Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


10 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Luftfart, [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'] och Övergripande.

High-Level Steering Group Safe Sea Net

Övergripande / Vårt uppdrag och arbetssätt

Bakgrund Styrgrupp på hög nivå för Safe Sea Net. Deltagare Sverige representeras av Näringsdepartementet.

Ekonomisk redovisning

Vägtrafik / Yrkestrafik

Om det framkommer uppgifter om lån i utdraget behöver du även skicka in underlag som visar hur mycket du amorterar på lånet

Meänkieli (tornedalsfinska)

Övergripande /

Net jällaavat joka paikassa, sekä teitten päälä ette luonossa. … Met annama kans hyväksynän ajoneuvoile, infrastryktyyrile, rälsilaitoksile ja signaalisysteemile ennen kun net otethaan käythö … Kuljetushallituksen tehtävä on ette sovittaa net meän systeemhiin, komyniseerata net säänöt mikkä jällaavat ja

Meänkieli

Övergripande /

Tieliikene eli -trafiikki Kaikki matkustajat, mukhaan otettu kans net jokka pyöräilevät eli marsivat, sisältyvät meän liikenesäänthöin. … Met annama kans hyväksynän ajoneuvoile, infrastryktyyrile, rälsilaitoksile ja signaalisysteemile ennen kun net otethaan käythöön. … Kuljetushallituksen tehtävä on ette sovittaa net meän systeemhiin, komyniseerata net säänöt mikkä jällaavat ja valvoa ette niitä nouvatethaan .

Högnivåmöte om LTAG – ett långsiktigt utsläppsmål för den internationella luftfarten

Luftfart / Miljö och hälsa

Countries’ support global ‘Net-zero 2050’ emissions target to achieve sustainable aviation (icao.int)

ICAO:s generalförsamling tog beslut om långsiktigt klimatmål!

Övergripande / Miljö och hälsa

För mer information se States adopt net-zero 2050 global aspirational goal for international flight operations på ICAO's webbplats.

Requirements on On Board Control Command and Signalling systems (CCS)

Järnväg / Technical authorisation

The Swedish railway net has a common national train protection system, ATC2 (also called class B-system).

Requirements on track side Control Command and Signalling system

Järnväg / Till dig i branschen

Train protection system (ATP) The Swedish railway net has a common national train protection system, ATC2 (also called class B-system).

Requirements on track side Control Command and Signalling system

Övergripande / Technical authorisation

The Swedish railway net has a common national train protection system, ATC2 (also called class B-system).

Requirements on On Board Control Command and Signalling systems (CCS)

Järnväg / Till dig i branschen

The Swedish railway net has a common national train protection system, ATC2 (also called class B-system).