Sök på webbplatsen

Sökresultat

159 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Fordonsägare går miste om bonus

overgripande / Pressmeddelanden

Något som innebär att någon bonus inte kommer betalas ut för de fordonen. … Bonusbeloppet beräknas utifrån en rad olika parametrar men kan som mest vara 60 000 kronor. … Något som alltså innebär att ingen bonus kommer att betalas ut.

Bonus

vagtrafik / Fordon

Bonus - till bilar med låga utsläpp Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången före 2020 med utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km och … fordon tagna i trafik första gången under 2020 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 70 g/km premieras med en bonus på maximalt 60 000 kronor

Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

overgripande / 2018

Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Bonus malus kallas de nya bonus- och skattereglerna. Bonus betyder att den som köper en bil med låga koldioxidutsläpp får en bonus. … Nya klimatbonusbilar får bonus i en fallande skala beroende på hur mycket koldioxid de släpper ut.

Betalning

overgripande / Avgifter

För nya tillstånd där avgiften beräknas uppgå till 56 000 kr eller mer ska förskottsbetalning alltid ske.

Vägavgift för tunga fordon

vagtrafik / Fordon

Sedan 1 juli 2015 beräknas beloppet som betalas tillbaka på det antal dagar som återstår av avgiftsperioden, med början från den dag då din avgiftsplikt … Beloppet per dag är beräknad på 1/360 av vägavgiften för ett helt år. Belopp under 50 kronor återbetalas inte.

Överlastavgift

vagtrafik / Yrkestrafik

För avgiftspliktig överlast tas avgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel

Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

overgripande / Transportstyrelsens remissvar

Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) (dnr TSV 2016-1801)

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om klimatbonusbilar

overgripande / Remisser där svarstiden gått ut

Konsekvensutredning efter remiss Remissammanställning Transportstyreslen inför föreskrifter för klimatbonus Riksdagen har beslutat en reform som gäller ett bonus … Reformen innebär att nya fordon som släpper ut en liten mängd koldioxid premieras med en bonus. … Bonusen regleras av förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar, som utfärdades av regeringen den 21 december 2017.

Promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

overgripande / Transportstyrelsens remissvar

Promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (dnr TSV 2017-1376)

Uppgift om koldioxidutsläpp saknas

vagtrafik / Fordon

För dessa fordon ska fordonsskatten beräknas efter skälig grund. Då används ett framtaget koldioxidvärde som underlag. … Här kan du läsa hur man beräknar fordonsskatt när den uppgiften saknas. … Om fler än ett värde redovisas, används det lägsta värdet för att beräkna skatten efter skälig grund.