Sök på webbplatsen

Sökresultat

143 träffar Antal per sida.
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, Luftfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Nya tekniska föreskrifter med anledning av fjärde järnvägspaketet

Järnväg / Till dig i branschen

Ny lagstiftning beräknas kunna träda i kraft under maj 2021. … Tidplaner för föreskrifterna Sverige är försenade med implementeringen av den tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet ny lagstiftning beräknas träda

What modifications may affect the possibility of getting a bonus?

Vägtrafik / Fordon

One of the conditions for receiving the bonus is that the vehicle is type approved in accordance with Chapter 3 of the Swedish Vehicle Ordinance (2009:

What does it mean that the car must not change owners?

Vägtrafik / Fordon

At the earliest six months after the purchase of the new car, the Swedish Transport Agency will examine whether or not a bonus will be paid. … The car must not change owners until the bonus has been paid out. … Otherwise, no bonus will be paid.

NY Hur arbetar ni för att öka tillgängligheten för personer med synfältsdefekter?

Vägtrafik / Körkort

Översynen beräknas bli klar till sommaren 2020.

Blir bron avgiftsfri någon gång?

Vägtrafik / Infrastrukturavgift

Beräknad återbetalningstid på det lån som tagits för att finansiera bron är cirka 40 år.

december

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

framkommer under den nationella marknadskonsultationen, eller på konsultationen i Enlarged committee, beslutar Eurocontrol den av Transportstyrelsen beräknade … Repartition key i Sverige beräknas utifrån respektive organisations andel av den svenska undervägsavgiften. … Repartition key beräknas utifrån respektive organisations andel av den svenska terminalavgiften på Stockholm Arlanda.

oktober

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen presenterar en beräknad föreslagen undervägsavgift för år n+1 Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen … ) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen undervägsavgift … avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen terminalavgift för år n+1.

Bonus malus

Vägtrafik / Miljö och hälsa

Uppgift om koldioxidutsläpp saknas

Vägtrafik / Fordon

För dessa fordon ska fordonsskatten beräknas efter skälig grund. Då används ett framtaget koldioxidvärde som underlag. … Här kan du läsa hur man beräknar fordonsskatt när den uppgiften saknas. … Om fler än ett värde redovisas, används det lägsta värdet för att beräkna skatten efter skälig grund.

Rätt bränslemängd

Luftfart / Resenärsinformation

På den beräknade bränslemängden gör man sedan ett procentuellt tillägg för att kunna hantera olika variationer av de beräknade vindarna för sträckan. … destinationsflygplatsen och en stigning till en tillräcklig marschhöjd för att flyga till en alternativflygplats som ska ha ett så bra väder vid den beräknade