Sök på webbplatsen

Sökresultat

404 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Lastbilsinköp 2010

Vägtrafik / Statistik

0 - - - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) 0 - - - Fortifikationsverket 24

2014

Sjöfart / Statistik och analys

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Antal omkomna 0 0 1 1 2 3 5 8 2 Den yngsta omkomna var 24

Ombordanställda

Sjöfart /

Nya regler gällande medicinska krav för sjömän som arbetar ombord på fiskefartyg med en längd om 24 meter eller mer eller ombord på fiskefartyg som normalt

2015

Sjöfart / Statistik och analys

Fördelningen brukar se ut ungefär på det här sättet. 2 personer omkom vid färd i salt vatten och utanför hamnområde. 24 personer omkom inom kommunalt