Sök på webbplatsen

Sökresultat

89 träffar Antal per sida.
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, Luftfart och Järnväg.

Nationell båtmiljökonferens 2017

Sjöfart / Fritidsbåtar

andra året i rad en nationell båtmiljökonferens med tema båtbotten, denna gång  var arrangörerna Transportstyrelsen, Miljösamverkan Stockholms län, BONUS … Den andra dagen anordnades av projektet BONUS CHANGE, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom naturvetenskap, miljörätt och företagsekonomi.

Bonus malus

Vägtrafik / Miljö och hälsa

Vem får bonus?

Vägtrafik / Fordon

Nya tekniska data i våra tjänster

Vägtrafik / Fordon

Specifikt CO2 utsläpp Specifikt CO2 utsläpp är ett beräknat värde som ges vid test av tunga fordon som omfattas av kraven i 2017/2400/EU.

Styrgruppsmöte

Luftfart / Miljö och hälsa

svårt att komma överens vad gäller bland annat den legala statusen på de olika delarna i CORSIA-paketet och hur användning av alternativa bränslen ska beräknas

Hur ska varje flygbolags åtagande beräknas?

Luftfart / Miljö och hälsa

Varför införs bonus malus?

Vägtrafik / Fordon

Hur görs utbetalning av bonus?

Vägtrafik / Fordon