Sök på webbplatsen

Sökresultat

160 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Avgifter

Övergripande /

I några fall har vi sett att det finns en stor risk att vi slår ut hela branscher om vi tar ut de avgifter vi har beräknat.

Rekommendationer med anledning av tågolyckan på Stora Bältbron

Övergripande / Säkerhetstillsyn

Slutrapport med förslag till långsiktiga åtgärder beräknas kunna publiceras efter sommaren 2020.

Mötesanteckningar från mötet

Övergripande / Branschråd

Beräknas vara klar under april 2010. Punkt 1.5 avslutad. Nuvarande krav på elmätare går ut 2011.

Hamnstatskontroll

Sjöfart / Fartyg

Denna rapportering ska göras via MSW 72 timmar innan beräknad ankomst, eller, om resan är kortare, före avresan från förgående hamn.

Transportstyrelsens avgiftsmodell

Övergripande / Avgifter

Om vi har en ny verksamhet där vi har svårt att beräkna hur mycket tid som går åt, eller om tidsåtgången varierar mycket mellan olika ärenden, väljer vi

Beräkning och mätning av flygbuller

Luftfart / Miljö och hälsa

I Sverige är det vanligt att beräkna buller och sedan följa upp med stickprovsmätningar.

Infrastrukturavgift

Vägtrafik /

Utifrån typ av fordon och körd sträcka beräknas sedan en avgift ut som rapporteras in till väghållaren via olika tekniker.

Ny förordning om ramavtal börjar gälla den 1 december 2016

Övergripande / Regler för järnväg

ramavtal ska börja gälla (6.3) vilka tidsramarna och kontrollperioderna är för kapacitet inom ett ramavtal (artikel 7 och 8.1) hur maximal kapacitet ska beräknas