Sök på webbplatsen

Sökresultat

218 träffar Antal per sida.
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'] och Övergripande.

Hur många premier har betalats ut?

Vägtrafik / Fordon

Utbetalningar av bonus under 2021 Sammanställning 2021-01-01 tom 2021-05-31 Antal SEK Totalt antal 44 108 1 628 …  under 2020 För 2020 fanns det 2,16 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar. …  under 2019 För 2019 fanns det 1,34 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.

Vad menas med att bilen inte får byta ägare?

Vägtrafik / Fordon

Tidigast sex månader efter köpet av den nya bilen prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut. … Bilen får inte byta ägare i vägtrafikregistret förrän bonusen har betalats ut. … bonus.

Hur beräknas den koldioxidbaserade fordonsskatten?

Vägtrafik / Fordon

 Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund . … Koldioxidkomponenten Utsläppsvärdet som används för att beräkna koldioxidkomponenten är alltid antal gram koldioxid som släpps ut per kilometer vid blandad …  Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med

Uppgift om oförsäkrat fordon i appen Mina fordon

Övergripande / 2020

Felet har uppkommit den 25 maj och beräknas vara avhjälpt på fredag den 5 juni.

Överlastavgift

Vägtrafik / Yrkestrafik

För avgiftspliktig överlast tas avgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel

Buller

Övergripande / Miljö och hälsa

Av de cirka 2 miljoner människor som är utsatta för trafikbuller över riktvärdena beräknas ungefär 1,5 miljon människor vara exponerade för vägtrafikbuller

Private individual or running a business – what do I need to do to get the bonus?

Vägtrafik / Fordon

For a bonus to be paid to you, as a vehicle owner you have to submit an assurance to the Swedish Transport Agency within six months of the purchase … We need the assurance from private individuals and companies alike in order to calculate the size of the bonus for the low emission vehicle. … This is because a private firm is a type of company, and the bonus is calculated in different ways for private individuals and companies.

Nytryck IMDG-koden

Övergripande / Regler för sjöfart

 Föreskriftsarbetet beräknas träda i kraft den 1 juni 2022.

Ny e-tjänst stöd för tunga fordon

Övergripande / 2018

Lastbilskalkylatorn beräknar stabilitet och backtagningsförmåga för fordonskombinationer med bruttovikter över 64 ton. … E-tjänsten erbjuder även stöd för att beräkna nödvändiga prestandavärden för kopplingsanordningarna för dessa fordon.

Varför är skatten så mycket högre på min husbil jämfört med andra likvärdiga?

Vägtrafik / Fordon

Det kan bero på datumet när din husbil togs i trafik första gången, eftersom det avgör om skatten beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp.