Sök på webbplatsen

Sökresultat

355 träffar Antal per sida.
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'] och Övergripande.

Antal alkolås 2010

Vägtrafik / Statistik

Statens institut för kommunikations- analys 0 0 0 0 Statens institutionsstyrelse 0 0 58 15 Statens jordbruksverk 24 … Trafikanalys 0 0 0 0 Trafikverket 0 0 0 17 Transportstyrelsen 0 0 27 2 Tullverket 0 0 24

Lastbilsinköp 2010

Vägtrafik / Statistik

0 - - - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) 0 - - - Fortifikationsverket 24

2014

Sjöfart / Statistik och analys

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Antal omkomna 0 0 1 1 2 3 5 8 2 Den yngsta omkomna var 24

Ombordanställda

Sjöfart /

Nya regler gällande medicinska krav för sjömän som arbetar ombord på fiskefartyg med en längd om 24 meter eller mer eller ombord på fiskefartyg som normalt

2015

Sjöfart / Statistik och analys

Fördelningen brukar se ut ungefär på det här sättet. 2 personer omkom vid färd i salt vatten och utanför hamnområde. 24 personer omkom inom kommunalt