Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


811 träffar
Visar resultat från alla trafikslag.

Mina sidor

Övergripande /

Observera också att det kan ta upp till 24 timmar innan din ansökan syns på Mina sidor om du ansökt via e-tjänst.

Traktor b

Vägtrafik / Fordon

Kontrollbesiktning av traktor b Den 20 maj 2018 förändrades besiktningsreglerna och då infördes krav på kontrollbesiktning för ”snabbgående” traktorer … därefter senast 24 månader efter den månad då dess föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Promemorian Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Promemorian Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning (dnr TSV 2011-3411).

Författningar trafikskola

Vägtrafik / Körkort

trafikskolor Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:19) om kursplan, behörighet A1 och A Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:20 … kursplan, behörighet C Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:23) om kursplan, behörighet CE Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:24

EPA-traktor

Vägtrafik / Fordon

Kontrollbesiktning av EPA-traktor EPA-traktorer ska besiktas 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

Betänkandet Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24)

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

(SOU 2017:24) (dnr TSG 2017-1221)

Handledare

Vägtrafik / Körkort

För att din ansökan ska bli godkänd finns det några krav du behöver uppfylla: Du har fyllt 24 år.

Egenkontroll och tillsyn av fritidsfartyg över 24 meter

Sjöfart / Fartyg

dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet Besiktiga botten och skrov För fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 … Ett fartyg som inte följer regelverket får inte användas i yrkesmässig trafik Ett fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter som inte genomgår

Fartygsbefäl klass VII inre fart

Sjöfart / Ombordanställda

med vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett fartygsbefäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller ha fullgjort minst 24 … månaders tjänstgöring som befälhavare på handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet om minst 20. … behörigheten Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20

Nattens filleveranser försenade 24 mars

Vägtrafik / Fordon

Försenade filleveranser 24 mars Nattens filleveranser är försenade.

Fritidsfartyg över 24 meter

Sjöfart / Fartyg

Ett fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter ska ha certifikat. … Om dessa fartyg har en skrovlängd som överstiger 24 meter och en bruttodräktighet mindre än 100 behöver de inte ha certifikat.

Elsparkcykel

Vägtrafik / Fordon

En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. … Trafikregler för dig som cyklar Om elsparkcykeln inte uppfyller kraven på en cykel Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor

Antal nyregistrerade miljöbilar

Vägtrafik / Statistik

registrerade personbilar Procentuell andel registrerade miljöbilar Januari 2006 2 047 18 869 10,8 % Februari 2006 2 196 20 … 10,5 % Juni 2006 3 278 31 410 10,4 % Juli 2006 2 334 21 617 10,8 % Augusti 2006 2 865 24 … Januari 2008 5 981 18 880 31,6 % Februari 2008 5 777 22 863 25,3 % Mars 2008 6 234 24

Över 60 000 fordon med gastank berörs av nya besiktningsregler

Övergripande / Pressmeddelanden

Det handlar om över 20 000 fordon med gastank som innan årets slut måste besiktas enligt de nya kraven. … Av dessa ska över 20 000 besiktas i år. … överstiger 3 500 kg i totalvikt kontrollbesiktas: Första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gångenandra gången senast 24

DS 2016:20 Strada - Transportstyrelsens olycksdatabas

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Ds 2016:20 Strada - Transportstyrelsens olycksdatabas Ds 2016:20 Strada - Transportstyrelsens olycksdatabas (dnr TSG 2016-3484)

Ändrade tider för aviserat produktionssättningsfönster 20 september

Vägtrafik / Fordon

Ändrad tid för aviserat servicefönster den 20 september Söndagen den 20 september mellan kl.08.00 till 20.00 har vi ett förlängt servicefönster.

Promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, Ds 2011:24

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, Ds 2011:24 (dnr 2011-611).

Information nya regler 24 mars 2020

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

De nya organisationsformerna har en implementeringsperiod fram till 24 september 2021. …  Den nya standarden för luftvärdighet Del-ML gäller från 24 mars 2020. … I artikel 3 finns ingen övergångsperiod utan den gäller från 24 mars 2020.

Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck

Vägtrafik / Yrkestrafik

BK1 20 ton 16 ton 18 (19) ton* BK2 16 ton 16 ton 16 ton BK3 12 ton 12 ton 12 ton BK4 20 ton 16 ton 18 (19) ton …  2,6 meter eller mindre BK1 21 ton BK2 20 ton BK3 13 ton BK4 21 ton      2,6 meter eller … större men inte 4,4 meter BK1 24 ton BK2 22 ton BK3 13 ton BK4 24 ton      4,4 meter eller

Presentation från flygoperativt seminarium den 24 maj 2022

Luftfart / Flygbolag

Här hittar ni presentationen från seminariet om AWO/LVO och Fuel and Energy Schemes som genomfördes den 24 maj 2022 med anledning av de regler som träder … Presentation från AOC seminarium gällande nya regelverk inom AWO/LVO samt Fuel Scheme, den 24 maj

Fartygsbefäl klass VIII inre fart

Sjöfart / Ombordanställda

vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett far­tygs­befäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller ha fullgjort minst 24& … Däckstjänstgöring enligt första stycket 1 ska vara fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20. … behörigheten Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20

Ds 2020:20, Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Ds 2020:20, Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. … Ds 2020:20, Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. (dnr TSG 2021-771)

Motor vehicle inspection of category A tractors

Vägtrafik / Fordon

The inspection regulations were changed on 20 May 2018, whereby requirements were introduced for tractors classed as category A. … thereafter no later than 24 months after the month in which the last full motor vehicle inspection was carried out.

Departementspromemorian om en ny lag om fritidsbåtar med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Departementspromemorian om en ny lag om fritidsbåtar med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar

Vägavgift för tunga fordon

Vägtrafik / Fordon

Vägavgiften betalas för perioden 25 februari 2019 – 24 februari 2020. Lastbilen ställs av den 8 maj 2019. … Vi gör en återbetalning för antalet kvarvarande dagar i perioden, det vill säga för perioden 8 maj 2019 – 24 februari 2020.

Blankett TSS7113: 24. Ansökan om dödande av pantbrev eller inteckning

Övergripande / Blanketter för sjöfart

Den här blanketten används av bank, företag eller person som vill döda inteckning eller pantbrev enligt lagen om dödande av f

Ladda ner blankett TSS7113

Bygga, köpa eller flagga in fritidsfartyg över 24 meter

Sjöfart / Fartyg

Ett fritidsfartyg med en skrovlängd överstigande 24 meter certifieras av Transportstyrelsen. … Certifiering Ett fritidsfartyg med en skrovlängd överstigande 24 meter ska ha ett fartcertifikat. … Fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter är undantagna från vissa regler.

Passagestatistik april 2009

Vägtrafik / Statistik

8 april 372 700 14 april 370 000 15 april 380 700 16 april 382 200 17 april 381 300 20 … april 383 000 21 april 380 900 22 april 387 600 23 april 389 500 24 april 396 200 27 april

Statistik 2020

Vägtrafik / Statistik

Antal skattepliktiga passager Maxtaxa Skattebelagda passager Januari 21 8 292 400 1,8% 7 861 100 5,7% 7 416 500 Februari 20& … 900   5,9% 7 346 300  Mars 22  8 366 000 1,9%  7 943 400  5,1%  7 540 100  April 20& … 300 Mars 614 000  177 167 600  24 300  April 574 500 159 087 500 21 900  Maj 598 700  158 288

ESV:s rapport Utvecklad intern styrning och kontroll (ESV 2018:20)

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

ESV:s rapport Utvecklad intern styrning och kontroll (ESV 2018:20) (TSG 2018-907)

A-traktor

Vägtrafik / Fordon

därefter senast 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

Different tolls for different vehicles

Vägtrafik / Road tolls

The toll is per crossing and is charged 24 hours a day, 365 days a year. The amount varies depending on the type of vehicle and bridge. … over 3.5 tonnes): SEK 11 Car: SEK 9 Light goods vehicle: SEK 9 Bus (max 14 tonnes): SEK 9 Heavy goods vehicle (over 3.5 tonnes): SEK 20

Kommande ändringar i RDT-datakatalog

Vägtrafik / Trafikregler

slutgiltig, 2018-06-19) Version 27 (slutgiltig, 2017-10-12) Version 26 (slutgiltig, 2016-05-26) Version 25 (slutgiltig, 2014-11-04) Version 24 … 2014-02-14) Version 23 (slutgiltig, 2013-12-17) Version 22 (slutgiltig, 2013-02-22) Version 21 (slutgiltig, 2012-01-03) Version 20 … (slutgiltig, 2011-09-29) Version 19 (slutgiltig, 2011-01-28) Version 18 (slutgiltig, 2010-12-20) Version 17 (slutgiltig, 2010-12-03) Version

Vad gäller för fartyg som är byggda innan den 20 augusti 2013?

Sjöfart / Miljö och hälsa

Fartyg byggda före den 20 augusti 2013 ska, beroende på byggnadsår, tillämpa Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler

Många hann besikta bilen i tid

Övergripande / 2018

Många hann besikta bilen men majoriteten A-traktorer fick körförbud I söndags den 20 maj infördes de nya besiktningsreglerna. … A-traktorer ska besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes. … Fordon som påverkas av de nya besiktningsreglerna Län Körförbud 20 maj Riskerar körförbud 31 maj Stockholm   13 402  

Boverkets rapport 2014:20 - Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Boverkets rapport 2014:20 - Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov (dnr TSG 2015-256)

Utsidan av fordonet

Vägtrafik / Yrkestrafik

Calibri storlek 18 eller motsvarande, med följande undantag: Taxiföretagets eller sammanslutningens namn ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 24 … Texten ”Det högsta jämförpriset som tillämpas av detta taxifordon” ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 20 eller motsvarande. … Taxiföretagets eller sammanslutningens namn ska skrivas med tecken-snittet Calibri storlek 24 eller motsvarande. 2.

Ny utrustning för fritidsfartyg över 24 meter

Sjöfart / Fartyg

Fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter är undantagna från vissa regler.

Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 2013/2006 och direktiv 2009/16/EG

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning

Terrängmotorfordon

Vägtrafik / Fordon

Vid färd på väg får fordonet köras  högst i 20 km/timmen. Tung terrängvagn på hjul får köras på väg, även allmän väg. … Se Trafikförordningen 4 kap. §20 . Fordon med band får inte köra fortare än 20 km/timmen på väg. … Om en terrängskoter måste köras på vägen får den köras i högst 20 km/timmen.

A-traktor

Vägtrafik / Fordon

Stora delar av dagens A-traktorregler är närmare 20 år gamla. Indelningen i traktor a och traktor b tillkom 2016.

Drygt 178 700 bilar måste besiktas i maj

Övergripande / 2018

Bakgrunden är de nya besiktningsreglerna som träder i kraft den 20 maj. … Den 20 maj införs också krav på kontrollbesiktning för landets drygt 16 000 A-traktorer. Än så länge har bara drygt 1300 av dessa besiktats. … A-traktorer ska besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes.

Vad gäller i övergången till de nya besiktningsreglerna?

Vägtrafik / Fordon

A-traktorer är inte besiktningspliktiga idag men blir det den 20 maj 2018, när de nya besiktningsreglerna börjar gälla. … Då behöver din A-traktor ha gått igenom en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månaders perioden. Annars inträder körförbud.

Vad händer vid övergången den 20 maj 2018

Vägtrafik / Fordon

För att bli besiktningsbefriad kan du inte ha körförbud. Detta innebär att om du besiktade i tex april 2016 så får du inträtt körförbud den 1 maj 2018

Blankett TS 20 09 01 : 20. Utfärdande av pantbrev - förkommen handling

Övergripande / Blanketter för sjöfart

Den här blanketten används av ägare/bank som vill ha nytt pantbrev utfärdat istället för ett som dödats. Pantbrev, Förkommet pantbrev

Ladda ner blankett TS 20 09 01

Drygt 178 700 bilar måste besiktas i maj

Övergripande / Pressmeddelanden

Bakgrunden är de nya besiktningsreglerna som träder i kraft den 20 maj. … Den 20 maj införs också krav på kontrollbesiktning för landets drygt 16 000 A-traktorer. Än så länge har bara drygt 1300 av dessa besiktats. … A-traktorer ska besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes.

Operativ licens

Övergripande / Avgifter

Avgifter för att utfärda eller ändra operativa licenser (OL) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september … Kategori A avser flygföretag med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa är 10 ton eller mer och/eller har 20 säten eller fler. … än 20 luftfartyg i kategori B 12 000

Tilläggskoder enligt bilaga I

Vägtrafik / Fordon

  19 Fordon för gatusopning, gaturengöring och avloppsrening. 20 Kompressorfordon. … 22 Fordon för transport av glidflygare. 23 Fordon för detaljhandel eller förevisning. 24

Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Guider och Mallar Organisationer med Del-CAMO tillstånd CAMO_CAME_Guide  (Del-CAMO organisationer)(2020-04-20) Korsreferenslista f …  (2020-06-24) CAME Del-T Expanded (detaljerat innehåll)  (2020-06-24) CAMO sub-contracting (2020-04-01 ) Personalkrav ARC PtF … Underhållsprogram Bilaga I (BCL/TSFS)  (2019-05-08) Allmänt Redovisning av avvikelseåtgärder  (2017-12-20

Växel

Övergripande / Öppettider under kläm- och helgdagar 2022

Kristi himmelsfärdsdag 26 maj Stängt  Klämdag 27 maj 09:00 - 12:00 Sveriges nationaldag 6 juni Stängt Midsommarafton 24 … Stängt Dagen före Alla helgons dag  5 november  09:00 - 12:00   Dagen före Julafton 23 december 09:00 - 12:00 Julafton 24