Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


224 träffar
Visar resultat från Sjöfart, [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'] och Övergripande.

Hoppet i land oroar kvinnor

Övergripande / Pressmeddelanden

För kvinnorna är den siffran betydligt lägre (24 procent).

Utbildningsanordnare och examinator

Järnväg / Till dig i branschen

utbildningsanordnare Om ansökan gäller examinator Om ansökan gäller examinator ska ni även  bifoga intyg och annan dokumentation som styrker att kraven i 23, 24

Säkerheten på fartyg

Övergripande / Regler för sjöfart

2009:106 Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 1999:27) om säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24

Ombordanställda

Sjöfart /

Nya regler gällande medicinska krav för sjömän som arbetar ombord på fiskefartyg med en längd om 24 meter eller mer eller ombord på fiskefartyg som normalt