Sök på webbplatsen

Sökresultat

821 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

A - Tung motorcykel

Vägtrafik / Körkort

Du har fyllt 24 år (20 år om du haft körkort för A2 i minst två år). … För att övningsköra trehjulig motorcykel för behörighet A ska du ha fyllt 20 år.

När ska min bil besiktas?

Vägtrafik / Fordon

första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen

Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck

Vägtrafik / Yrkestrafik

BK1 20 ton 16 ton 18 (19) ton* BK2 16 ton 16 ton 16 ton BK3 12 ton 12 ton 12 ton BK4 20 ton 16 ton 18 (19) ton …  2,6 meter eller mindre BK1 21 ton BK2 20 ton BK3 13 ton BK4 21 ton      2,6 meter eller … större men inte 4,4 meter BK1 24 ton BK2 22 ton BK3 13 ton BK4 24 ton      4,4 meter eller

Militära flygövningar 2022

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Marinövning med flyginslag i Gotska sjön. 17 STEK22 Flygövning i västra Sverige. 17-18 STRIKE Flygövning i Norrland. 19-20 … VÅRELD22 Område ej klart. 20-21 LFÖ22  Flygövning i sydöstra Sverige. 23-24   BALTOPS22 En marinövning med

Författningar trafikskola

Vägtrafik / Körkort

trafikskolor Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:19) om kursplan, behörighet A1 och A Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:20 … kursplan, behörighet C Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:23) om kursplan, behörighet CE Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:24

C – Tung lastbil

Vägtrafik / Körkort

och 3) Beställ blankett Övningsköra privat För att få övningsköra privat för behörighet C måste du ha en godkänd handledare och ha fyllt 20 … Om du är yngre än 20 år får du inte övningsköra privat utan endast hos utbildaren. Läs mer om reglerna för yrkesförarutbildning .

Fartygsbefäl klass VIII inre fart

Sjöfart / Ombordanställda

vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett far­tygs­befäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller ha fullgjort minst 24& … Däckstjänstgöring enligt första stycket 1 ska vara fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20. … behörigheten Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20

A-traktor

Vägtrafik / Fordon

därefter senast 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

Fordon du får köra

Vägtrafik / Körkort

A 24 år (20 år vid 2 års innehav av A2) (21 år för trehjuling mc över 15 kW) 1. … D 24 år* Buss oavsett antal sittplatser och längd. Man får också dra en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg. … DE 24 år* Buss som omfattas av behörighet D. Man får även dra en eller flera släpvagnar utan viktgräns.

EPA-traktor

Vägtrafik / Fordon

Kontrollbesiktning av EPA-traktor EPA-traktorer ska besiktas 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

Prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

Vägtrafik / Yrkestrafik

Examensprovet Kravpoäng Dina poäng Max poäng Delprov 1 20 26 40 Delprov 2 20 22 40   40 48 80 Exempel … Examensprovet Kravpoäng Dina poäng Max poäng Delprov 1 20 26 40 Delprov 2 20 20 40   40 46 80 Exempel … Examensprovet Kravpoäng Dina poäng Max poäng Delprov 1 20 26 40 Delprov 2 20 18 40   40 44 80 Undantag

Elsparkcykel

Vägtrafik / Fordon

En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. … Trafikregler för dig som cyklar Om elsparkcykeln inte uppfyller kraven på en cykel Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor

Handledare

Vägtrafik / Körkort

 För att din ansökan ska bli godkänd finns det några krav du behöver uppfylla: Du har fyllt 24 år.

Behörighetskrav

Sjöfart / Fartyg

Behörighetskrav för personal på fartyg under 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare Här finns några olika krav för personal på fartyg under … 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare sammanfattade. … Minst 6 meter, under 20 brutto, max 12 passagerare Kravet för att framföra ett fartyg i inre fart som har en längd om sex meter eller mer och en

Terrängmotorfordon

Vägtrafik / Fordon

Vid färd på väg får fordonet köras  högst i 20 km/timmen. Tung terrängvagn på hjul får köras på väg, även allmän väg. … Se Trafikförordningen 4 kap. §20 . Fordon med band får inte köra fortare än 20 km/timmen på väg. … Om en terrängskoter måste köras på vägen får den köras i högst 20 km/timmen.

Öppettider, support och säkerhet

Vägtrafik / Yrkestrafik

Vi meddelar eventuella avbrott så tidigt som möjligt, senast 24 timmar innan de infaller.

Växel

Övergripande / Öppettider under kläm- och helgdagar 2022

Kristi himmelsfärdsdag 26 maj Stängt  Klämdag 27 maj 08:00 - 12:00 Sveriges nationaldag 6 juni Stängt Midsommarafton 24 … Dagen före Alla helgons dag  5 november  08:00 - 12:00   Dagen före Julafton 23 december 08:00 - 12:00 Julafton 24

Studentflak och karnevalståg

Vägtrafik / Trafikregler

Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen. … Högsta hastigheten är 20 km i timmen. En "flakvärd", som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

Vägavgift för tunga fordon

Vägtrafik / Fordon

Vägavgiften betalas för perioden 25 februari 2019 – 24 februari 2020. Lastbilen ställs av den 8 maj 2019. … Vi gör en återbetalning för antalet kvarvarande dagar i perioden, det vill säga för perioden 8 maj 2019 – 24 februari 2020.

Vitt nu vanligare än svart i Sverige

Övergripande / 2019

Okänd 32 211 52 799 + 20 488 19.) Gul 55 744 51 479 - 4 265 20.) Ljusröd 33 499 29 045 + 4 454 21.) … Mörkbrun 18 262 20 860 + 2 598 23.) Orange 16 208 20 416 + 4 208 24.)

Direktanmäl & sök i vägtrafikregistret

Vägtrafik / Fordon

webbplats Bisnode Sverige Telefon: 08-558 059 00 08-558 059 00 Bisnodes webbplats Dunberg Systemutveckling Telefon: 08-40 30 80 20 … 08-40 30 80 20 Dunbergs Systemutvecklings webbplats Fragus Communication Telefon: 031-41 99 47 Fragus Communication webbplats Smart Software

Läkarundersökning

Luftfart / Certifikat och utbildning

Namn och adress Telefon/Fax E-post/webbplats Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum Sabbatsberg Närsjukhuset Olivecronas väg 1 113 24 … aleris.se/har-finns-vi/stockholm/aleris-flyg--och-dykmedicinskt-centrum/ Flygmedicinskt Centrum i Skåne AB Stormgatan 14, 1 trappa 211 20 … Malmö  040-20 81 25 mottagning@flygmedc.se www.flygmedc.se Undersökning för förlängning eller förnyelse ska ske hos en

Antal nyregistrerade miljöbilar

Vägtrafik / Statistik

registrerade personbilar Procentuell andel registrerade miljöbilar Januari 2006 2 047 18 869 10,8 % Februari 2006 2 196 20 … 10,5 % Juni 2006 3 278 31 410 10,4 % Juli 2006 2 334 21 617 10,8 % Augusti 2006 2 865 24 … Januari 2008 5 981 18 880 31,6 % Februari 2008 5 777 22 863 25,3 % Mars 2008 6 234 24

CE – Tung lastbil med tungt släp

Vägtrafik / Körkort

och 3) Beställ blankett Övningsköra privat För att få övningsköra privat för behörighet CE måste du • ha en godkänd handledare och • ha fyllt 20 … Om du är yngre än 20 år får du inte övningsköra privat utan endast hos utbildaren. Läs mer om reglerna för yrkesförarutbildning .

Bilar 30-49 år

Vägtrafik / Fordon

personbilar och lätta lastbilar som är 30–49 år En personbil eller lätt lastbil som är 30–49 år, ett så kallat hobbyfordon, ska kontrollbesiktas senast 24

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vägtrafik / Trafikregler

tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar, rätt att parkera under högst 24 … timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar, rätt att parkera på parkeringsplatser som

Maximala bredd

Övergripande / Yrkestrafik

Om ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat fordon lastas så att lasten på någondera sidan skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet eller … Fordon som är lastat med opackat hö eller liknande, även om lasten på någon sida skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet. … Lasten får därvid skjuta ut mer än 20 centimeter utanför fordonet.

Registrerade uppgifter/Teknisk data

Vägtrafik / Fordon

Registrerade uppgifter/Teknisk data 2014-02-20 Ändring av totalvikt på husvagn Ärendet syftar till att klarlägga Transportstyrelsens praxis när det

Bemanning

Sjöfart / Fartyg

Andra handelsfartyg eller traditionsfartyg som transporterar gods eller passagerare med en bruttodräktighet om 20 eller mer. … Fiskefartyg med en största längd om minst 24 meter, beräknad enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention, eller med en maskinstyrka om lägst … Att istället räkna 24-timmarsperioden fritt skulle kunna innebära att en sjöman får sin vila enligt arbetsordningen uppbruten i flera delar än vad lagen

Regler för cykel

Vägtrafik / Trafikregler

elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km i timmen; (a) max 250 watt (ex. elsparkcykel) eller (b) självbalanserande (ex. Segway). … De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter).

Fartygsbefäl klass VII inre fart

Sjöfart / Ombordanställda

med vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett fartygsbefäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller ha fullgjort minst 24 … månaders tjänstgöring som befälhavare på handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet om minst 20. … behörigheten Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20

Kraftig ökning av antalet körkortsåterkallelser under första halvåret

Övergripande / Pressmeddelanden

Under första halvåret har Transportstyrelsen fattat beslut om 20 303 körkortsåterkallelser. … Av de 20 303 återkallelsebeslut som Transportstyrelsen fattat under första halvan av 2020 avsåg 16 540 män, vilket motsvarar 81 procent av totalen. … 3 505 2 940 565 Rattfylleri eller drograttfylleri Återkallelsegrund 2 74 57 17 Smitning Återkallelsegrund 3 367 343 24

Typgodkännanden

Vägtrafik / Fordon

typgodkännandedirektiv (så kallade ramdirektiv): direktiv 2007/46/EG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon direktiv 2002/24 …   Med ECE-typgodkännande avses typgodkännande som utfärdas enligt de reglementen som ingår i 1958 års överenskommelse (Genève den 20 mars 1958).

Förarbevis för vattenskoter från 1 maj

Övergripande / 2022

I dagsläget har Transportstyrelsen utfärdat närmare 20 000 förarbevis för vattenskoter och godkänt ett 40-tal utbildningsanordnare.

A-traktor

Vägtrafik / Fordon

Stora delar av dagens A-traktorregler är närmare 20 år gamla. Indelningen i traktor a och traktor b tillkom 2016.

ESV:s rapport Utvecklad intern styrning och kontroll (ESV 2018:20)

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

ESV:s rapport Utvecklad intern styrning och kontroll (ESV 2018:20) (TSG 2018-907)

Båttransportvagn

Vägtrafik / Trafikregler

För alla båttransportvagnar gäller: Lasten (båten) får inte sticka ut åt sidan mer än högst 20 cm.

Fritidsfartyg över 24 meter

Sjöfart / Fartyg

Ett fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter ska ha certifikat. … Om dessa fartyg har en skrovlängd som överstiger 24 meter och en bruttodräktighet mindre än 100 behöver de inte ha certifikat.

Allmänna bestämmelser

Övergripande / Regler och kompletterade upplysningar

fartyg (18 §) Åtgärder för existerande ocertifierade fartyg (19 §) Åtgärder under drift Användning och underhåll Generella krav (20 … II-1 och II-2, eller 3. säkerhetscertifikat för höghastighetsfartyg som visar överensstämmelse med kraven i SOLAS kapitel I–IV och kapitel V regel 18–20 … {} Förberedelser (24 §) Besiktning ska beställas i god tid före önskat förrättningstillfälle.

Bruttoviktstabell BK1

Vägtrafik / Yrkestrafik

eller fordonståget   mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 … 2,0 men inte 2,6 21 2,6 men inte 4,4 24 4,4 men inte 4,7 25 4,7 men inte 5,2 26 5,2 men inte

Flygläkare

Luftfart / Information till luftfartsbranschen

alltså inte för innehållet och eventuella felaktigheter eller brister på denna plats/dessa platser. 2015     13-24 … -- 5-13 september Basic Course for AME Class 2 European School of Aviation Medicine Frankfurt, Tyskland  * --  20 … -24 september 63 rd International Congress of Aviation and Space Medicine (ICASM) Oxford, UK  * 10 poäng 28 september-9 oktober

Promemorian Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Promemorian Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning (dnr TSV 2011-3411).

Traktor och motorredskap

Vägtrafik / Fordon

Hjullastare   22 Grävlastare   23 Hjulschaktare   24

Vilken utrustning krävs på efterfordon?

Vägtrafik / Fordon

Efterfordon som har bromsar måste uppfylla de krav som gäller enligt VVFS 2003:20.

Amatörbyggt fordon

Vägtrafik / Fordon

år gamla motorcyklar) är undantagna samt sällan eller aldrig används i trafik en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning som är högst 24

Att tänka på när man åker på studentflak

Övergripande / 2018

Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen. … Högsta hastigheten är 20 km i timmen. En "flakvärd", som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

Vad är centralt synfält och perifert synfält?

Vägtrafik / Körkort

Med centralt synfält menar vi synfunktionen på näthinnan mellan 0-20° för lägre behörighet och mellan 0-30° för högre behörighet från synfältets centrum … Med perifert synfält menar vi synfunktionen utanför de centrala 20° respektive 30° från synfältets centrum.

Efterfordon

Vägtrafik / Fordon

Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet.

Motorredskap klass 1

Vägtrafik / Fordon

därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.  

Föreskrifter för flygplatser

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Johan Nordström johan.nordstrom@transportstyrelsen.se Cristina Johansson  cristina.johansson@transportstyrelsen.se TSFS 2019:20& … Niclas Bergling  niclas.bergling@transportstyrelsen.se Robert Jangfall robert.jangfall@transportstyrelsen.se   TSFS 2019:24