Sök på webbplatsen

Sökresultat

244 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Återbetallning av fordonsskatt

Vägtrafik / Fordon

Beloppet beräknas från månaden efter det att fordonet avregistrerats.

Hur många premier har betalats ut?

Vägtrafik / Fordon

Utbetalningar av bonus under 2021 Sammanställning 2021-01-01 tom 2021-05-31 Antal SEK Totalt antal 44 108 1 628 …  under 2020 För 2020 fanns det 2,16 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar. …  under 2019 För 2019 fanns det 1,34 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.

Vad menas med att bilen inte får byta ägare?

Vägtrafik / Fordon

Tidigast sex månader efter köpet av den nya bilen prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut. … Bilen får inte byta ägare i vägtrafikregistret förrän bonusen har betalats ut. … bonus.

Så beräknas undervägsavgiften

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Distansen beräknas i km, där flygsträckan minskas med 20 km vid start i Sverige och 20 km vid landning i Sverige. Distansfaktorn delas med 100. … Den trafikvolym som används för att beräkna den svenska undervägsavgiften är den totala prognostiserade mängden service units (SU) i svenskt luftrum under

Hur beräknas den koldioxidbaserade fordonsskatten?

Vägtrafik / Fordon

 Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund . … Koldioxidkomponenten Utsläppsvärdet som används för att beräkna koldioxidkomponenten är alltid antal gram koldioxid som släpps ut per kilometer vid blandad …  Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med

Uppgift om oförsäkrat fordon i appen Mina fordon

Övergripande / 2020

Felet har uppkommit den 25 maj och beräknas vara avhjälpt på fredag den 5 juni.

Överlastavgift

Vägtrafik / Yrkestrafik

För avgiftspliktig överlast tas avgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel

Buller

Övergripande / Miljö och hälsa

Av de cirka 2 miljoner människor som är utsatta för trafikbuller över riktvärdena beräknas ungefär 1,5 miljon människor vara exponerade för vägtrafikbuller

Private individual or running a business – what do I need to do to get the bonus?

Vägtrafik / Fordon

For a bonus to be paid to you, as a vehicle owner you have to submit an assurance to the Swedish Transport Agency within six months of the purchase … We need the assurance from private individuals and companies alike in order to calculate the size of the bonus for the low emission vehicle. … This is because a private firm is a type of company, and the bonus is calculated in different ways for private individuals and companies.

Nytryck IMDG-koden

Övergripande / Regler för sjöfart

 Föreskriftsarbetet beräknas träda i kraft den 1 juni 2022.

Ny e-tjänst stöd för tunga fordon

Övergripande / 2018

Lastbilskalkylatorn beräknar stabilitet och backtagningsförmåga för fordonskombinationer med bruttovikter över 64 ton. … E-tjänsten erbjuder även stöd för att beräkna nödvändiga prestandavärden för kopplingsanordningarna för dessa fordon.

Varför är skatten så mycket högre på min husbil jämfört med andra likvärdiga?

Vägtrafik / Fordon

Det kan bero på datumet när din husbil togs i trafik första gången, eftersom det avgör om skatten beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp.

Malus - beräkna din fordonsskatt

Vägtrafik / E-tjänster och blanketter

Vilka underlag krävs för att beräkna förmån av betald trängselskatt och infrastrukturavgift för broar?

Vägtrafik / Trängselskatt

Transportstyrelsen lämnar ut idag för betalning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar, tillsammans med körjournal, är fullt tillräckligt för att beräkna

Personbilar – av fordonsår 2006 eller senare

Vägtrafik / Fordon

Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning. Läs mer om  hur den koldioxidbaserade fordonsskatten beräknas .

Årsavgift

Övergripande / Avgifter

I sådant fall beräknas avgiften för hela kvartal.

Ökad lastbilstrafik orsakade utsläppsökning

Övergripande / Pressmeddelanden

Utsläppen beräknas ha ökat totalt med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018. … De sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar, trots införandet av ett bonus malus-system som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. … – Bonus malus har inneburit att antalet registrerade elbilar i fjol ökade till cirka 7 000 medan laddhybriderna ökade till cirka 20 000.

Felaktig fordonsskatteuppgift på bilar med malusskatt

Övergripande / Fordon

för att få rätt uppgift Om du vill få en uppfattning om hur mycket du kommer att få betala i årlig fordonsskatt, kan du använda vår beräkningshjälp: Beräkna

Skattepliktiga fordon

Vägtrafik / Fordon

fordonsskattepliktiga: motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas

Ökad lastbilstrafik orsakade utsläppsökning

Övergripande / 2019

Utsläppen beräknas ha ökat totalt med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018. … De sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar, trots införandet av ett bonus malus-system som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. … – Bonus malus har inneburit att antalet registrerade elbilar i fjol ökade till cirka 7 000 medan laddhybriderna ökade till cirka 20 000.

Tillverkning och försäljning av drönare

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Dessa standarder beräknas bli klara och komma ut under år 2021.

Are there any other changes?

Vägtrafik / Fordon

But no new cars will be entitled to the tax relief now that the bonus malus system has come into effect. … The earlier reward for super-environmental cars ("supermiljöbilspremien") has been replaced by the bonus part of the bonus malus system.

Fordonsskatt för husbilar

Vägtrafik / Fordon

Värdet kan vara uppmätt av tillverkaren enligt gällande EU-regler eller beräknat enligt en administrativ beräkningsmetod, så kallad skälig grund. … Registrering av uppmätt koldioxidutsläpp eller beräknat enligt skälig grund Transportstyrelsen hanterar husbilars utsläpp olika beroende på om det är … uppmätt koldioxidutsläpp eller beräknat enligt skälig grund.

Inte tillämpligt

Vägtrafik / Fordon

För denna husbil registreras ett koldioxidutsläpp som är beräknat enligt skälig grund, om husbilen uppfyller ett av följande villkor: Husbilens grundfordon

Det finns ingen transparens i hur avgifterna är beräknande. Varför beskrivs inte kostnadsbilden på ett tydligare sätt?

Övergripande / Avgifter

I beskrivningen av avgiftsförändringarna är det därför svårt att gå in på hur varje avgift är beräknad för att vara helt transparenta.