Sök på webbplatsen

Sökresultat

244 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Beräkna din preliminära bonus

Vägtrafik / Fordon

Bonus - till bilar med låg klimatpåverkan Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare med utsläpp av koldioxid … upp till ett visst värde kan premieras med en bonus. … Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med 1 juli 2018.

Bonus malus

Vägtrafik / Fordon

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta … Läs mer och beräkna din bonus Malus – förhöjd fordonsskatt Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna … Läs mer och beräkna din fordonsskatt  

Privatperson eller företagare - Vad behöver jag göra för att få bonus?

Vägtrafik / Fordon

För att en bonus ska kunna betalas ut måste du som fordonsägare skicka in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen … Vi behöver få in försäkran från både privatpersoner och företag för att kunna räkna ut vilken bonus som är aktuell för klimatbonusbilen. … En enskild firma är nämligen en företagsform, och bonusen räknas ut på olika sätt för privatpersoner och företag.

Hur görs utbetalning av bonus?

Vägtrafik / Fordon

I övriga fall betalas bonusen ut via Swedbanks utbetalningssystem. … Försäkran måste lämnas in För att en bonus ska kunna betalas ut måste en försäkran lämnas in till Transportstyrelsen av fordonsägaren inom sex månader … Utbetalning av bonus kommer att ske tidigast sex månader från köpet av klimatbonusbilen. 

Fordonsägare går miste om bonus

Övergripande / Pressmeddelanden

Något som innebär att någon bonus inte kommer betalas ut för de fordonen. … Bonusbeloppet beräknas utifrån en rad olika parametrar men kan som mest vara 60 000 kronor. … Något som alltså innebär att ingen bonus kommer att betalas ut.

Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

Övergripande / 2018

Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Bonus malus kallas de nya bonus- och skattereglerna. Bonus betyder att den som köper en bil med låga koldioxidutsläpp får en bonus. … Nya klimatbonusbilar får bonus i en fallande skala beroende på hur mycket koldioxid de släpper ut.

Malus - beräkna din fordonsskatt

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Malus - beräkna din fordonsskatt

Skattens storlek

Vägtrafik / Fordon

Här hittar du information om hur fordonsskatten bestäms och beräknas för olika typer av fordon.

Beräknad fordonsskatt (skälig grund)

Vägtrafik / Fordon

Fordonsskatt utifrån ett beräknat koldioxidutsläpp – skälig grund Här finns information om hur fordonsskatt efter så kallad skälig grund är beräknad och … Fordonets koldioxidutsläpp beräknas enligt en formel när uppgifter saknas Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten … Det här administrativa värdet används sedan för att beräkna skatten.

Släpvagn och husvagn

Vägtrafik / Fordon

husvagn; husvagnar; regler; trafikregler; släpvagnar; släp, beräkna släpvagnsvikt