning

Övergripande / Pressmeddelanden

Utsläppen beräknas ha ökat totalt med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018. … De sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar, trots införandet av ett bonus malus-system som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. … – Bonus malus har inneburit att antalet registrerade elbilar i fjol ökade till cirka 7 000 medan laddhybriderna ökade till cirka 20 000.

Felaktig fordonsskatteuppgift på bilar med malusskatt

Övergripande / Fordon

för att få rätt uppgift Om du vill få en uppfattning om hur mycket du kommer att få betala i årlig fordonsskatt, kan du använda vår beräkningshjälp: Beräkna

Ökad lastbilstrafik orsakade utsläppsökning

Övergripande / 2019

Utsläppen beräknas ha ökat totalt med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018. … De sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar, trots införandet av ett bonus malus-system som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. … – Bonus malus har inneburit att antalet registrerade elbilar i fjol ökade till cirka 7 000 medan laddhybriderna ökade till cirka 20 000.

Skattepliktiga fordon

Vägtrafik / Fordon

fordonsskattepliktiga: motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas

Tillverkning och försäljning av drönare

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Dessa standarder beräknas bli klara och komma ut under år 2021.

Are there any other changes?

Vägtrafik / Fordon

But no new cars will be entitled to the tax relief now that the bonus malus system has come into effect. … The earlier reward for super-environmental cars ("supermiljöbilspremien") has been replaced by the bonus part of the bonus malus system.

Fordonsskatt för husbilar

Vägtrafik / Fordon

Värdet kan vara uppmätt av tillverkaren enligt gällande EU-regler eller beräknat enligt en administrativ beräkningsmetod, så kallad skälig grund. … Registrering av uppmätt koldioxidutsläpp eller beräknat enligt skälig grund Transportstyrelsen hanterar husbilars utsläpp olika beroende på om det är … uppmätt koldioxidutsläpp eller beräknat enligt skälig grund.

Inte tillämpligt

Vägtrafik / Fordon

För denna husbil registreras ett koldioxidutsläpp som är beräknat enligt skälig grund, om husbilen uppfyller ett av följande villkor: Husbilens grundfordon

Det finns ingen transparens i hur avgifterna är beräknande. Varför beskrivs inte kostnadsbilden på ett tydligare sätt?

Övergripande / Avgifter

I beskrivningen av avgiftsförändringarna är det därför svårt att gå in på hur varje avgift är beräknad för att vara helt transparenta.

maj

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen levererar en beräknad preliminär undervägsavgift för år n+1 Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen … ) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en preliminär undervägsavgift … Terminalavgiften för Stockholm Arlanda flygplats är reglerad och beräknas därför av myndigheten.

Giltighetstid för medicinskt intyg

Luftfart / Privat- och allmänflyg

Vid fortsatta förnyelser därefter beräknas giltighetstiden från det föregående medicinska intygets sista giltighetsdag, om läkarundersökningen genomförts

Felaktig fordonsskatteuppgift på vissa bilar

Vägtrafik / Fordon

Beräkna din fordonsskatt Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor, 0771-14 15 16.

Nya tekniska föreskrifter med anledning av fjärde järnvägspaketet

Järnväg / Till dig i branschen

Ny lagstiftning beräknas kunna träda i kraft under maj 2021. … Tidplaner för föreskrifterna Sverige är försenade med implementeringen av den tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet ny lagstiftning beräknas träda

Nollvisionen

Övergripande / Statistik

Antalet allvarligt skadade beräknas utifrån samtliga skador som rapporteras in av sjukvården och som har uppstått i trafiken.

Giltighetstid för medicinskt intyg

Övergripande / Certifikat och utbildning

Vid fortsatta förnyelser därefter beräknas giltighetstiden från det föregående medicinska intygets sista giltighetsdag, om läkarundersökningen genomförts

What modifications may affect the possibility of getting a bonus?

Vägtrafik / Fordon

One of the conditions for receiving the bonus is that the vehicle is type approved in accordance with Chapter 3 of the Swedish Vehicle Ordinance (2009:

What does it mean that the car must not change owners?

Vägtrafik / Fordon

At the earliest six months after the purchase of the new car, the Swedish Transport Agency will examine whether or not a bonus will be paid. … The car must not change owners until the bonus has been paid out. … Otherwise, no bonus will be paid.

NY Hur arbetar ni för att öka tillgängligheten för personer med synfältsdefekter?

Vägtrafik / Körkort

Översynen beräknas bli klar till sommaren 2020.

Tillstånd enligt Del 145

Övergripande / Avgifter

Antalet behörighetskategorier framgår av tillståndshandlingen och avgiften beräknas efter det största antalet behörigheter, oavsett vilket antal

Blir bron avgiftsfri någon gång?

Vägtrafik / Infrastrukturavgift

Beräknad återbetalningstid på det lån som tagits för att finansiera bron är cirka 40 år.

december

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

framkommer under den nationella marknadskonsultationen, eller på konsultationen i Enlarged committee, beslutar Eurocontrol den av Transportstyrelsen beräknade … Repartition key i Sverige beräknas utifrån respektive organisations andel av den svenska undervägsavgiften. … Repartition key beräknas utifrån respektive organisations andel av den svenska terminalavgiften på Stockholm Arlanda.

Nya vägar för inlandssjöfarten

Övergripande / 2019

De nya inre vattenvägarna beräknas träda i kraft om ca 6-8 månader.

oktober

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen presenterar en beräknad föreslagen undervägsavgift för år n+1 Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen … ) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen undervägsavgift … avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen terminalavgift för år n+1.

Bonus malus

Vägtrafik / Miljö och hälsa

Rapport om flygtid har nu skickats in

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Uppgifterna kommer att användas för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Uppgift om koldioxidutsläpp saknas

Vägtrafik / Fordon

För dessa fordon ska fordonsskatten beräknas efter skälig grund. Då används ett framtaget koldioxidvärde som underlag. … Här kan du läsa hur man beräknar fordonsskatt när den uppgiften saknas. … Om fler än ett värde redovisas, används det lägsta värdet för att beräkna skatten efter skälig grund.

Rätt bränslemängd

Luftfart / Resenärsinformation

På den beräknade bränslemängden gör man sedan ett procentuellt tillägg för att kunna hantera olika variationer av de beräknade vindarna för sträckan. … destinationsflygplatsen och en stigning till en tillräcklig marschhöjd för att flyga till en alternativflygplats som ska ha ett så bra väder vid den beräknade

Importerade fordon som är personbilar klass I och lätta lastbilar

Vägtrafik / Fordon

Om det utländska registreringsbeviset saknar uppgiften om koldioxidvärde, får fordonet i stället ett beräknat koldioxidutsläpp i Sverige som används för … Intyga det uppmätta koldioxidvärdet för att ändra det beräknade utsläppet Fordonets riktiga uppgift om koldioxid kan registreras i vägtrafikregistret …  i stället för det beräknade värdet genom ett intyg som visar det fastställda koldioxidvärdet.

Vad händer med årsavgiften när jag ställer av mitt fartyg i EKAN?

Sjöfart / Fartyg

Om förhållandena ändras under kalenderåret kan en ny avgift, beräknad på hela kvartal, fastställas när skillnaden mellan den beräknade och den tidigare

Hur kan jag enklast ta reda på tidpunkt för en passage?

Vägtrafik / Trängselskatt

Med hjälp av körjournalen och beslutet från Transportstyrelsen kan förmånen beräknas med ledning av Skatteverkets förenklade beräkningsmodell. … Det är därför vår rekommendation att man utgår från Skatteverkets förenklade beräkningsmodell och med hjälp av körjournalen beräknar förmånen utifrån det

WLTP-värden påverkar beskattningen av husbilar

Övergripande / Pressmeddelanden

blir  Gå in på https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-vagtrafik/ Välj e-tjänsten ”Malus – beräkna

Ny testmetod påverkar beskattning av vissa husbilar

Vägtrafik / Fordon

Nya husbilar som omfattas av kraven för tunga fordon enligt avgasreglemente 595/2009 kommer liksom tidigare att beskattas utifrån ett värde som är beräknat

Tidigare beslut om beräkning enligt skälig grund

Vägtrafik / Fordon

Beslutet innebär att vissa husbilar både har ett uppmätt koldioxidutsläpp (från grundfordonet) och ett beräknat koldioxidutsläpp enligt skälig grund i … Det beräknade värdet enligt skälig grund är det som gäller för beskattning. … Alla husbilar var därefter tvungna att registreras med ett koldioxidutsläpp beräknat enligt skälig grund.

Hur ska varje flygbolags åtagande beräknas?

Luftfart / Miljö och hälsa

Det flygbolagen ska kompensera för baseras inledningsvis helt på hur utsläppen från det internationella flyget i sin helhet utvecklas. Det innebär att