Sök på webbplatsen

Sökresultat

244 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Beräkna din preliminära bonus

Vägtrafik / Fordon

Bonus - till bilar med låg klimatpåverkan Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare med utsläpp av koldioxid … upp till ett visst värde kan premieras med en bonus. … Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med 1 juli 2018.

Hur beräknas bonus?

Vägtrafik / Fordon

Bonusen beräknas på olika sätt för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas. … Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris. … Observera att bonusen kan begränsas för företag enligt regeln i punkt tre ovan.

Bonus malus

Vägtrafik / Fordon

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta … Läs mer och beräkna din bonus Malus – förhöjd fordonsskatt Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna … Läs mer och beräkna din fordonsskatt  

Malus - beräkna din fordonsskatt

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Malus - beräkna din fordonsskatt

Bonus

Vägtrafik / Fordon

Bonus - for low emission vehicles On 1 July 2018, the five year vehicle tax relief for cars previously called "green cars" was removed, and the "reward … for super green cars" was replaced by a bonus for  low emission vehicles  ("klimatbonusbilar"). … For  zero emission  vehicles the maximum bonus is 60,000 SEK. Find here a translation of the definition of  low emission vehicle* .

Hur görs utbetalning av bonus?

Vägtrafik / Fordon

I övriga fall betalas bonusen ut via Swedbanks utbetalningssystem. … Försäkran måste lämnas in För att en bonus ska kunna betalas ut måste en försäkran lämnas in till Transportstyrelsen av fordonsägaren inom sex månader … Utbetalning av bonus kommer att ske tidigast sex månader från köpet av klimatbonusbilen. 

Fordonsägare går miste om bonus

Övergripande / Pressmeddelanden

Något som innebär att någon bonus inte kommer betalas ut för de fordonen. … Bonusbeloppet beräknas utifrån en rad olika parametrar men kan som mest vara 60 000 kronor. … Något som alltså innebär att ingen bonus kommer att betalas ut.

En vecka kvar till bonus och förändrad fordonsskatt vid nybilsköp

Övergripande / 2018

Införande av bonus malus den 1 juli 2018. Snart införs bonus malus som kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Bonus betyder att den som köper en helt ny bil med mycket låga koldioxidutsläpp får en bonus upp till 60 000 kronor. … blir bonus eller förhöjd fordonsskatt vid ett bilköp

Skattens storlek

Vägtrafik / Fordon

Här hittar du information om hur fordonsskatten bestäms och beräknas för olika typer av fordon.

Privatperson eller företagare - Vad behöver jag göra för att få bonus?

Vägtrafik / Fordon

För att en bonus ska kunna betalas ut måste du som fordonsägare skicka in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen … Vi behöver få in försäkran från både privatpersoner och företag för att kunna räkna ut vilken bonus som är aktuell för klimatbonusbilen. … En enskild firma är nämligen en företagsform, och bonusen räknas ut på olika sätt för privatpersoner och företag.