Sök på webbplatsen

Sökresultat

141 träffar Antal per sida.
Visar resultat från Luftfart, [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'] och Övergripande.

Rapport om flygtid har nu skickats in

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Uppgifterna kommer att användas för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

oktober

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen presenterar en beräknad föreslagen undervägsavgift för år n+1 Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen … ) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen undervägsavgift … avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen terminalavgift för år n+1.

Transportstyrelsen pausar körtest i simulator

Övergripande / Pressmeddelanden

Utvärderingen beräknas vara klar innan årsskiftet.

Skillnad på tillverkning och fabrikation

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Möjlighet finns att tillverka kommande beräknade åtgång, men ska användas inom organisationen mot kontrakterade luftfartyg.

Rätt bränslemängd

Luftfart / Resenärsinformation

På den beräknade bränslemängden gör man sedan ett procentuellt tillägg för att kunna hantera olika variationer av de beräknade vindarna för sträckan. … destinationsflygplatsen och en stigning till en tillräcklig marschhöjd för att flyga till en alternativflygplats som ska ha ett så bra väder vid den beräknade

Vilka principer vilar avgiftsuttaget på?

Övergripande / Avgifter

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter är beräknade på den kostnad som är kopplad till respektive kategori av ärende. … I den tydliggörs att avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås , om inte något annat ekonomiskt mål har beslutats. … Med full kostnadstäckning avses att avgiften ska beräknas så att täckning erhålls inte bara för det direkta arbete och de resurser som krävs specifikt

Hur ska varje flygbolags åtagande beräknas?

Luftfart / Miljö och hälsa

Det flygbolagen ska kompensera för baseras inledningsvis helt på hur utsläppen från det internationella flyget i sin helhet utvecklas. Det innebär att

Vilka principer vilar avgiftsuttaget på?

Övergripande / Avgifter

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter är beräknade på den kostnad som är kopplad till respektive kategori av ärende. … I den tydliggörs att avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås , om inte något annat ekonomiskt mål har beslutats. … Med full kostnadstäckning avses att avgiften ska beräknas så att täckning erhålls inte bara för det direkta arbete och de resurser som krävs specifikt

Teknikbyte medför störningar för fordonsskatten

Övergripande / 2021

Använd beräkningshjälpen Om du vill få en uppfattning om hur mycket du kommer att få betala i årlig fordonsskatt, kan du använda vår beräkningshjälp: Beräkna

State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities 2018

Övergripande / Rapporter

åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas