Sök på webbplatsen

Sökresultat

159 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Nya registreringsnummer

vagtrafik / Fordon

  Anledningen till förändringen är att det nuvarande systemet för registreringsnummer, med tre bokstäver och tre siffror, beräknas ta slut någon

Förordnande att förrätta förarprov

vagtrafik / Körkort

Handläggning inom tre veckor Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Hur beräknas bonus?

vagtrafik / Fordon

Dröjsmålsavgift

vagtrafik / Fordon

Dröjsmålsavgiften beräknas efter en procentsats utifrån det ursprungliga beloppet men är alltid minst 100 kronor.

Riskutbildning

vagtrafik / Körkort

Handläggning inom tre veckor Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Skattepliktiga fordon

vagtrafik / Fordon

fordonsskattepliktiga: motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas

Kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

vagtrafik / Körkort

Handläggning inom tre veckor Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar införs 1 juli 2018

overgripande / 2018

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar införs den 1 juli 2018 Från och med den 1 juli 2018 införs bonus malus som kan innebära … bonus eller en förhöjd fordonsskatt (malus) för den som köper ny bil. … Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system.

Trafikskola

vagtrafik / Körkort

Handläggning inom tre veckor Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Giltighetstid för medicinskt intyg

luftfart / Privat- och allmänflyg

Vid fortsatta förnyelser därefter beräknas giltighetstiden från det föregående medicinska intygets sista giltighetsdag, om läkarundersökningen genomförts