Sök på webbplatsen

Sökresultat

79 träffar Antal per sida.
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, Luftfart och Järnväg.

Rapportera statistiska uppgifter för luftfart (flygtid)

Luftfart / E-tjänster och blanketter

Uppgifterna används för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Who is entitled to a bonus?

Vägtrafik / Fordon

Why is bonus malus introduced?

Vägtrafik / Fordon

How do I receive my bonus?

Vägtrafik / Fordon

Explosionsrisk i kylcontainrar

Sjöfart / Olyckor och tillbud

Det beräknas att cirka 8 000 kylcontainrar varje år repareras och/eller är på service i Vietnam.

How do I calculate the bonus?

Vägtrafik / Fordon

Branschråd STFS

Vägtrafik / Trafikregler

  Några av frågorna som kom upp var Datakatalog 27 beräknas vara i drift under maj 2017.

Rättigheter vid inställd eller försenad resa

Sjöfart / Resenärsinformation

I detta fall måste transportören också informera passagerarna om förväntad avgångs- och beräknad ankomsttid så snart dessa uppgifter finns tillgängliga